Vandeadvokaat Risto Agur. Foto: lumilex.ee

Vandeadvokaat Risto Agur kirjutab, et ei vasta tõele levinud arusaam, nagu ei muudetaks "homoabielu" seadustamisega isa ja ema mõisteid. "Need mõisted lihtsalt kaotatakse ära ja asendatakse sooneutraalse vanemlusega igal pool, kus need ilmnevad," selgitab Agur arvukate näidete varal.

Tundub, et levimas on vale arusaam, mille kohaselt seoses nn homoabielu legaliseerimisega midagi seoses isa ja ema mõistetega ei muudeta. See ei vasta tõele. Kuigi perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri ütleb, et ema ja isa legaaldefinitsioone ei muudeta, siis sisuliselt ei vasta see tõele olukorras kus need mõisted lihtsalt kaotatakse ära ja asendatakse sooneutraalse vanemlusega igal pool, kus need ilmnevad. Siin mõned konkreetsed näited:

Töölepingu seadus (TLS) paragrahvi 631 lõikes 1 asendatakse sõnad „emal või isal" sõnadega „ühel vanemal".

TLS paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „puudub kanne lapse isa kohta" tekstiosaga „puuduvad andmed teise vanema kohta";

TLS paragrahvi 64 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „emal ja isal, kes kasvatab" tekstiosaga „mõlemal vanemal, kes kasvatavad";

Perehüvitiste seaduse paragrahvi 46 lõikes 4 asendatakse sõna „isa" sõnaga „vanem";

Perehüvitiste seaduse paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „puudub kanne isa kohta" tekstiosaga „puuduvad andmed teise vanema kohta";

Perekonnaseisutoimingute seaduse paragrahvi 22 lõige 1 punktis 3 asendatakse sõna „isa" sõnadega „teise vanema".

Tsiteerides Ossinovskit, tegemist on äärmiselt ohtliku ja ebainimliku düstoopiaga.

Toimetas Martin Vaher