Maailmakuulsa ajukirurgi Russell L Blaylocki sõnul on mRNA vaktsiinid inimestele ohtlikud ja Covid-19 ravis ivermektiini ning HCQ-d kasutades oleks suudetud ära hoida kuni 80 protsenti surmadest. Artikkel ilmus teadusajakirjas Surgical Neurology International

Covid-19 "pandeemia" on üks enim manipuleeritud nakkushaiguste puhangutest ajaloos. Seda "pandeemiat" saadab riiklike bürokraatiamasinate, arstide ühenduste, tervishoiunõukogude, rahvusvaheliste organisatsioonide ja meedia toodetud lõppematu valede jada.3, 6, 57 

Me nägime, kuidas ennenägematul moel sekkuti arstipraksisesse ja rünnati meditsiinieksperte. Me nägime, kuidas hävitati arstide karjäär, kes ei nõustunud tapma oma patsiente, ega minema kaasa ülirikaste, mõjukate ja suure võimuga võhikute korraldatud hullumeelsete tervishoiu ümberkorraldustega.

Esimest korda Ameerika Ühendriikide ajaloos kirjutasid president, kubernerid, linnapead, föderaalvalitsuse bürokraadid ja haiglate haldusjuhid arstidele ette, kuidas inimesi peab meditsiiniliselt kohtlema. Nende inimeste otsused ei põhinenud täpsel teaduslikul, ega isegi kogemustepõhisel teabel, vaid arste sunniti järgima ja omaks võtma haigete ravi erivorme ning uusi haiguste "ärahoidmise" lahendusi. Selliste lahenduste hulgas olid Remdesivir, hingamisaparaadid ja kõige lõpuks terve seeria inimeste peal katsetamata kuller-RNA (mRNA) "vaktsiine". Esimest korda ajaloos ei loodud arstiabi juhiseid vastavalt nende arstide kogemusele, kes on edukalt kõige suuremal hulgal patsientidel aidanud terveks saada, vaid arvestati inimeste ja bürokraatide nõuannetega, kes ei ole ise mitte kunagi mitte ühtegi inimest ravinud. Nende inimeste hulgas olid Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance'i, Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskuste (CDC), Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) töötajad ja osariikide tervishoiuametnikud ning haiglate haldusjuhid.23, 38

Korporatiivne meedia (TV, ajalehed, ajakirjad jne), arstide ühingud ja sotsiaalmeediaplatvormide omanikud määrasid iseennast ainsaks õigeks "pandeemiat" puudutava teabe allikaks. Ilmavõrgust kustutati terveid lehekülgi, demoniseeriti kõrgelt tunnustatud ja inimesi nakkushaigustest edukalt ravinud arste, hävitati karjääre ja kogu ametlikust narratiivist erinev informatsioon sildistati "väärteabeks" ning "ohtlikeks valedeks". Seda isegi siis kui sellise teabe allikaks olid viroloogia, nakkushaiguste, raskete kopsuhaiguste ja epidemioloogia tippeksperdid. Sellised tõe teabesulud juhtusid isegi siis, kui väiteid toetas suur hulk maailma kõige paremate spetsialistide põhjalikke tsitaate.23 See on uskumatu, kuid eiratakse ja demoniseeritakse isegi inimesi, nagu doktor Michael Yeadon, kes oli enne pensionile jäämist ravimitootja Pfizer juhtivteadlane ning firma Ühendkuningriigi haru teadusvaldkonna asepresident, kuna ta kritiseerib oma endist tööandjat ohtliku vaktsiini tootmise pärast. Tema, nagu ka paljud teised pädevad teadlased leiavad, et mitte keegi ei tohiks mRNA vaktsiine tarvitada. 

Inimesed, kes saavad vaktsiinide tootmisest rahalist kasu, on korraldanud eriti nurjatu rünnaku doktor Peter McCulloughi vastu, kes on oma valdkonna üks enimtsiteeritud teadlasi ja kes on oma varase ravi protokolliga (mida nõndanimetatud eksperdid täielikult eiravad) terveks ravinud üle kahe tuhande Covid-19 patsiendi. Ta on avaldanud oma Covid-19 teemalise teadustöö tulemusi paljudes eelretsenseeritud teadusajakirjades, mis näitavad , et tema varajane ravi vähendab haiglasse sattumisi 80 ja surmade arvu 75 protsenti.44 Sellele vaatamata on ta faktikontrollijate, kes ise ei ole ravinud mitte ühtegi patsienti, lakkamatute rünnakute ohvriks.

