Irja Lutsar 2021. aasta Arvamusfestivalil. Foto: Sillerkiil, Wikimedia

Meie õigused ja vabadused on ohus, kui teadusnõukoja uhuule piiri ei panda. See on aga paljuski kodanike kätes. Kas tõesti pooldab rahva enamus vabaduse loovutamist? Ühendagem jõud ning saatkem kodanikuallumatuse ja vastupanu korras uhuu puu otsa tagasi, kirjutab kolumnist Veiko Vihuri.

ERR vahendab, et valitsust nõustava teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul pooldab nõukoda oluliselt karmimaid piiranguid vaktsineerimata inimestele. Tsiteerin:

„„Ega me välistada ei saa, et mingisugused piirangud tuleb kehtestada, kui olukord niimoodi edasi läheb, et vaktsineerimine üldse ei edene ja nakatumine väga hästi edeneb," kommenteeris Lutsar ERR-ile esmaspäevast teadusnõukoja kogunemist, kus oli arutluse all uute piirangute kehtestamine.

Lutsar leidis, et oluliselt tõhusamad piirangud tuleks kehtestada ennekõike vaktsineerimata inimestele, kuid reaalsuses võivad need puudutada kõiki."

Juba ligi paar kuud on Eestis kehtinud apartheidirežiim, mille kohaselt vaktsineerimata inimestele on suletud pääs söögikohta, spordisaali, muuseumi, kinosse, teatrisse jne, juhul kui nad ei tee tasulist testi. See on absoluutselt skandaalne olukord, mille riigivõim on tekitanud. Millisest režiimist Irja Lutsar ja teised teadusnõukoja liikmed siis veel unistavad? Milliseid õigusi tuleks mittevaktsineeritutelt veel ära võtta?

Õiguskantsler Ülle Madise on viimastel kuudel korduvalt rõhutanud, et Eestis kehtib vaktsineerimisvabadus, mis tähendab, et kedagi ei tohi survestada end vaktsineerida laskma. 31. augustil ütles Madise Postimehele: „Lühidalt, kui epidemioloogiline olukord nõuab, on koroonatõendi küsimine põhiseaduspärane. Sel juhul tuleb näidata, miks on kõikidelt inimestelt konkreetses kohas tõendi nõudmine nakkuse leviku tõkestamiseks vältimatult vajalik [siinkirjutaja rõhutus]. Kui tõendi nõude ainus mõte on panna inimesed olukorda, kus nad on sunnitud vaktsineerima, on see vastuolus vaktsineerimisvabaduse põhimõttega."

Ma ei tea, et avalikkusele oleks esitletud mingeid teaduslikke uuringuid, mis näitaks, et diskrimineerivat laadi isikuvabaduste ulatuslik piiramine, nagu seda praegu rakendatakse, oleks meetmena eesmärgipärane (s.t viiruse levikut oluliselt tõkestav) ja samas ka proportsionaalne (õiges proportsioonis põhiseadusega tagatud õigustega). Pigem on mittevaktsineeritud isikuid diskrimineeriva riikliku kohtlemise eesmärgiks inimeste survestamine, et nad teeksid seda, mida neilt seaduse järgi nõuda ei saa. Riigivõim püüab põhjustada vaktsineerimata kodanikele sellisel määral ebamugavusi, et nad allutaksid end vaktsineerimisele sõltumata sellest, kas nad seda tervise seisukohalt vajavad. Teadusega ei anna seda küll õigustada.

Ühesõnaga – teadusnõukoda ja muidugi ka „teadlaste ekspertiisile" tuginev valitsus tegelevad lihtsalt uhuuga, mil puudub teaduslik alus, ent mis poliitikana lõhestab ühiskonda, diskrimineerib suurt hulka inimesi ja ruineerib vaimset tervist. Rääkimata sellest, et apartheidipoliitika on viirusevastases võitluses osutunud ka täiesti ebaefektiivseks.

Ülal osundatud intervjuus ütles Ülle Madise veel järgmist: „Kahjuks tundub, et rahva enamus on liiga kergelt valmis õigused ja vabadused loovutama. Poliitikud püüavad täiesti mõistetavalt lähtuda valijate ootustest. Peame aga kõik ühiselt andma oma parima, et meil Eestis vabadus ohus ei oleks."

Meie õigused ja vabadused on kahtlemata ohus, kui teadusnõukoja uhuule piiri ei panda. See on aga paljuski meie kui kodanike kätes. Kas tõesti pooldab rahva enamus vabaduste loovutamist? Ühendagem jõud ning saatkem kodanikuallumatuse ja vastupanu korras uhuu puu otsa tagasi. Üks võimalus selleks on tulla 23. oktoobri keskpäeval Tallinna Vabaduse väljakule meelt avaldama.