Augustis aset leidnud SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks tänavakampaanias osalesid kolm noort meest, kes jagavad oma kogemusi ja ergutavad kõiki kristlikke noori seisma meie kultuuri alusväärtuste kaitsel. „Lipp maha ja siit ainult edasi,“ tõdevad tänavakampaania julgelt ja väärikalt läbi teinud mehed.  

“Minu hinnangul oli meie kampaania abielule põhiseadusliku kaitse andmiseks igati edukas. Väisasime viie päeva jooksul kümmet linna, kohtusime tuhandete inimestega, jagasime tuhandeid petitsioone ja saime üldiselt väga positiivse vastuvõtu osaliseks,” räägib SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ringreisilt naasnud Objektiivi toimetaja Martin Vaher.

Tema hinnangul olid valdav enamus inimestest kampaania keskse sõnumi osas, et abielu ühe mehe ja ühe naise liiduna tuleks põhiseaduses määratleda, pigem toetaval seisukohal.

„Oli ka mõningaid markantseid üksikjuhtumeid, kus meisse suhtuti vaenulikult, kostitati meid vulgaarsustega ja rebiti petitsioone,“ tõdeb Vaher tunnistades, et üldiselt läks kampaania siiski edukalt.

„Me saime panna igas linnas lipu maha ja näidata, et meie seisame selle olulise põhimõtte eest, mida nii meie kui ka rahvas tähtsaks peab ja siit me ei tagane. Igas linnas märk maha ja siit ainult edasi, loodetavasti võiduka lõpuni.“

„Üldiselt oli meie ettevõtmine julgustükk. Tuleb tunda head meelt meie organisatsiooni esteetilise külje üle – meie standardi, keepide ja formatsiooni üle. See kõik on esteetiliselt väga mõjus ja seda oli inimeste silmis näha,“ arvab vabatahtlikuna ringreisil osalenud noor katoliiklane Oto Tuul.

Kolmanda vabatahtlikuna ringreisi kohtumised väärikalt kaasa teinud Hardi Mölleri arvates oli ringreis kahtlemata proovikivi kõikidele nendele, kes meiega mingil põhjusel ei nõustu. „Saime näha, kuidas need inimesed argumenteerivad, kas nad suudavad mobiliseeruda ja kuidas nad käituvad. Tuleb tunnistada, et väitlemiseks kasutati pahatihti ähvardus- ja sõimutehnikat,“ tõdeb Möller huumoriga.

„Kuidas me küll julgeme tulla tänavale, mis meil arus on, sest tänav justkui kuuluks ju vasakradikaalidele ja liberaalidele,“ vahendab Möller peamiseid tänaval kuuldud etteheiteid SAPTK kampaania suunas.

„Peamine on aga see, et me tulime konkreetselt tänavale, jäime väärikaks ja seisime oma põhimõtete eest. Ma usun, et kui nende põhimõtete eest seista, siis kasvavad nad nii meis endis kui ka teistes,“ võtab Möller enda kogemused kokku.

„Ringreisi kestel oli meil rahva ülekaalukas toetus,“ ütleb Oto Tuul, kelle subjektiivsel hinnangul 7-8 inimest kümnest võttis kampaania sõnumi väga positiivselt vastu. „Oli näha suhtumist nii ühest äärmusest kui ka teisest. Peab ütlema, et need olid siiski suhteliselt marginaalsed vahejuhtumid. Kohati esines ülevoolavat toetust, samas oli ka vihast vastupanu – tihtipeale arusaamatu purskuva viha avaldusi,“ vahendab Tuul oma ringreisi muljeid.

„Minu sõnum kõikidele inimestele, aga eelkõige kõikidele Eesti kristlastele, oleks see, et me ei saavuta midagi sellega, kui me püüame ennast varjata ja oma nahka päästa. Selleks, et meie elu ei läheks veelgi keerulisemaks, selleks, et meil oleks elamist väärt elukeskkond, et meil oleks elamist väärt tulevik, tuleb just nimelt oma põhimõtete eest seista, need alati artikuleeritult, läbimõeldult ja rahulikult välja öelda. Seda peaksid tegema kõik Eesti konservatiivid ja kristlastest noored,“ kutsub Tuul konservatiivseid noori üles seisma meie kultuuri alusväärtuste kaitsel.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks tänavakampaania leidis aset augusti eelviimasel nädalal. Kampaania käigus külastati viie päeva jooksul kümmet Eesti linna ja jagati tuhandeid petitsioone abielu määratlemiseks ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna Eesti Vabariigi põhiseaduses.

Toimetas Markus Järvi.