Varajane ravi on nakkushaiguste puhul elu päästmiseks ja raskete tüsistuste vältimiseks kriitilise tähtsusega.

Samuti pole ei Fauci, CDC, WHO ega ükski valitsusasutus mitte kunagi pakkunud välja ühtegi varase ravi lahendust peale Tylenoli, ohtra vee joomise ja raskeks muutunud hingamise peale kiirabi kutsumise. Selline lähenemine on kogu meditsiiniajaloo jooksul ennekuulmatu, kuna varajane ravi on nakkushaiguste puhul elu päästmiseks ja raskete tüsistuste vältimiseks kriitilise tähtsusega. Need meditsiiniorganisatsioonid ja nende föderaalsed kannupoisid pole mitte ainult pakkunud välja ühtegi varast ravi, vaid nad ründavad ka kõiki, kes üritavad midagi sellist teha. Nad kasutavad selleks kõiki enda käsutuses olevaid relvi – tegevuslubade ära võtmist, haiglates teadustöö tegemise keelamist, häbistamist, reputatsiooni hävitamist ja isegi arreteerimist.2  

Hea näide sellistest kuritegudest sõnavabaduse ja patsiendile informeeritud nõusoleku andmise tarbeks vajaliku teabe jagamise vastu on hiljuti toimunud sündmus, mille käigus Maine'i osariigi tervishoiukomitee jättis doktor Meryl Nassi ilma arstilitsentsist ning käskis tal minna vaimse tervise kontrolli. Selline karistus määrati Nassile oma patsientide ivermektiiniga ravimise ja oma kogemuste jagamise eest. 9, 65 Ma tunnen doktor Nassi isiklikult ja võin kinnitada, et tegemist on ausa, särava ja tõele pühendunud inimesega. Teadlasena on tema saavutused laitmatud. Selline arstidele tegevuslubasid väljastava komitee käitumine meenutab Nõukogude Liidu KGB aega, kui dissidendid pandi nende vaigistamise eesmärgil vangi vaimuhaiglate gulagi.

Teised seninägematud rünnakud

Üks taktika, mida varem pole kasutatud, on eriarvamusel arstide eemaldamine teadusajakirjade toimetajate ja retsenseerijate kohtadelt ning nende teadustööde eemaldamine teadusajakirjadest, isegi siis kui need teadusajakirjad on juba trükis ilmunud. Kuni selle "pandeemia" puhkemiseni pole ma mitte kunagi näinud, et nii palju avaldatud teadustöid – millest suurem osa pakub valitsevale dogmale alternatiive, eriti sellised, mis seavad küsimuse alla vaktsiinide turvalisuse – oleks eemaldatud. Normaalses olukorras vaatavad teadusajakirjadele esitatud teadustöö või uuringu üle valdkonna eksperdid ja sellist protsessi kutsutakse eelretsenseerimiseks. Eelretsenseerimise käigus tehtavad arvustused võivad olla väga põhjalikud ja juuksekarva lõhki ajavad, mille eesmärgiks on tagada, et enne avaldamist saaksid teadustööst eemaldatud kõik vead. Kui just ei avastata pettust, ega mingit muud peidetud tõsist probleemi, on avaldatud artiklid teaduskirjanduse osa.

On teada mitmeid kordi, kus suured ravimiettevõtted on rakendanud oma mõju teadusajakirjade väljaandjatele, et need eemaldaksid artiklid, mis esitavad küsimusi nende ettevõtete toodete kohta.

Me näeme, kuidas üha suurem hulk suurepäraseid teadustöid, mille autoriteks on valdkonna tippspetsialistid, eemaldatakse olulistest teadusajakirjadest nädalaid, kuid ja isegi aastaid peale nende avaldamist. Sellise olukorra lähemalt vaatlemisel selgub, et autorid julgesid seada küsimuse alla teadusajakirjanduse kirjastajate poolt heaks kiidetud dogmad ja seda eriti küsimustes, mis puudutavad vaktsiinide turvalisust ning tõhusust, või neile alternatiivseid raviviise.12, 63 Teadusajakirjad sõltuvad rahaliselt ravimiettevõtete reklaamidest. On teada mitmeid kordi, kus suured ravimiettevõtted on rakendanud oma mõju teadusajakirjade väljaandjatele, et need eemaldaksid artiklid, mis esitavad küsimusi nende ettevõtete toodete kohta.13, 34, 35

