USA Ivy League eliitülikoolide hulka kuuluva Brown University teadurid avaldasid hiljuti uurimuse, milles vaadeldi Ameerika Ühendriikide poolt pärast 2001. aasta septembrit üle maailma algatatud sõdades tekkinud sõjapõgenike arvu.

Teadlasterühma töö tulemusena jõuti järelduseni, et perioodil 2001–2020 on USA poolt vallandatud või mahitatud sõjategevuse tagajärjena saanud sõjapõgenikuks 37–59 miljonit inimest. Uurimuses võeti arvesse nii rünnaku objektiks olevatest riikidest (Iraak, Afghanistan, Liibüa, jms) lahkunud kui riikide siseselt sõjapagulase staatust omavad inimesed (internally displaced persons).

Uurimus keskendus vaid USA sõjategevusest vallandatud sündmuste tagajärjel tekkinud sõjapõgenike arvule ega uurinud sõdades tapetud ja haavatute hulka.

USA sõjategevuse tulemusena tekkinud sõjapõgenike liikumised geograafiliselt

USA poolt aastatel 2001–2020 käitatud sõdades tekkinud sõjapõgenike hulk ületab kõikide 20. sajandi sõdade poolt põhjustatud sõjapõgenike arvu, kui loetelust välja jätta II Maailmasõda.

USA sõjategevuse tulemusena tekkinud sõjapõgenike arv riigiti. Arvesse on võetud nii sõjapõgenikke ja asüülitaotlejaid kui siseriiklikult ümber asuma sunnitud inimesi

Autorid märgivad, et 37 miljonit on kõige konservatiivsemaks hinnanguks ning kinnitamata andmetel võib USA sõdades tekkinud sõjapõgenike hulk ulatuda 48–59 miljonini.