Kodanikuaktivistid Meelis Kaldalu ja Reio Laurits.

Rahvusliku Teataja toimetuse teatel vahistati 26. oktoobril kaks nende kaastöölist ja lehelevitajat Tartus – Meelis Kaldalu ja Reio Laurits – ilmse võltssüüdistusega, nagu oleksid nad teinud pommiähvarduse Tartus asuvale ERR-i tühjale stuudioruumile. Rahvusliku Teataja toimetaja Jaan Hatto ei pea süüdistust usutavaks, vaid leiab, et tegemist on poliitilise represseerimisega.

Nii Kaldalu kui Laurits olevat 10. oktoobri õhtul kell 20.45 saatnud korraga SMS-signaali teatega, et Tartus ERR-i tühjas stuudioruumis on pomm.

“Meelis Kaldalu on hariduselt semiootik-kulturoloog ja Reio Laurits arst. Nad asutasid koos valimisliidu “Südamega Tartu” ja kandideerisid mainitud valimisliidus Tartu linna volikokku. Mõlemat meest ründas politsei vägivaldselt ilma põhjuseta valimiste-eelsel ajal. Valimisliitu ei lubatud osaleda koos teiste valimisliitude ja kandidaatidega avalikul valimisväitlusel, mida meedia vahendas. Mis puutub SMS-signaali, siis tänapäeval on võimalik omandada ja rakendada, isegi kesiste arvutioskuste juures, mitmesugust nn spoof-tarkvara, mis võimaldab nn false flag-tegevust ehk siis saata SMS-teateid teisest telefonist või arvutist kolmandasse telefoni või arvutisse,” kirjutab Jaan Hatto Rahvusliku Teataja toimetuse avalduses.

“Teiseks Meelis Kaldalu rääkis oktoobrikuu keskel, täpset kuupäeva ei mäleta, et Postimehe toimetusest oli talle helistatud ja süüdistatud valimisliitu “Südamega Tartu” pommiähvarduse tegemises. Palusin teda see lugu kirja panna, mida ta ka tegi ja mis ka ilmus oktoobrikuu “Rahvuslikus Teatajas”. Tuleb välja, et Postimehe toimetuses teati juba enne politseid, kes pommiähvarduse tegi,” nendib Hatto.

“Mõlemad mehed olid rahumeelsed kodanikuaktivistid, hoidusid vägivallast, ei rääkinud kunagi äärmuslikest lahendustest, lootsid eesmärgile jõuda tehes selgitustööd ja kandideerides esinduskokku. See pole lihtsalt usutav, et nad kahekesi koos tegid pommiähvarduse. Tegu on poliitilise represseerimisega võltssüüdistuse abil. Meelis Kaldalu ja Reio Laurits on poliitilised vangid ja ootame üldsuselt abi nende vabastamiseks,” leiab Hatto.

Kaldalule ja Lauritsale esitatud kahtlustuse kohta saab lähemalt vaadata siit ja siit.