Emeriitprofessor Rein Einasto hinnangul vajab meie ühiskond aegumatuid tõdesid ja püsiväärtusi. Seepärast on ka ühemõtteliselt vajalik toetada Objektiivi tegevust.  

“Meile räägitakse, et me elame tõejärgses maailmas, kus igal ühel on oma tõde ja aegumatuid tõdesid nagu polekski. See on sügavalt ekslik seisuoht,” on emeriitprofessor veendunud.

“Me vajame nimelt objektiivset tõde ja aegumatuid väärtusi, et nii loodus kui ühiskond oleksid kestlikud. Sellepärast me vajamegi Objektiivi, mis pakub meile objektiivseid tõdesid ja aegumatuid väärtusi. Sellepärast on täiesti ühemõtteliselt vajalik toetada Objektiivi meie väikeses Eesti ühiskonnas,” toonitab Rein Einasto.