Mees ja naine. Foto: Wikimedia Commons

Soome Põlissoomlaste erakonna noorteorganisatsioon korraldas sugude erinevust rõhutava kampaania, millega kutsutakse üles vastanduma feministide püüdlustele kaotada soolised erinevused.

Kampaania kutsub enese mahasalgamise asemel igaüht olema uhkusega see, kes ta on. Kuna soolisuse eitamine ajab noored segadusse, siis kutsutakse pedagooge ja vanemaid üles mitte tegema oma lastest taoliste moevoolude katsejäneseid.

Noorte Põlissoomlaste plakat: "Me oleme erinevad. Ja nii ongi hea."
Noorte Põlissoomlaste plakat: "Me oleme erinevad. Ja nii ongi hea."

Sooliselt neutraalse ühiskonna idee lähtub valest

Noored Põlissoomlased väidavad, et sooliselt neutraalse ühiskonna idee lähtub valest, otsekui sugude vahel ei olekski erinevust ning et nii poisid kui tüdrukud peaksid huvituma samadest asjadest.

Erinevuste kõrvaldamiseks surutakse nii töökohtades kui poliitikas peale sookvoote, et olukorda "tasakaalustada". Ometigi pole ühiskond tasakaalus mitte siis, kui mehed ja naised huvituvad väliselt samadest asjadest, vaid siis, kui nad saavad teha seda, mida nad soovivad.

Noorte Põlissoomlaste kampaania on tekitanud sotsiaalmeedias elavat tähelepanu. Näiteks on Soome gümnasistide liidu (Suomen Lukiolaisten Liitto) juht Elli Luukanen märkinud, et "sooline neutraalsus ei võta kelleltki õigust olla selgelt poiss või tüdruk, vaid annab võimaluse vabalt otsustada oma soo üle".

Sugu on bioloogiline tõsiasi

Noorte Põlissoomlaste teise asejuhi, biotehnoloogia tudengi Tiina Palovuori sõnul on aga ilmselge, et sugu ei ole midagi, mille inimene valib, vaid bioloogiline tõsiasi. Iga inimese sugu on määratud vanematelt päritud kromosoomidega ning seda ei saa muuta ükski kirurg. Tegemist ei ole piirangu, vaid eeldusega, millele saab oma identiteedi rajada.

Palovuori märgib, et kampaaniaga ei soovita kedagi rünnata, ka mitte neid 0,006 protsenti inimestest, kes sünnijärgsete väliste sootunnuste poolest ei mahu lahtritesse "tüdruk" või "poiss".

Noorsotsid kritiseerivad ja nõuavad kolmandat sugu

Kampaaniat kritiseerib ka noorsotside (Demarinuoret) asejuht Petra Peltonen, kes küsib: "Mis õigusega võtab see organisatsioon inimestelt õiguse väljendada oma sugu endale meelepärasel viisil?"

Just seetõttu leiavad noorsotsid, et kasutusele tuleb võtta kolmas juriidiline sugu.

Palovuori vastab kriitikale, öeldes, et jagunemine poisteks ja tüdrukuteks ei võta üheltki poisilt või tüdrukult õiguse olla see, kes ta tahab olla. Ühtlasi märgib ta, et kampaaniaga tahetakse toetada neid, kes tahavad olla selgelt poiss või tüdruk ning ei taha sooneutraalsuse nõuetega leppida.

"Teeme kampaaniat selle toetuseks, et tunnistada sugude olemasolu ja ehitada sellest lähtuvalt oma identiteeti," selgitab Palovuori.

Noorte Põlissoomlaste plakat: "Isegi kui mõlemad jätavad ajateenistusse minemata, pannakse vangi ainult tema."
Noorte Põlissoomlaste plakat: "Isegi kui mõlemad jätavad ajateenistusse minemata, pannakse vangi ainult tema."

Kampaania käigus käsitleti ka mõlema soo tunnustega sündinud laste enesemääramisõigust, haridussüsteemi kallutatust ning ajateenistuse või tsiviilteenistuse kohustust.

Loe lähemalt siit ja siit.