Sotside juht Jevgeni Ossinovski muigab koos Indrek Tarandiga. Foto: Scanpix

Sotside esimees Jevgeni Ossinovski pöördus väidetava murega kodumaa pärast Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) poole, paludes asuda tugevamalt ÜRO rändelepet pooldavale seisukohale.

Ossinovski toonitab oma pöördumises, kuidas 2015. aasta nn pagulaskriisi ajal avaldas EKN inimliku ja mõistva seisukoha põgenike vastuvõtmisesse ja seetõttu palub ta kirikute abi ka ränderaamistiku vaidlustes.

Sotside reitingu väga madalale tüürinud poliitiku sõnul on debatid ÜRO ränderaamistiku üle väljunud Eestis tsiviliseeritud demokraatliku arutelu raamidest.

“Advendiaeg on ootuse ja rahu, kuid ka enesesse vaatamise aeg. Palun teid, head kirikud, kasutada oma erilist ühiskondlikku sõna, et rahulikul advendiajal võidutseks armastus vihkamise üle,” kirjutas Sotsiaaldemokraatide juht ja lõpetas oma pöördumise apostel Paulust tsiteerides.

Avaldame Ossinovski pöördumise EKN-i poole muutmata kujul:

Austatud Eesti Kirikute Nõukogu!

Lubage mul jõulukuu esimesel päeval soovida Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt kõigile teie liikmetele ilusat advendiaega!

Pöördun teie poole murega Eesti pärast. Viimastel nädalatel oleme olnud tunnistajaks, kuidas erimeelsused poliitilises üksikküsimuses on ühiskonnas vallandanud hirmu ja kurjuse. Olen veendunud, et demokraatia tähendab erinevaid arvamusi, diskussioone ja tuliseid vaidluseid, kuid ka lugupidavat suhtumist ligimesse. Debatid ÜRO ränderaamistiku üle on väljunud Eestis tsiviliseeritud demokraatliku arutelu raamidest.

Mäletan suure sümpaatiaga, kuidas 2015. aastal seoses põgenikekriisiga avaldas Eesti Kirikute Nõukogu inimliku ja mõistva seisukoha «Suhtumisest põgenike vastuvõtmisse» . Täna tekitab meie ühiskonnas pingeid rahvaste rändamisega seotud ÜRO dokument, mis ei peaks mitte rahvaid ja kogukondi lõhestama, vaid juhtima meid suuremale koostööle.

Teoloogiadoktor Johann-Christian Põder kirjutas hiljutises Postimehe arvamusloos «Miks toetavad kirikud ränderaamistikku“ järgmist: «Septembris toimunud roomakatoliku kiriku ja Kirikute Maailmanõukogu migratsiooniteemalisel konverentsil tõdeti, et kirikute aktiivsel osalusel valminud ränderaamistik peaks leidma üleilmset kasutust, et tõrjuda ksenofoobiat ja rassismi migrantide ja pagulaste suhtes. Ka paavst ise on rõhutanud korduvalt ÜRO ränderaamistiku tähtsust ja õhutanud selle nimel tööd tegema.»

Eesti Kirikute Nõukogu on hea näide sellest, kuidas erinevate kristlike konfessioonide vahel on saavutatud toimiv koosmeel ning osatakse koostöös toetuda kirikuid siduvale ühisosale. Taoline eeskuju on oluline kogemus, millest peaks õppima kogu ühiskond.

Sotsiaaldemokraadid jagavad kristluse tuumaks olevaid humanistlikke väärtusi. Meie eesmärk ‒ ligimesest hooliv ning sõbralik ühiskond ‒ on ka teie eesmärk. Advendiaeg on ootuse ja rahu, kuid ka enesesse vaatamise aeg. Palun teid, head kirikud, kasutada oma erilist ühiskondlikku sõna, et rahulikul advendiajal võidutseks armastus vihkamise üle.

Pauluse sõnadega jõulurahu soovides: «Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus ‒ millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.»  (Gl 5:22-23)

Jevgeni Ossinovski
Sotsiaaldemokraatide juht

Sotsiaalmeedias on Ossinovski pöördumine kutsunud esile teravaid reaktsioone.

Näiteks Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse vanemteadur ja Ühiskonnauuringute Instituudi juhataja Peeter Espak kirjutas sotside juhi avaldust kommenteerides, et “me elame hetkel perioodil, mida ehk hakatakse paarikümne aasta pärast nimetama (inglise teaduskeeles) “the Nuts Period”.”

“Vähem kui ühe nädala sees suudab üks mees esmalt tsiteerida Riigikogu puldist rahvusvahelistele paktidele toetuse küsimiseks Nietzschet (teate küll seda “jumal on surnud” värki) ja siis paluda Jumala abi sotsiaaldemokraatliku erakonna reitingu parandamiseks.”

Varro Vooglaid osutas aga vastuolule, et kuigi Ossinovski sõnul jagavad sotsiaaldemokraadid kristluse tuumaks olevaid väärtusi, töötavad just sotsid kõige agressiivsemalt ja kindlameelsemalt kristliku maailmatunnetuse kesksete väärtuste ja põhimõtete kõrvaletõrjumise ja lammutamise nimel, pooldades vankumatult nii sündimata laste massilise tapmise seadustamist kui ka selle riiklikku rahastamist, abielu ja perekonna mõiste räiget moonutamist, usu-, veendumuste-, südametunnistuse- ja sõnavabaduse mahasurumist diskrimineerimise ja vihakõne loosungi all, koolidesse perverssuste propageerimise sisseviimist jne, jne, jne.”

“Igasugu asju on Eesti poliitkas nähtud, aga midagi nii jultunult silmakirjalikku, valelikku ja teadlikult kogu olukorra üle irvitavat pole mina veel kohanud,” märkis ta.

EELK Märjamaa koguduse pastor Illimar Toomet pöördus aga Ossinovski enda seinal sotside esimehe poole, esitades põhimõttelise küsimuse sotside tegelike hoiakute kohta.

“2017. aastal valmistasite ette võrdse kohtlemise seaduse muutmise eelnõu, millega oleks avalike teenuste osutajaid kohustatud pakkuma teenuseid ka juhul, kui see oleks olnud vastuolus nende usuliste või kõlbeliste veendumustega. Nõuete rikkujaid ähvardanuks arest, trahv või vangla. EKN pöördus Teie poole märgukirjaga, milles toodi esile seaduseelnõu vastuolu põhiseadusega. Pöördumine on samuti “hea näide sellest, kuidas erinevate kristlike konfessioonide vahel on saavutatud toimiv koosmeel ning osatakse koostöös toetuda kirikuid siduvale ühisosale”. Palun Teie vastust, kas peate jätkuvalt võrdset kohtlemist ülemaks usu- ja südametunnistuse vabadusest? St kas kristlasest ettevõtja, kes keeldub nt majutamast homopaari, vallandab samuti “viha ja hirmu poliitilises üksikküsimuses”?”

Ossinovski pöördumise taustaks on olukord, kus sotsiaaldemokraadid on kõige agressiivsemalt seisnud selle eest, et Eesti Vabariik ühineks ÜRO rändeleppega, samal ajal kui isamaalise ja konservatiivse hoiakuga ning erinevalt sotsidest tunduvalt selgemalt kristlike väärtuste eest seisvad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa on sellele vastu seisnud.