Rahvastikuminister Riina Solman allkirjastamas oma ametivannet, 29. aprillil 2019 Riigikogu istungisaalis. Foto: Erik Peinar/Riigikogu

Rahvastikuminiser Riina Solman nimetab sotsiaalministeeriumi “Erinevate inimeste” reklaamikampaaniat inimeste väärtusruumi pealesunnitud muutmiseks.

Solman postitas oma arvamuse Facebookis kommenteerides sotsiaalministeeriumi kinni makstud ideoloogilist kampaaniat „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed“ ja milleks ta sai ajendi Lauri Vahtre arvamusloost “Tüütu ja rumal ajupesu”.

Sotsiaalkaitseminister kirjeldab, kuidas ta on viidatud sotsiaalkampaania teemal saanud mitmeid kirju, milles avaldatakse nördimust selle ärritava teostuse üle.

“Kurdetakse jõuetuse tunnet, mida see on tekitanud: kuidas inimene, kes ühe käega on seotud solvavate ja kiuslike postkaartide saatmisega teise inimese kodusele aadressile tema ärritamiseks, räägib samal ajal sallivusest, saades võimendatud riikliku rahastusega,” vahendab Solman inimeste arvamusi.

Minister nõustub Vahtrega, et sotsiaalministeeriumi seekordse meelsuskampaania näol on tegemist ideoloogilise diktatuuri ilminguga ja kampaaniale kulutatud raha – ilmselt sadu tuhandeid eurosid – oleks võinud kulutada tegelike abivajajate aitamiseks.

“Inimestel on õigus suhtuda väärtusküsimustesse (maailmavaatelised küsimused, sh sisseränne, kooseluküsimused) nagu nad õigeks peavad. Keegi ei saa öelda, et kodanikud, kes on kõrgeima riigivõimu kandjad ja kelle heaks ametnikud töötavad, mõtlevad ja tunnevad valesti ja peaksid oma veendumusi muutma. Põhiseaduse järgi on igaühel õigus jääda truuks oma arvamusele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Seega pole õige teha kampaaniat, mis on suunatud inimeste veendumuste muutmisele ja on justkui käsitletav sundimisena,” leiab Solman.

Isamaa minister viitab oma arvamuse põhjenduseks Põhiseaduse 41. paragrahvile, milles seisab:

Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.

Veendumustega ei saa vabandada õiguserikkumist.

Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele.”

Sarnaselt Vahtrega leiab Solman, et eesti inimestes on küllalt headust ja kõik teavad, et inimesed on erinevad.

“Kuid antud kampaania puhul on ju asi tegelikult muus. Kampaania räägib justkui headusest ja hoolimisest, kuid tegelik tuum ja mõte on inimeste maailmavaatelise väärtusruumi muutmine. Minu jaoks on seda proovitud teha silmakirjalikult headuse sõnumiga looritades,” kirjutab rahvastikuminister.

Lõpetuseks kritiseerib minister sotsiaalministeeriumi suhtumist.

“Näiteks on kampaania lehel toodud välja probleemina, et enam kui pool Eesti elanikkonnast leiab, et riik peaks senisest enam piirama erineva kultuurilise taustaga inimeste siia elama asumist. Inimeste arvamus peaks olema juhis poliitika kujundamiseks, mitte ajend inimeste hoiakute muutmiseks kampaania läbi,” osutab Solman.

“Ametnikud ei saa inimeste enda rahaga nende üle valitseda ja otsustada, mida kodanikud tohivad või ei tohi rändest arvata. Ikka vastupidi on, ametnikud peavad täitma kodanike soove, mida nad on väljendanud ka valimiste kaudu ja mida esindavad poliitikud.”

Toimetas Karol Kallas