Abistav käsi. Foto: Bigstockphoto

On aeg, et meie riigi rikkad tuleks riigile appi ja aitaks selle kõige raskema aja üle elada. Eeskuju on vaja anda ennastsalgavalt. Solidaarsus mõjub. See aitab kõige rohkem. Sellega pälvib ka rahva armastuse, kirjutab Aldo Maksimov oma üleskutses.

Täna tahaks konservatiivide väljaandes esineda väga “sotsialistliku” üleskutsega. Riigiettevõtete, suurfirmade ja riigi juhid! Näidake eeskuju! Praegu on aeg rahvaga solidaarne olla! Jagagem oma hüvesid, kõrgeid tasusid ja palku.

Teenindussektor sureb välja, teatud liiki ärid tõmbavad oma otsad kokku, lähevad pankrotti. On nädalate küsimus, kui raskustesse satub avalik sektor, paljud ettevõtlussektorid – turism, kultuur jms. Õnneks on pangad nõus kaaluma maksepuhkuseid – aga kas täies mahus, või ikka nii, et pead maksma ära põhiosa? 

Väga paljud hakkavad vajama riigipoolset abi, käiku tuleb lasta reservfondid, toetusmehhanismid. Aga ofitsiaalne, bürokraatlik abi ei jõua igale poole ja õigeaegselt.

On aeg, mil meie RIIGI SUURED, RIIGI RIKKAD tuleks riigile appi ja aitaks selle kõige raskema aja, eriolukorra, üle elada. Eeskuju on vaja anda ennastsalgavalt. Solidaarsus mõjub. See aitab kõige rohkem. Sellega pälvib ka rahva armastuse.

Riigikogulased võiksid nüüd poole oma kõrgest palgast loovutada abivajajate fondi. See on vähim meede. Kuid riigifirmade nõukogudes istuvad inimesed – Eesti Pank, Eesti Energia, Tallinna Sadam, haiglad… loobugu oma nõukogu tasudest. Ning siit aina edasi ja edasi, kõik kõrgepalgalised, kes ei ela palgast palgani.

Tarvis oleks moodustada kiirelt mingi fond (fondid), mis neid rahasid koguks ning jagaks.

Võiks ka presidendi kantselei tegelased, linnapead ette võtta ja küsida: Teie palk on väga kõrge. Kui palju olete Te nõus loovutama seoses erakorralise kriisiolukorraga hädavajajate fondi? Näidake palun eeskuju teistele kõrgepalgalistele ametnikele!

Ainult nii, ainult kõige kõrgemal tasemel sündiva solidaarsusega saame kriisist jagu!

Solidaarsus!