George Soros 2013. aastal Rumeenias üliõpilaste ees esinemas. Foto: Dominic Chavez, Maailmapank

Alles hiljuti jagus Euroopas vaid Ungaril julgust väita, et George Sorose hoolikalt sepistud "globaalse filantroobi" kuvand võib olla vaid vandenõu suitsukate.

Nagu osutas sealne peaminister Viktor Orbán, toetab Soros Euroopa destabiliseerimiseks illegaalset immigratsiooni Lähis-Idast.

Nüüd näib Sorose haare lõdvenevat ka Poolas, kirjutab Breitbart viitega poliitikutele, kes on võtnud kõneleda miljardäri kahtlasest tegevusest riigis.

Kolme viimase kümnendiga on Soros end Poolasse sügavalt sisse söönud Stefan Batory Fondi abil (juhataja ja Euroopa fondide keskuse eesistuja Ewa Kulik-Bielińska, nime leiate siintoodud pöördumise alt), mille asutas aastal 1988. Keegi ei eita, et algselt oli fondi tegevus teatud määral positiivne, aidates Poolal väljuda kunagise kommunismileeri mõjusfäärist.

Konservatiivsem element on küll alati Sorose tegelikes kavatsustes kahelnud, kuid koorekiht pole iial väsinud Sorose eest välja astumast. Eliidi kiitus kulmineerus sellega, et eelmine Poola president omistas globalistile kõrgeima autasu, mida välismaalasele on võimalik rinda riputada.

Ükski Poola poliitik pole söandanud Sorost avalikult kritiseerida. Vaikuse purustas aga parlamendiliige Krystyna Pawłowicz, kes esitas talle terve rea otseseid süüdistusi.

Professor Pawłowiczi sõnutsi on Soros "rahvusülene vasakpoolne pahandusepõhjustaja, kes avalikult ja jultunult finantseerib demokraatiavastast ja Poola-vastast elementi eesmärgiga võidelda Poola suveräänsuse ning Poolale omase kristliku kultuuri vastu."

Sorose tegevus on Pawłowiczi hinnangul suunatud "Poola vastu ning rikub Poola põhiseaduse põhimõtteid."

Rõhutades Sorose kui globaalse spekulandi tegevuse salatsevat ja revolutsioonilist iseloomu, süüdistas professor Pawłowicz teda katses "ühiskonda põhiseadusevastaselt ja ebamoraalselt kursilt kõrvale kallutada" ning "kõikvõimaliku tegevuse finantseerimises, mis on [vähegi] suunatud Poola praeguse demokraatilkult valitud valitsuse ja võimu vastu."

Tuntud ja tunnustatud juristina on professor Pawłowicz eriliselt keskendunud Sorose tegevuse vaieldavale vastavusele Poola põhiseadusega ning küsinud, kas tema tegevus Poolas pole mitte illegaalne.

Olles veendunud, et Sorose mõju tema kodumaale on negatiivne, kutsus professor Pawłowicz hiljuti vastavaid instantse uurima "selle nuhtluse" tegevuse seaduslikkust.

Ühtlasi nõuab Pawłowicz, et Soroselt võetaks ära talle 2012. aastal president Bronisław Komorowski poolt omistatud Poola Vabariigi Teeneteordeni komandöririst tähega.

Soros ja Eesti

Eestis on George Soros tegutsenud aastaid peamiselt Avatud Eesti Fondi (AEF) kaudu, olles pikka aega selle peamiseks rahastajaks. Nagu fond oma kodulehel kirjutab:

"Avatud Eesti Fond tahab teadlikult suunata ühiskondlikku arutelu avatuse ja sallivuse poole. Me teeme seda nii ise üritusi korraldades ja programme algatades kui ka teiste ühenduste projekte toetades. […] Selle nimel teeb Avatud Eesti Fond koostööd vabaühenduste, kodanikuaktivistide, ettevõtjate, teadlaste, haridus- ja kultuuriinimeste, meedia, omavalitsuste ja valitsusasutustega."

Paljude teiste projektide seas on Avatud Eesti Fond rahastanud Arvamusfestivali ja presidendi jääkeldrist alguse saanud Rahvakogu, organisatsioonidest aga Kari Käsperi juhitud Eesti Inimõiguste Keskust, Helen Talalaeva juhitud Eesti LGBT Ühingut ja Jevgeni Kristafovitši juhitud noorteühendust Avatud Vabariik. Samuti oli AEF-il peamine roll valitsuse poliitikat suunava mõttekoja Praxis asutamisel ja ülesehitamisel.

President Toomas Hendrik Ilves kirjutas 2010. aastal AEF-i tegevust kokkuvõtva kogumiku eessõnas, et "Avatud Eesti Fond on 20 aasta vältel järjekindlalt, kuid alati heatahtlikul ja pealetükkimatul, see tähendab euroopalikul viisil harinud pinnast, mida nimetame Eesti kodanikuühiskonnaks."

Samas kogumikus lisas AEF-i pikaaegne juht Mall Hellam, et "ehkki Avatud Eesti Fond on aastate jooksul avatud ühiskonna edendamisse panustanud üle poole miljardi krooni, ei ole fond kunagi olnud pelgalt rahajagamise koht" ning et "oleme olnud osalised paljude taasiseseisvunud Eesti olulisemate verstapostide juures ja mõjutanud protsesse teinekord ehk isegi enese teadmata".