Oma hiljutises kõnes Ungari kristlastest intellektuaalidele esitas peaminister Viktor Orbán küsimuse Euroopa saatuse kohta olukorras, kus riikide vahel on tekkinud terav vastandumine migrantide vastuvõtmise suhtes islamimaadest.

Orbán rõhutas, et kristliku Ungari loomisel on vastus lihtsam, kuna "see sõltub meist, ungarlastest. Kui ungarlased seda tahavad, saab meil olema kristlik Ungari."

"Me tunnetame, et see on meie võimuses…, see sõltub meie tegudest ja meie isiklikust pühendumusest," ütles peaminister ning küsis: "Kas meil saab aga olema kristlik Euroopa? See on okkalisem küsimus."

Sest esile on kerkinud uut tüüpi konflikt "migrante aktsepteerivate ja mitte aktsepteerivate" Euroopa riikide vahel.

Küsides, kas kristlik Euroopa on võimalik või mitte, tuleb Orbáni hinnangul teadvustada fakti, et eksisteerib grupp "riike, kes võtavad vastu migrante mittekristlikest tsivilisatsioonidest, nagu on ka riigid, kes ei ole veel migrante vastu võtnud ega taha neid vastu võtta ja sellisteks paikadeks saada."

Orbán rõhutas, et "meie vaatevinklist on migratsiooni toetavad riigid võtnud vale poliitilise kursi ning nad on kaotanud kontrolli oma piiride üle.

Nad on andnud end kaasaegse migratsiooni meelevalda, nad on valinud tuliuue arengusuuna.

Meie seda ei teinud. Meie järgime muistset seadust, mis poliitika puhul kõlab niiviisi: piirideta riik on otsekui kooreta muna."

Orbán tõi esile moraalse dilemma ehk vastuolu nn heade inimeste vahel, kes mõnede eurooplaste arvates peaksid kannatajad ja abivajajad sisse laskma.

Peaminister selgitas, et "ma ei pea siinkohal isegi selgitama, et selline mõtlemine on väga sügavalt juurdunud meie usus ja õpetustest, mida me järgime.

Aga Suure Rände puhul, millisest me antud juhul räägime, on olukord väga erinev.

Ma olen veendunud, et sellise Suure Rände puhul tuleb meil aidata raskustes riike või piirkondi nende oma territooriumil ning mitte asustada neid ümber meie maadele, sest me ei lahenda nende probleeme, vaid võtame pigem nende hädad endalegi kaela."

Orbán tuletas siinkohal kuulajatele meelde, et Liibüat pommitati suurte Euroopa riikide kaasabil ning Süüriatki ei hävitanud mitte süürlased, vaid Euroopa sekkumine.

Lääne-Euroopa poliitika kohta otsis Orbán välja tsitaadi, mis talle hiljuti silma jäi. See kõlas nii: "Mõned poliitikud on nagu nigelad ratsutajad – niivõrd ametis sadulas püsimisega, et ei suuda pöörata tähelepanu sellele, kuhu on teel."

Sellist abitut kulgemist kirjeldades tõi Orbán sisse "intellektuaalse või ideoloogilise dimensiooni. Migrante aktsepteerivate riikide ideoloogia on selgelt identifitseeritav.

Ma usun, et see tegigi neist migrante aktsepteerivad riigid. See on liberalismi ideoloogia.

Riikide puhul, kes migrante ei aktsepteeri – meid juhtiv idee ei ole liberalism, vaid suveräänsus ja kristlikud ühiskondlikud õpetused."

Kõne täisteksti võib inglise keeles lugeda siit.