Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik kutsub kõiki palvusele, mis eelneb vahetult SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks korraldatavale meele­avaldusele „Pere­konna ja demokraatia kaitseks“ Toom­pea lossi ees.

„Kirik ei saa jääda kõrvale, kui tehakse katset seadustada pattu. Kooselu­seaduse, mille vastu on enamik Eesti elanikke, vastu­võtmine võib hävitada tulevaste sugu­põlvede moraalsed väärtused ja aru­saama pere­konnast kui Jumala poolt õnnistatud mehe ja naise vahelisest liidust,“ seisab MPEÕK teada­andes.

SAPTK meele­avaldus algab Toompea lossi ees 5. oktoobril kell 12.00. Kell 11.45 toimub aga seal­samas Neeva Aleksandri katedraali sisse­pääsu juures palvus, kus osalevad metropoliit Kornelius ja MPEÕK Tallinna vaimulikkond.

Kooseluseaduse eelnõu jõudis riigikogu menetlusse 2014. aasta aprillis. 7. ja 9. oktoobril on ette nähtud eelnõu teine ja kolmas lugemine, mis annab märku kavatsusest, et seadus tahetakse veel enne valimisi kiiresti vastu võtta.

Kooseluseaduse vastuvõtmist ei toeta ükski Eesti Kirikute Nõukogu liikmes­kirik, nende seas ka Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, mis on suurim eestlasi hõlmav usuline ühendus.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaidi sõnul tähendab kooselu­seaduse vastu­võtmine sisuliselt homo­abielu seadustamist teise nime all. Tema hinnangul on sellest saanud mõnede poliitikute kinnis­idee.

„Sellest, mil moel püütakse kooselu­seadus läbi suruda, nähtub sügav demokraatia kriis Eesti ühiskonnas,“ nentis Vooglaid oma video­pöördumises. „Tõtt-öelda nähtub sellisest rahvast üle­sõitmisest ka ideoloogilise diktatuuri kehtestamise püüdlus.“

„Niisiis on selge, et võitlusest kooselu­seaduse läbi­surumise vastu on saanud võitlus Eesti tõelise väärikuse ja vabaduse ning demokraatia alus­põhimõtete eest,“ lisas Vooglaid.

Meeleavaldusele oodatakse inimesi üle Eesti, sõltumata rahvusest, usu­tunnistusest või poliitilisest kuuluvusest. Info maa­kondlike kontakt­isikute kohta on leitav meele­avalduse veebilehel (vt siit).

Loe lähemalt siit ja siit.

Allikas: meiekirik.ee