Veelgi hullem on olukord, kus päriselt avaldatakse artikleid, mille eesmärgiks on võltsitud teadusuuringute abil reklaamida ravimeid ja meditsiinitooteid ning mis suuremas osas on kirjutatud variautorite poolt.49, 64 Väljaanne Guardian tsiteerib Richard Hortonit: "Teadusajakirjad on langenud ravimitööstuse teabepesu tasemele."13, 63 Tõestatult valedele rajatud artikleid, mille toetajateks on ravimitööstuse suurettevõtted, avaldavad regulaarselt meditsiiniajakirjad, nagu JAMA ja New England Journal of Medicine, mida pole eemaldatud vaatamata teadustöö praktikate väärastamisele ning andmete manipuleerimisele.49, 63

Variautorite poolt kirjutatud artiklite tootmiseks kasutatakse spetsialiseerunud agentuure, mille ülesandeks on koostada mingit ravimitööstuse toodet manipuleeritud andmetega toetavaid artikleid ja mis üritavad need artiklid sokutada mõnda suure mõjuga meditsiiniajakirja. Soovitavalt sellisesse, mida paljud arstid kasutavad oma raviotsuste langetamiseks. Seejärel jagatakse tasuta reaalselt inimesi ravivatele arstidele selliste artiklitega teaduskirjandust. Guardian luges kokku 250 ettevõtet, mis tegelevad variautorluse ja "teadustööde" kirjutamise äriga. Viimase sammuna, et need artiklid jõuaksid kõige prestiižsematesse teadusajakirjadesse, üritatakse palgata kuulsates institutsioonides töötavaid tunnustatud meditsinieksperte, et nende nime saaks lisada selliste lugude autorite hulka. Neile palgatud meditsiiniekspertidele kas makstakse selle eest, et nende nime saab artikli juurde kirjutada, või mõned lubavad oma nime kasutada põhjusel, et artikkel avaldatakse mainekas meditsiiniajakirjas.11

Kõnekas on teaduskirjanduse kirjastamise ekspertide poolt tehtud tähelepanek, et kirjeldatud kuritarvituste vastu ei võeta midagi ette. Meditsiinieetikud kurdavad, et sellise laialt levinud praktika pärast "ei saa enam midagi uskuda". Kui paljud teadusajakirjad nõuavad teadustöö tegijate taustateabe avalikustamist (disclosure information), siis enamus arste, kes neid artikleid loevad, ei pea sellist infot oluliseks. Mõned ajakirjad teevad sellise puutuva informatsiooni leidmise ka keerulisemaks, kuna kasutajad peavad selle üles leidma mujalt kui artikli juurest. Paljud ajakirjad teadlaste teadustöösse puutuva teabe avalikustamist ei nõua ja autorite poolne oma isiklike huvide varjamine on levinud ning seda ei nuhelda. 

Nii nagu avalikkusele kättesaadava teabega, on peaaegu kogu meedia ravimitööstuse hiidude või organisatsioonide ja inimeste, kes saavad sellest "pandeemiast" kasu, kontrolli all. Korporatiivses ajakirjanduses avaldatud "pandeemiasse" puutuvad lood on kõik ühesugused, seda nii sisult kui isegi sõnastuselt. Koordineeritud teabe varjamine toimub päevast päeva ja tohutut kogust andmeid, mis paljastavad faktikontrollijate valesid, varjatakse avalikkuse eest. Kogu andmestik, mida levitavad suured meediakanalid (TV, ajalehed ja ajakirjad), nagu ka kohalikud uudistekanalid, pärineb "ametlikest" allikatest – mis suuremas osas edastavad avalikkuse petmiseks loodud valesid, moonutatud või fabritseeritud lugusid. 

