Norrasse jõudnud migrant. Foto: Jonathan Nackstrand, AFP Photo/Scanpix

Norra erakonnad leppisid sel nädalal kokku 18 punktis, mis on vajalikud immigratsiooni ohjeldamiseks ja olukorra stabiliseerimiseks riigis.

Immigratsiooni ohjeldavates meetmetes leppisid kokku valitsuspartei Høyre ja Arengupartei, valitsusparteisid toetavad Kristlikud Demokraadid ja liberaalne Venstre ning opositsioonis olevad Töörahvapartei ja Keskerakond. Kõnelustest jäid eemale sotsialistlik Vasakpartei ja Rohelised.

Muu hulgas lepiti kokku järgnevas:

Prioriteediks on varjupaika mittevajavate inimeste tagasisaatmine koju. Suurimat tähelepanu osutatakse sellistele rühmadele, mille riigis viibimine võib olla ahvatluseks uutele saabujatele.

Kui ajutist elamisluba omavate isikute kodumaal paranevad poliitilised, sotsiaalsed või humanitaarsed olud, võib immigratsiooniamet viivitamata hakata elamislubasid lõpetama.

Varjupaigataotlejate toetusrahad ei tohi olla sellisel tasemel, mis teeksid Norrast ahvatleva sihtkoha võrreldes teiste riikidega. Rahalise abi kasutamist kontrollitakse.

Valitsus muudab seadusi selliselt, et immigrantidel oleks õiguste kõrval sätestatud ka nende kohustused. Mitmesugused tööd vastuvõtukeskustes võiks anda keskuse asukate, mitte palgatud tööjõu teha. Vastuvõtukeskuste töö korraldatakse ümber selliselt, et nende toimimise eest kannavad rohkem hoolt immigrandid ning neid toetavad vabatahtlikud ühendused.

Tõhustatakse politsei rahvusvahelist koostööd inimkaubanduse takistamiseks ning varjupaika mittevajavate inimeste tagasisaatmiseks. Norralt kriisiabi saavatelt maadelt oodatakse vastutulelikkust oma kodanike tagasivõtmisel.

Pikalt maal viibimine (k.a illegaalne) ei ole edaspidi põhjuseks püsiva elamisloa saamisele.

Perekondade ühinemise tingimusi karmistatakse.

Rahvusvahelised immigratsiooni käsitlevad lepingud on jäänud muutuste jalgu. Et rahvusvaheline kogukond ja Norra suudaksid tegeleda suure immigrantide tulvaga parimal võimalikul moel, tehakse valitsusele ettepanek näidata üles initsiatiivi nende lepingute ümbervaatamiseks ning kohandamiseks uutele tingimustele.