Okupatsioonide muuseum. Foto: Wikipedia

Turu-uuringute AS-i poolt 24. maist 7. juunini läbi viidud omnibussi küsitluses uuriti inimeste käest muuhulgas, kas nad toetavad Okupatsioonide muuseumi nimetamist Vabamuks. Kui eestlastest oleks vaid 2% nimevahetusega täiesti nõus, siis venelastest on nõus 8%. Küsimusele vastas kokku 807 Eesti Vabariigi kodanikku ning 10% neist on nimemuutuse poolt.

"Uuringutulemused näitavad, et inimestes on veel elutervet konservatiivsust, kuna ainult käputäis vastajaid leiab, et Okupatsioonide muuseum tuleks ümber nimetada," ütles ajaloolane Lauri Vahtre. "Ma arvan, et me peame selliste tundlike küsimuse otsustamisel lähtuma rahva arusaamadest. Ajalugu muuta ei saa, olgu ta nii valus kui tahes."

"Tulemus viitab, et venekeelsest elanikkonnast, kes on Eesti Vabariigi kodanikud, peab sõna "okupatsioon" ebameeldivaks 4 korda rohkem inimesi võrreldes eestikeelse elanikkonnaga," rääkis Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Peeter Espak.

"Eestlased nimetavad meiega toimunut üheselt okupatsiooniks, venelaste hulgas see nii mustvalge ei ole. Kultuuriminister Indek Saar küsis hiljuti üllatunult, millisele sotsioloogilisele uuringule tuginedes väidetakse, et suur osa meie ühiskonnast on Okupatsioonide muuseumi ümbernimetamise vastu. Värsked uuringutulemused näitavad tõesti Eesti kodanike ühest vastumeelsust nimemuutusele. Kavandatav nimemuutus rõhuasetusega okupatsiooni vastandmõistele "vabadus" toob koheselt meelde ka George Orwelli romaanist "1984" tuntud ideoloogilised sõnamängud, kus näiteks Rahuministeerium (Ramin) tegeles täiesti vastandlikult oma nimetusele hoopiski sõjaga."

Inimestelt küsiti: "Kas toetate Okupatsioonide muuseumi nimetamist Vabamuks?" Küsimusele vastati 4-palli skaalal ning 3% vastajatest ütles "Jah", 7% "Pigem jah", 17% "Pigem ei" ning 37% "Ei". Kui kõikidest vastajatest 37% ei osanud selles küsimuses üldse seiskohta võtta, siis igapäevaselt vene keelt kõnelevatest inimestest ütles koguni 68% "Ei oska öelda". Samas paistab venelaste puhul silma, et nende seas on rohkem vastajaid, kes oleksid nimevahetusega nõus.