Rakvere Linnavalitsust majutav Tark Maja. Foto: rakvere.kovtp.ee

Vaatamata mitmete konservatiivsete liikmete vastuseisule otsustas Rakevere linnavolikogu eelmise kuu lõpus toetada juba neljandat iga-aastast LGBT+ filmifestivali Festheart 2000 euroga. Läbi aastate on linna eelarvest eraldatud homofilmifestivalile nüüdseks aga juba 3800 maksueurot ning kuni toetuste määramise korra muutmiseni on linnavolikogu taandatud ka edaspidi pelgalt LGBT-sõbraliku kultuurikomisjoni kummitempliks.

22. jaanuari Rakvere linnavolikogu õhtusel istungil otsustati pärast pingelisi arutelusid siiski toetada kultuurikomisjoni kultuuriprojektide rahastamise ettepanekut muutmata kujul, mille tulemusena eraldab linn ka tänavu MTÜ SevenBow poolt korraldatavale LGBT+ filmifestivalile Festheart 2000 euro suuruse toetuse. Mullu oli Rakvere linn sunnitud Tartu halduskohtu otsusega homofilmifestivali toetama aga 1500 maksueuroga.

Praeguse korra kohaselt on volikogu lihtsalt kultuurikomisjoni kummitempel

Kuna Tartu halduskohus leidis mullu, et Rakvere linnavolikogu on muutnud end iseenda poolt kehtestatud kultuuriürituste ja -projektide toetamise korra läbi sisuliselt kultuurikomisjoni kummitempliks, siis tegi volikogu liige Marti Kuusik (EKRE) istungil ettepaneku lükata kultuuriprojektidele toetuse andmine edasi seniks, kuni vastavat korda pole muudetud viisil, mis taastaks volikogu otsustusõiguse raha eraldamise küsimuses.

Ka volikogu majanduskomisjoni esimees Kert Karus (Isamaa) oli Kuusikuga toetuste eraldamise korra üle vaatamise osas nõus: "Otsuse peab langetama volikogu, mitte inimesed komisjonis, kellel pole mandaati."

Samas leidis ta, et praegusel hetkel on ettepanek kultuuriprojektide toetamine edasi lükata siiski ebasobiv, kuna see paneks ühtlasi kannatama enam kui 30 ürituse korraldajat. Lõpphääletusel toetas seetõttu Kuusiku ettepanekut vaid kolm volinikku ning vastu oli seitse. Sellele järgnenud toetusesaajate nimekirja kinnitamisel oli vastuhääli järel aga kõigest üks, üks volinik jäi erapooletuks ja üks ei hääletanud.

Festhearti korraldaja määrab endale ise toetusi

Rakvere linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkami väitel on kultuurikomisjon lubanud küll veebruaris-märtsis toetuste jagamise korda arutada ning Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe Valeri Vaselenko sõnul ootavad nad selleks ka "tarku ettepanekuid", kuid samas istuvad kultuurikomisjonis endiselt nii Festhearti korraldaja Keio Soomelt kui ka homoüritust oma Rakvere Kolmainu kirikus võõrustanud praost Tauno Toompuu, kes ei ole selles küsimuses selgelt erapooletud.

Kuni praeguse korra muutmiseni puudub Rakvere linnavolikogul seega sisuliselt sõnaõigus linna eelarveliste toetuste määramisel ning homofilmifestivali korraldaja ja toetajad saavad saavad ka edaspidi maksumaksjate raha oma homoideoloogiat edendavatesse "kultuuriprojektidesse" suunata.

Allikas: Virumaa Teataja

Toimetas Martin Vaher

Tartu halduskohus sundis Rakvere linnavolikogu toetama LGBT festivali 1500 euroga

Homofilmifestivali Festheart üritusena reklaamitakse ka jumalateenistust Rakvere kirikus

Anti Poolamets: Rakvere linnavolikogu pole homolobi kummitempel