Paul Joseph Watson. Foto: ekraanitõmmis/YouTube

Ajakirjanik Paul Joseph Watsoni hinnangul on Suur Sotsiaalmeedia ajanud konservatiivsed arvamused ja tõekspidamised "vihakõne" karjatarasse ning leiutanud niiviisi võimaluse tsenseerida konservatiive, väites samal ajal, et nad ei tsenseeri konservatiive.

"Vihkamisena" kohtlevad tehnohiiud nüüd nii rahvuslust, patriotismi, populismi (rahva kuulamise ja nende huvide eest seismise mõistes – toim) kui kristlust, kirjutab Watson.

Seejärel väidavad need suurettevõtted õiguskeele võimalusi kasutades, et nad ei keelusta inimesi mitte nende isiklike või poliitiliste arvamuste eest, vaid seetõttu, et rikutud on teenusetingimusi.

Tõde on aga, et juba pelgalt rahvusliku, populistliku, patriootliku või kristliku arvamuse omamine ja väljendamine lahterdub "rikkumiseks", kuna sellised veendumused on subjektiivselt defineeritud "vihkamisena".

Näitena toob Watson, kuidas PayPal keelas läinud nädalal InfoWarsi (millele ta teeb toimetajana kaastööd – toim), kuna kõnealune portaal oli "edendanud vihkamist ja diskrimineerivat sallimatust."

"Tegelikult tähendas see, et me astusime vastu transsoolisuse õpetamisele väikestele lastele koolis ning kritiseerisime poliitilist islamit," ütles Watson.

Koondades "vihkamise" definitsiooni alla kõik argumendid, mis vasakleeri progressiivsetele dogmadele väljakutse esitavad, on suured sotsiaalmeediaplatvormid tekitanud atmosfääri, milles mistahes kriitikat teatud seksuaalsuse väljaelamise viiside ja mõttesüsteemide suhtes – isegi kui sihikule pole võetud konkreetseid isikuid – saab defineerida "ahistamise" või "vihkamisena", väidab Watson.

Sotsiaalmeedia blokk võib kasvatada konservatiivse meedia külastatavust