Rahvusvahelised farmaatsiatööstused on meediakanalite ühed suuremad reklaamiostjad. Seetõttu on neil telekanalite sisu üle teatud mõju ja nad saavad kallutada telekanaleid kajastama pseudouuringuid, mis toetavad nende vaktsiine ning teisi nõndanimetatud ravimeid.14 Ainuüksi 2020. aastal kulutasid ravimiettevõtted reklaamidele 6.56 miljardit dollarit.13, 14 Sellest telereklaamidele kulutati 4.58 miljardit dollarit. Selle raha eest saab meedias osta väga suurel hulgal mõju ja sisuloome juures kaasa rääkida. Selline mõju ostmine on toonud kaasa, et nakkushaiguste maailmakuulsaid eksperte ei lubata juhul, kui nad peaksid kalduma kõrvale vaktsiinitootjate  väljamõeldistest ja teabe moonutustest, enam tava-, ega sotsiaalmeediasse. Ravimiettevõtted kulutavad lisaks kümneid miljoneid dollareid sotsiaalmeedias ja Pfizer on 2020. aastal kulutatud 55 miljoni dollariga selle jõugu juht.14  

Kui rünnakud sõnavabaduse vastu on juba iseenesest kohutavad, siis veelgi hullem on haiglate haldusjuhtide poolne kõikehõlmava kontrolli kehtestamine arstiabi üksikasjade üle. Need ravimitööstuse käsilased jagavad arstidele käske, milliseid raviprotokolle peab järgima ja milliseid nad ei tohi kasutada, olenemata sellest kui suurt kahju "aktsepteeritud" raviviisid tekitavad, või kui tõhusalt mõjuvad "heaks kiitmata" ravimid.33, 57

Ameerika Ühendriikide meditsiiniajaloos pole mitte kunagi haiglate haldusjuhid kirjutanud arstidele ette, kuidas nad peavad inimesi ravima ja mis ravimeid nad tohivad kasutada. Samuti ei ole keegi andnud sellist õigust CDCle. Kuid ometigi suurem osa arstidest kuuletusid ilma väiksemagi vastupanuta. 

Kui patsientide seisundil lubati muutuda nii halvaks, et nad vajasid haiglaravi, tähendas see haiglate jaoks suurt raha.

USA föderaaltasandil vastu võetud haigete ravimise seadus (Care Act) võimendas seda inimkatastroofi, kui riik hakkas iga intensiivravi osakonda hingamisaparaadi alla sattunud Covid-19 patsiendi eest haiglatele maksma 39 000 dollarit. Seda hoolimata "pandeemia" algusjärgus selgunud faktist, et hingamisaparaadid olid üks suurimaid heausksete patsientide surma põhjustajaid. Lisaks teenisid haiglad 12 000 dollarit iga patsiendi eest, kes sattus intensiivraviosakonda. Selline rahajagamine selgitab minu ja paljude teiste inimeste arvates olukorda, miks kõik föderaalsed meditsiinibürokraatiad (CDC, FDA, NIAID, NIH, jne) andsid endast parima, et keegi ei kasutaks elusid päästvaid varajase ravi lahendusi.46 Kui patsientide seisundil lubati muutuda nii halvaks, et nad vajasid haiglaravi, tähendas see haiglate jaoks suurt raha. Üha suurem hulk haiglaid on pankrotiohus, paljud on oma uksed sulgenud ja seda isegi enne kõnealust "pandeemiat".50 Täna kuulub suurem osa haiglatest, sealhulgas arste koolitavad haiglad, USA või rahvusvahelistele korporatsioonidele.10

Samuti me nägime, kuidas selle "pandeemia" käigus haiglakettide omanikud ostsid ära suure hulga majanduslikes raskustes haiglatest.1, 54 Samuti kasutatakse föderaalvalitsuse poolt Covidi abiks eraldatud miljardeid dollareid rahalises kitsikuses haiglate ülesostmiseks, mis suurendab veelgi kartellimeditsiini mõju ja vähendab arstide sõltumatust. Arstidel, kes on ühest haiglast vallandatud, on keeruline liituda teise haigla meeskonnaga, kuna see asutus võib kuuluda samale hiidkorporatsioonile. Selle tulemusena sunnitakse haiglate töötajaid näiteks ennast Covid-19 vastu vaktsineerima. Mayo kliinik vallandas 700 töötajat, kuna nad kasutasid oma õigust keelduda ohtlikust eksperimentaalsest vaktsiinist.51, 57 Mayo kliinik tegi seda vaatamata tõsiasjale, et paljud neist töötajatest olid ametis epideemia kõige hullemal ajal ja nad vallandati siis kui viiruse valdavaks tüveks oli Omikron, mille tõvestusvõimekus on enamuse inimeste jaoks võrreldav tavalise külmetushaigusega ning vaktsiinid ei hoia nakatumist ära. 

