Seekordses "Neljandas Võimus" võeti luubi alla EPLis värskelt ilmunud arvamuslugu, kus autor esitab subjektiivse kirjelduse enda väidetavast vägistamisest kolm aastat tagasi. Lugu on mitmeti problemaatiline, kuna politseid autori väited ei veennud ning selge pole ka see, kas viimane oli toimunu ajal alkoholijoobes või oli tema joogi sisse pandud korgijooki ehk GHBd.

Mõlema saatejuhi hinnangul on kokkuvõttes usutav see, et vähemalt purjus inimese ärakasutamisega oli loos kirjeldatu puhul tegu ja autor tõenäoliselt teadvalt valeväiteid esitanud pole. Samas tuleb sääraste lugude puhul siiski hinnata ka neis esitatud implitsiitseid väiteid – antud juhul on justkui "süüdi" ka kiirabi, politsei ja laiemalt otsekui terve ühiskond, kuigi tegelikult peaks süüd nägema ainult väidetaval vägistajal. Kuna sarnaseid kirjeldusi ilmub meedias pidevalt, luuakse kokkuvõttes abstraktselt süüdistav foon, mille tagant on ähmaselt näha "patriarhaadi" piirjooni.

Samuti käsitleti põgusalt võrdõigusvoliniku Liisa Pakosta hiljutist väljaütlemist, nagu oleks koroonakriisi põhilisteks ohvriteks just noored naised. Tegu on markantse näitega sellest, kuidas erinevad liberaalsed aktivistid ja "huvikaitsjad" püüavad kasutada kriisi ära enda valdkonnale tähelepanu tõmbamiseks.

Saadet juhtisid Martin Vaher ja Jaanus Vogelberg. Head vaatamist!