Nädal tagasi teatas Obama administratsioon USA koolidele, et jätab nood ilma riigirahata, kui õpilastel ei lubata külastada tualette ja duširuume vastavalt valitud soole. Selsamal päeval tabas aga veelgi valusam löök kõiki riiklikult rahastatud raviasutusi.

Nimelt avalikustas tervishoiuministeerium üle-eelmise nädala reedel nn Obamacare paragrahvi 1557 viimase reegli, mille kohaselt tuleb kõikidel riigirahastust saavatel tervishoiuasutustel osutada abordi- ja soomuutmise teenuseid, vahendab portaal LifeSiteNews.

Keeldumise korral tuleks haiglatel valitsuse rahastusega hüvasti jätta ning arvestada võimalusega sattuda justiitsministeeriumi kaudu kohtuliku menetluse alla.

Tervishoiuministeeriumi silmis on reegel tarvilik "aitamaks edendada õiglust ning vähendada ebavõrdsust tervishoiu valdkonnas, kaitstes teatud osi elanikkonnast, kes on olnud kõige haavatavamad diskrimineerimise suhtes tervishoiu kontekstis."

Direktiiv puudutab kõiki tervishoiuministeeriumi poolt rahastatud programme või tegevusi, samuti ravikindlustuse pakkujaid. Nagu kinnitab ministeerium, ehitub uus reegel varasematele seadustele, mis "keelavad soopõhise diskrimineerimise" ning sellest tulenevalt ka diskrimineerimise "sooidentiteedi ja soostereotüüpide" alusel ning nõuab inimeste kohtlemist lähtuvalt nende "sooidentiteedist".

"On naeruväärne väita, et kui kongress paragrahvis 1557 "sugu" mainis, olnuks jutuks miski muu kui bioloogiline sugu," ütles reeglit kommenteerides usuvabaduse eest võitleva organisatsiooni First Liberty Institute advokaat ja Breitbart Newsi õigustoimeteja Ken Klukowski.

Vt seonduval teemal: Võrdõigusvolinik Pakosta arvates peaks Haigekassa rahastama nn soovahetusoperatsioone

"See on orwellik," kirjutas Klukowski. "Veelgi enam, Obama administratsiooni poolt on põhiseadusevastane suruda bioloogiliste faktide hülgamist peale inimestele, kelle usk õpetab neile, et sõnad mees ja naine tähendavad seda, mida nad aastatuhandeid on tähendanud, ning et Jumal on inimese niimoodi loonud."

Ameerika Arstide ja Kirurgide Liidu (AAPS) tegevdirektor Jane Orient ütles, et valitsus üritab antud reegliga dikteerida meditsiinieetikat, mis viib Obamacare'st loobumiseni arstide ja haiglate poolt.

Ühtlasi juhtis Orient tähelepanu Obama administratsiooni ideoloogilise diktatuuri meditsiinilistele ohtudele: "Sooülene ravi, eriti alaealiste puhul, tekitab pöördumatut kahju isikutele, kes on liiga noored andmaks oma nõusolekut."

"Oma olemuselt on see radikaalne, tahtevastane sotsiaalne eksperimenteerimine. Keemiline või kirurgiline kastreerimine peaks liigituma inimsusvastaseks kuriteoks," jätkas Orient ning lisas: "Teistes kontekstides peetakse patsiendi luulude jaatamist psühhiaatriliseks väärraviks."