Just vaktsineeritud, mitte vaktsineerimata inimesed, kujutavad kõige suuremat haiguse levitamise riski. 

Lisaks on tõestatud, et vaktsineeritud, positiivse Covid-19 proovi andnud ja sümptomiteta inimese viiruse nasofarüngeaalne kontsentratsioon on sama kõrge kui nakatunud vaktsineerimata inimesel. Kui vaktsineerimiskohustuse eesmärgiks on takistada viiruse levikut haiglate töötajate ja patsientide seas, siis on need just vaktsineeritud, mitte vaktsineerimata inimesed, kes kujutavad kõige suuremat haiguse levitamise riski. Erinevus on ka selles, et haige vaktsineerimata inimene tööle ei lähe, samas kui asümptomaatiline vaktsineeritud haiguse kandja seda teeb.

Me teame ka seda, et suured meditsiinikeskused, nagu Mayo kliinik, saavad igal aastal kümneid miljoneid dollareid Rahvuslike Terviseinstituutide (National Institutes of Health; NIH) toetusi, nagu ka raha ravimiettevõtetelt, mis neid eksperimentaalseid "vaktsiine" toodavad. Minu arusaamise kohaselt on see tegelik põhjus, mis on kirjeldatud ravipoliitikate taga. Kui seda oleks võimalik kohtus tõestada, siis kõigi nende haiglate haldusjuhtide suhtes tuleks algatada uurimine.

Inimeste ravimise ajaloos on selline sundvaktsineerimise kohustus ennekuulmatu.

Haiglate pankrotistumise probleem on muutunud märkimisväärselt akuutsemaks pärast haiglate vaktsineerimiskohuste kehtestamist, mille peale suur hulk haiglate töötajatest, eriti õed, töölt lahkusid.17, 51 Inimeste ravimise ajaloos on selline sundvaktsineerimise kohustus ennekuulmatu. Haiglates töötavad arstid vastutavad ainuisikuliselt oma patsientide ravi eest, nad ravivad konkreetset patsienti ja teevad koostööd nii ravitavate kui nende lähedastega, et otsustada, milliseid raviviise kasutada. Ravisse mitte puutuvatel organisatsioonidel, nagu seda on CDC, pole mitte mingisugust õigust ravisse sekkuda ja kui seda lubatakse, siis ähvardavad patsienti rängad ravieksimused. Seda enam, et need organisatsioonid – näiteks CDC – pole mitte kunagi mitte kedagi ravinud.   

Suurem osa koos Covid-19 saabunud surmadest oleks ära hoitud, kui arstidel oleks lubatud kasutada ivermektiini ja hüdroksüklorokviini.

Kui "pandeemia" algas, siis anti CDC poolt Ameerika Ühendriikide haiglatele käsk jälgida raviprotokolle, mis põhjustasid sadade tuhandete patsientide surma, kellest enamus oleks saanud terveks, kui neid oleks lubatud õigesti ravida.43, 44 Suurem osa neist surmadest oleks ära hoitud, kui arstidel oleks lubatud kasutada ivermektiini ja hüdroksüklorokviini ning veel paljude ohutute ravimite ja loodustoodete põhiseid varajase ravi lahendusi. Hinnanguliselt, toetudes Covidi patsiente edukalt ravinud arstide andmetele, oleks 800 000 inimesest, kes väidetavalt on Covid-19 tõttu elust lahkunud, suudetud 640 000 mitte ainult päästa, vaid ka tagada neile nakatumise eelne tervislik seisund, kui neid oleks ravitud osutatud tõhusate varase ravi lahendustega. [Mai lõpu seisuga on koos Covid-19 surmade arv Ameerika Ühendriikides ületanud miljoni piiri.] Selline varajase ravi võimaluste eiramine on võrreldav massimõrvaga. See tähendab, et 800 000 inimese asemel oleks elust lahkunud 160 000 inimest. Need inimesed surid meditsiinibürokraatiate, arstide nõukogude ja meditsiiniühenduste tõttu. Varajane ravi, mille tagasid oma patsientidele julged ja hoolivad arstid, kohta tehtud uuringud näitavad, et sedasi oleks ära hoitud 75 kuni 80 protsenti surmadest.43,44

Varajase ravi võimaluste eiramine on võrreldav massimõrvaga.

