Foto: Scanpix.ee

Plagiaadikahtlus on tõsine asi, sellega nõustub ka sotside esimees Jevgeni Ossinovski. Kui Tallinna ülikool peaks leidma, et Rainer Vakra lõputöö kujutab endast plagiaati, siis oleks tal ainuõige järgida teiste loomevargusega vahele jäänud Euroopa juhtivate poliitikute eeskuju ning poliitikast taanduda.

Euroopas on varasemalt plagiaadi päevavalgele tulemise tõttu ametist tagasi astunud ning poliitikast kas täielikult või pikemaks ajaks taandunud Saksamaa endine kaitseminister Karl-Theodor zu Guttenberg ja Ungari endine president Pál Schmitt.

Kui Vakra praegusest plagiaadikahtlustusest peaks Tallinna ülikooli otsusega saama tõsiasi, siis oleks minu hinnangul temast ainuõige võtta oma teo eest nii isiklik kui ka poliitiline vastutus ning riigimehelikult poliitikast taanduda, selmet jätkata sellises võimatuks muutunud olukorras pürgimist kõrgele rahvaesindaja positsioonile või koguni keskkonnaministri vastutusrikkale ametikohale, olemata selleks vajalikku rahva usaldust ja lugupidamist ausalt ja auga välja teeninud.

Aeg näitab, kas Vakras on piisavalt ausameelsust ja selgroogu, et vajadusel oma viga tunnistada ning järgida väljakujunenud head poliitilist tava, mis eeldab rahva teenritelt eetilise käitumise seadmist kõrgemale oma isiklikest ambitsioonidest.

Foto: Scanpix.ee