Kaks nädalat kestnud annetuste kogumise kampaania portaali Objektiiv heaks on lõppenud. Eilse seisuga oli laekunud rohkem kui 1600 inimeselt umbes 35 000 eurot, mis annab meile võimaluse mitte ainult tegevust jätkata, vaid ka ette võtta arenguhüppeid mitmes valdkonnas, kirjutab peatoimetaja Veiko Vihuri.

Kaks nädalat kestnud annetuste kogumise kampaania portaali Objektiiv tegevuse jätkamiseks ja edasi arendamiseks on lõppenud. Toimetus seadis sihiks koguda kampaania käigus vähemalt 25 000 eurot, sest ainult sel tingimusel olid kaks suurannetajat valmis lisama omapoolse panusena teist samapalju.

Tegelikult oli eilse seisuga Objektiivile annetusena laekunud umbes 35 000 eurot, ja kui sellele liita kahe suurannetaja poolt lubatud 25 000, saame kokku 60 000 eurot, mis annab meile võimaluse mitte ainult tegevust jätkata, vaid ka ette võtta arenguhüppeid mitmes valdkonnas.

Tahaksin järgnevalt esile tuua paar olulist aspekti.

Esiteks on oluline, et Objektiivi pidas oma annetusega vajalikuks toetada rohkem kui 1600 inimest. See on toimetuse liikmetele äärmiselt suureks julgustuseks ja kinnituseks, et meie portaali peetakse vajalikuks ja et nii palju inimesi tahab sellele tööle oma õla alla panna. Täname südamest kõiki annetajaid ja toetajaid ning püüame teha kõik, et seda tunnustust väärida ja usaldust õigustada!

Olgu südamest tänatud ka kõik need inimesed, kes hea meelega kaamera ette astusid ning oma näo ja nimega kutsusid üles Objektiivi toetama.

Teiseks on oluline see, et portaal ei sõltu rahaliselt ühest suurannetajast ega riigieelarvest. See lubab meil hoida sõltumatut joont, lähtudes oma tegevuspõhimõtetest ja väärtustest ning tuginedes ennekõike neile inimestele, kes meie tegevust oluliseks peavad. Just selles avaldubki ehtne kodanikuühiskond.

Milliseid muutusi on portaali juures oodata? Esiteks loodame suve lõpul tööle võtta uudistetoimetaja, tänu kellele peaks oluliselt paranema uudiste vahendamine. Teiseks on kavas sisse seada oma videostuudio ning olulisel määral suurendada videoproduktsiooni. Need kaks valdkonda on iseendast piisavalt kulukad. Loomulikult on meie eesmärgiks ka kaasautorite ringi laiendamine ning portaalis avaldatava materjali mitmekesisemaks muutmine.

Igal juhul püüame õigustada lugejate usaldust ja arendada portaali järk-järgult edasi. Kõike, mida soovime ja millest unistame, ei saavuta ühekorraga või lühikese aja vältel. Samas võime tänu õnnestunud kampaaniale hoopis julgemalt ja lootusrikkamalt tulevikku vaadata. Veel kord suur tänu kõigile toetajatele ja kaasamõtlejatele!