See on uskumatu, kuidas teadlikel arstidel keelati päästa Covid-19sse nakatunud inimesi. See peaks jätma häbisse kogu arstiameti, et nii palju arste järgis küsimusi esitamata meditsiinisüsteemi kontrollijate poolt loodud surmavaid raviprotokolle. 

Samuti tuleb meeles pidada, et Covid-19 haiguspuhang pole mitte kunagi vastanud pandeemia kriteeriumitele. Maailma Terviseorganisatsioon muutis mõõdupuid, et teha sellest haigusest pandeemia. Selleks, et mingist viirusest saaks pandeemia, peab seda saatma nakatunud inimeste kõrge surmade määr, mida Covid-19 puhul ei ole (ellujäämise määr on 99,98%) ja sellele ei tohi olla teadaolevaid tõhusaid raviviise. Kõnealuse viiruse jaoks olid need olemas ning neid, sealhulgas väga edukaid, on tänaseks tuvastatud üha suuremal hulgal.  

Äärmuslikest meetmetest, nagu maskisund, sulgemised ja sotsiaalne distantseerimine, mida kasutati välja mõeldud "pandeemia" leviku tõkestamiseks, pole mitte kunagi olnud mingit kasu. Näiteks mitmed, põhjalikult läbi viidud gripipuhangute uuringud on näidanud, et mitte mingisuguste maskide kandmine pole mitte kunagi hoidnud ära viiruse levikut ühiskonnas.60

Äärmuslikest meetmetest, nagu maskisund, sulgemised ja sotsiaalne distantseerimine, mida kasutati välja mõeldud "pandeemia" leviku tõkestamiseks, pole mitte kunagi olnud mingit kasu.

Tõde on pigem see, et väga paljud kõrgetasemelised teadusuuringud osutavad, et maskid aitavad hoopis viirusel levida, kuna need loovad inimestele petliku turvatunde, millele lisanduvad muud faktorid. Näiteks maski kandvad inimesed eiravad seda puudutades pidevalt steriilsuse nõuet, maski ei kanta õigesti ja see lekib äärtest. Samuti kantakse maske lahtiselt taskus ja käekottides ning asetatakse restoranides lauale.

Minutite jooksul peale maski ette panemist võivad maskil hakata kasvama patogeensed bakterikultuurid, mis seab nõrgema immuunsusega inimesed bakteriaalse kopsupõletiku ja lapsed suuremasse meningiidi ohtu.16 Florida Ülikooli teadlastel õnnestus laste poolt koolis kantud maskide sisepoolelt võetud proovidest kasvatada 11 patogeenset bakterikultuuri.40

Samuti oli teada, et lapsi Covid-19 põhimõtteliselt ei ähvarda ja nad ei levita seda.

Lisaks kui maski kantakse üle nelja tunni, mis toimus kõigis koolides, toob see kaasa märkimisväärse hüpoksia (madal vere hapnikusisaldus) ja hüperkapnia (CO2 kõrge taseme veres), millel on suur hulk tervisele kahjulikke mõjusid, sealhulgas kahjustab see lapse aju arengut.4, 72, 52

Me teame, et aju areneb edasi veel kaua aega peale algkooli. Hiljuti avaldatud uuringus tõdeti, et "pandeemia" ajal sündinud laste IQ on märkimisväärselt madalam, kuid koolide nõukogusid, koolijuhte ja haridusbürokraate see ei huvita.18

Ajupesuäri tööriistad

Covid-19 "pandeemia" loojad ootasid avalikkuse vastulööki ja aega, kus hakatakse küsima olulisi, piinlikust tekitavaid, küsimusi. Sellise olukorra ära hoidmiseks söötsid pandeemia järelvaatajad meediale ette hulga erinevaid taktikaid, millest kõige levinum on "faktide kontrollimise" pettus. Kui kuskil ilmus välja hoolikalt dokumenteeritud tõestusmaterjal, mis läks ametlikust Covidi-narratiivist lahku, siis meedia "faktikontrollijad" nimetasid seda "väärteabeks", alusetuks "vandenõuteooriaks", mis alati on "ümber lükatud". Mitte kunagi ei öeldud, kes need faktikontrollijad olid või kust pärines nende "ümber lükkamise" teave. Inimesed pidid nõndanimetatud "faktikontrollijaid" lihtsalt uskuma. Hiljuti selgus ühel kohtuistungil vande all antud tunnistustest, et Facebooki "faktikontrollijad" kasutasid "faktide" kontrollimiseks muuhulgas oma töökaaslaste, mitte tegelike ekspertide, arvamust.59 Kui "faktikontrolli" allikaid ka näidati, siis olid selleks eranditult korrumpeerunud CDC, WHO ja Fauci, või mõne muu bürokraadi arvamused.

