Radio Vaticana vahendab, et Moskva Patriarhaadi Kiriku ja Ühiskonna Kontaktide sinodaalse osakonna esimees isa Vsevolod Tšaplin kutsus üles muutma Venemaa seadusi teravamaks homoseksualismi propaganda suhtes.

Isa Vsevolod Tšaplini vastuseis geikultuuri promoveerimisele, eriti laste seas, ilmus reaktsioonina Euroopa Nõukogu peasekretäri hiljutisele avaldusele. Meenutame, et Thorbjørn Jagland kristiseeris sel ajal raadios Echo Moskvõ Venemaa võime ebatolerantsuse pärast seksuaalvähemuste suhtes.

Esinedes kohtumisel õigeusklike ilmikaktivistidega rõhutas isa Tšaplin, et Venemaa paljudes piirkondades on homoseksualismi propagandat laste seas keelavad seadused saanud faktiks. Tema arvates peaks see keeld kehtima üleriigilise seaduse tasemel.

Vaimulik avaldas sealjuures imestust, et ehkki homoseksuaalsed ringkonnad eitavad homoseksualismi sidemeid pedofiiliaga, on nad vastu selle seaduse sisseviimisele. Moskva patriarhaadi esindaja veelgi suuremat imestust äratab aga fakt, et homoseksualistide nõudmisi toetavad paljud Euroopa organisatsioonid, sealhulgas Euroopa Nõukogu kõrgeimad liikmed. Isa Vsevolod Tšaplini kohaselt homoseksuaalid ühelt poolt eitavad, et nad tahavad oma ridadesse tõmmata alaealisi, teisalt aga panevad erilist rõhku homoseksuaalsuse propagandale laste seas.

Isa Tšaplin märkis, et on olemas isikud, kes tunnevad külgetõmmet oma sugupoole esindajate vastu mitte enda süül. Neile tuleb osutada erilist hingehoiulist hoolt. Tema arvates korrastamata kired ja ja neid soosivad vaated on enamusel juhtudel ühiskonnale massiteabevahendite vahendusel pealesurutava lodevuse propaganda ja demoraliseerimise tulemuseks.