Obama-plakat New Yorgi "uhkuseparaadil" aastal 2012. Foto: Wikimedia Commons

Donald Trumpi administratsioon tühistas Barack Obama administratsiooni poolt kodanikuõiguste seadusele omistatud tõlgenduse, millega kaasati "sugupoolte" mõiste alla ka hälbed nagu transsoolisus ja nn seksuaalsed orientatsioonid.

Nagu kirjutas riiklikele prokuröridele justiitsminister Jeff Sessions, ei saa aastal 1964 vastu võetud kodanikuõiguste seadust kasutada soolise diskrimineerimise kriminaalkorras karistamiseks.

Sessions kinnitas, et vastupidiselt LGBT-aktivistide väidetele tähendasid sugupooled seaduse vastuvõtmise ajal meest ja naist bioloogilises mõistes – ning nii on see ka täna.

Justiitsminister selgitas samuti, et laiendades 52 aasta vanust seadust ennekuuldamatutele moodsatele kategooriatele ületas Obama administratsioon oma volitusi.