Järgnevalt on välja toodud nimekiri faktidest, mida "faltikontrollijate" poolt nimetati "müütideks" või "väärteabeks", kuid mis hiljem on osutunud tõeks.

 • Asümptomaatilised vaktsineeritud inimesed levitavad viirust samal määral kui vaktsineerimata sümptomitega nakatunud inimesed.
 • Vaktsiinid ei aita piisavalt uute tüvede, nagu Delta ja Omikron, vastu.   
 • Loomulik immuunsus on vaktsineerimise immuunsusega võrreldes määratult parem ja tõenäoliselt kestab see terve elu.
 • Vaktsiiniimmuunsus hääbub mõne kuuga ja vaktsineerimine kahjustab pikaks ajaks imuunrakke, mis seab vaktsineeritud inimesed suuremasse kõigisse haigustesse nakatumise ning vähi ohtu.
 • Covidi vaktsiinid võivad põhjustada märkimisväärsel osal vaktsineeritutest trombe ja muid kõrvalnähte.
 • Vaktsiinide pooldajad nõuavad iga uue tüve peale mitmete võimendusdooside tegemist.
 • Fauci nõuab, et ära vaktsineeritakse nii väikesed lapsed kui isegi imikud.
 • Teenuste tarbimiseks, lennukis lendamiseks ja ühistranspordi kasutamiseks nõutakse vaktsiinipasse.
 • Vaktsineerimata inimesed pannakse koonduslaagritesse (nagu juhtus Austraalias, Austrias ja Kanadas).
 • Vaktsineerimata inimesed vallandatakse.
 • Valitsuste, tervishoidu haldavate institutsioonide ja vaktsiinitootjate vahel on sõlmitud salalepingud.
 • Paljud haiglad olid pandeemia ajal kas tühjad või oli nende täituvus väga väike.
 • Vaktsiini ogaproteiin tungib raku tuuma, mis muudab raku DNA reparatsiooni funktsiooni (altering cell DNA repair function).
 • Vaktsiinide kätte on surnud sajad tuhanded inimesed ja mitu korda suurema hulga inimeste tervis on saanud jäädavalt kahjustada.
 • Varajane ravi oleks päästnud suurema osa tänaseks Covid-19 tõttu USAs surnud miljonist inimestest.
 • Vaktsiinide põhjustatud müokardiit on tõsine probleem ja see ilmneb juba lühikese aja jooksul peale vaktsineerimist.  
 • Teatud surmavad vaktsiinipartiid on laiali jaotatud suure hulga teiste Covid-19 vaktsiinide partiide vahel.

Paljud osutatud vaktsiinide vastu meelestatud inimeste väidetest on tänaseks leitavad ka CDC kodulehelt, kuigi enamuse juures on märge, et need on "müüdid". Kuid käesolevaks hetkeks on kogunenud suurel hulgal materjali, et viidatud nõndanimetatud "müüdid" on tegelikult tõde. Paljusid tunnistab isegi "vaktsiinipühak" Fauci. Näiteks lubati meile, sealhulgas kognitiivse vaegusega presidendi poolt, et kui vaktsiinid turule jõuavad, siis võivad vaktsineeritud inimesed maskid eest ära võtta. Kuid… Ei läinud kaua kui selgus, et nakatunud vaktsineeritud inimeste ninades ja suudes on viiruskoormus sama suur kui vaktsineerimata haigetel ja nad kannavad viirust teistele edasi, eriti oma pereliikmetele. Taas pidid kõik maskid ette panema. Soovitati isegi korraga kahe maski kandmist. Tänaseks on teada, et haiguse superlevitajad on vaktsineeritud inimesed ja haiglad on täis haigeid vaktsineeritud ning vaktsiinikahjustustega inimesi.27,42,45

