Eile, 13. jaanuaril toimus Pariisis massimeeleavaldus traditsioonilise perekonna ja laste kaitseks. Loosungite all “Igal lapsel on ema ja isa” ja “Kõik on sündinud mehest ja naisest” avaldas meelt olenevalt allikast umbes 600 000-800 000 inimest – mitteametlikel andmetel koguni enam kui miljonit inimest.

Tegemist oli Prantsusmaa viimaste aastakümnete ühe suurima rahva väljaastumisega, mis kujutas endast järge eelmise aasta novembris toimunud paarisaja tuhande osavõtjaga meeleavaldustele.

Manifestatsiooni eesmärgiks oli nõuda valitsuselt homopaaridele abiellumise ja lapsendamise õiguse andmise seaduseelnõu tagasivõtmist, saates president Holland’ile järgneva üleskutse:

Härra President !


/…/


Teie, Vabariigi President, ei saa ignoreerida seda märkimisväärset rahvahulka, mis tõuseb spontaanselt ja rahumeelselt “abielu ja lapsendamine kõigile”-seaduseelnõu vastu, mis määrab uuel viisil kahe samast soost isiku suhte.


Teie, Vabariigi President, ei saa eitada parlamendisaadikute, kohalike omavalitsuste saadikute ja linnapeade – parem- ja vasakpoolsete ning erakondadesse mittekuuluvate – mobilisatsiooni kaitsmaks tsiviilabielu, mis tagab perekondliku ühenduse igaühele.


Teie, Vabariigi President, ei saa jätta vastamata prantslaste kasvavale murele, mis johtub katsest muuta loomulikku arusaamist “perekond kõigile”-tähendusest.


Kas teie, Vabariigi President, olete see, kes hävitab laste võrdsuse?


“Abielu kõigile” – see on juriidiline eitus ühe kõige elementaarsema inimeseks olemise osa vastu, mis koosneb meheks ja naiseks olemisest, mis on ainukene liit, kus on võimalik inimese loomulik viljastumine.  Kas teie, Vabariigi President, olete see, kes kuulutab, et me võime ilma sündida ilma mehe või naiseta ?


“Abielu kõigile” – see on samuti ja otseselt inimisiku olematuks muutmine, pisendades ta anonüümseks soojätkajaks ja sundides orjastaval viisil naisi oma üsa laenama. Kas Teie, President, olete see, kes loob juriidilised alused lõhkumaks isa ja ema võrdset vastutust lapse kasvatuse eest?


Teie, Vabariigi President, ei või riskida, arvestades ettevaatuse printsiipi, perekondade ebakindla olukorra edasise süvendamisega.


Rahvas nõuab teilt, Vabariigi President, võtta viivitamatult tagasi seaduseelnõu “abielu ja lapsendamine kõigile”, mis jagab prantslased kahte leeri.


/…/

Kirja täistekst on loetav siit.

Juba enne meeleavalduse lõppu tuli president Holland’i kabinetist üleskutsele vastus, milles teatatakse, et “see meeleavaldus ei muuda valitsuse tahet”.

Valitsus kavatseb seaduseelnõuga edasi minna, viia see peatselt parlamenti arutamiseks ning on keeldunud kategooriliselt küsimuse rahvahääletusele panemisest vaatamata sellele, et 69% prantslastest soovib sel teemal üldrahvalikku otsustust.

 

Vastuseks presidendi kantseleile teatasid meeleavalduse korraldajad, et kui president nende nõudmistele ei reageeri, siis korraldatakse järgmine meeleavaldus nädala pärast. “See pole põhu põlemise leek, mis peale lahvatamist vaikselt kustub”, ütles üks organiseerijatest, Alliance Vita peasekretär Tugdual Derville.

 

 

Tähelepanuta ei saa jätta ka teatud ametlike ringkondade tegevust traditsioonilise perekonna kaitsjate mobiliseerimise takistamiseks ning homoabielust huvitatud vähemuste organiseerumise toetamiseks. Näiteks võimaldas riiklik raudtee-ettevõte SNCF erirongi tellinud "abielu ja lapsendamine kõigile"-seaduseelnõu pooldajatel sõita Renne’ist Pariisi kümne euro eest, samal ajal kui seaduseelnõu vastased pidid sama teenuse eest maksma kümme korda rohkem. Ka käivitas valitsus massiivse kampaania homoabielude propageerimiseks.

Selle taustal pole sugugi imekspandav, et meeleavalduse organiseerijad, kelleks olid tuntud perekonna ja laste õiguste eest seisvate organisatsioonide juhid, pidid meeleavalduste organiseerimist alustama täieliku salastatuse katte varjus.

La Croix ja Le Figaro

refereeris Sten Allik