Järgmine vaktsiinipooldajate taktika on erinevatel põhjustel vaktsineerimisest keelduvate inimeste demoniseerimine. Meedia nimetab neid kriitiliselt mõtlevaid inimesi "vaktsiinivastasteks" (anti-vaxxers), "vaktsiinieitajateks", "mõrvariteks", "üldise hüve vaenlasteks" ja neid süüdistatakse lisaks pandeemia kestuse pikendamises. Mind kohutab kui kurjalt, tihti südametult, mõned sotsiaalmeedias esinevad inimesed ründavad inimeste, kes on saanud vaktsiinide tõttu tervisekahjustuse või isegi elust lahkunud, vanemaid ja pereliikmeid. Mõned psühhopaadid säutsuvad, et neil on kallite inimeste surma üle hea meel või inimesed, kes vaktsiini kätte surnud inimestest sotsiaalmeedias räägivad, on kõige hea vaenlased ja nad tuleb "tühistada". Sellist suhtumist on võimatu mõista. Selline julmuse määr on kohutav; see osutab moraalitusele ja mõistliku ning kaastundliku ühiskonna kokku kukkumisele. 

See on juba iseenesest halb, et avalikkus on nii madalale langenud, kuid sama moraalse talitlushäirega ja julmalt käituvad ka meediainimesed, poliitikud, haiglate haldusjuhid, arstide ühendused ning arstidele tegevuslubasid väljastavad komisjonid.

Covid-19 "pandeemia" käigus kadusid loogika, arutlemisvõime ja teaduslikud tõestusmaterjalid

Kas teaduslikud tõestusmaterjalid, hoolikalt teostatud uuringud, kliinilised kogemused ja meditsiiniline loogika on kuidagi aidanud kaasa nende kasutute ning tervisele ohtlike vaktsiinide käibelt kõrvaldamisele? Absoluutselt mitte! Jätkuvalt üritatakse jõuvõtetega tervet planeeti ära vaktsineerida (sellest pääsevad ainult nomenklatuur, postitöötajad, Kongressi liikmed ja teised võimuringkondadele lähedal seisvad inimesed).31, 62 

Mitte ükski riiklik amet pole algatanud uurimist, miks inimesed Covid-19 vaktsiinide kätte surevad ja saavad tõsiseid ning jäädavad tervisekahjustusi.

Toidu- ja Ravimiameti (Food and Drug Administration; FDA) poolt on ravimitele ja vaktsiinidele kehtestatud reegel, et kui nende ohutuse hindamise perioodil juhtub surema 50 uuritavaid aineid tarvitanud inimest ja neid surmasid pole veenvalt võimalik teisiti põhjendada, pannakse sellise toote turustamine hoobilt seisma. Nii juhtus 1976. aastal seagripi vaktsiiniga. Kuid Covid-19 vaktsiinidega seda reeglit millegipärast ei järgita. Ameerika Ühendriikide vaktsiinide kõrvalnähtude VAERS andmebaasis on ajavahemikus 14. detsember 2020 kuni 31. detsember 2021 kohta kirja pandud üle 18 000 surma ja 139 126 tõsist tüsistust (sealhulgas surma), kuid sellest hoolimata pole keegi näidanud üles huvi see surmav vaktsiiniprogramm peatada.61 Mis veelgi hullem, mitte ükski riiklik amet pole algatanud uurimist, miks inimesed nende vaktsiinide kätte surevad ja saavad tõsiseid ning jäädavad tervisekahjustusi.15,67 Mida me näeme, on ainult sarivarjamised ja vaktsiinitootjate ning levitajate salgamised. Sõda tõhusate, odavate ja väga turvaliste ümbersuunatud otstarbega ravimite ja looduslike ühendite vastu, mis oleks tõestatult päästnud üle maailma miljoneid elusid, pole mitte ainult seisma pandud, vaid see on muutunud isegi jõhkramaks.32,34,43 

Arstidele öeldi, et nad ei tohi oma patsientidele manustada elu päästvaid ravimeid ja kui nad seda teevad, kaotavad nad oma töökoha, neilt võetakse ära arstina tegutsemise litsents või karistatakse mingil muul viisil. Paljud apteegid keeldusid inimestele müümast retseptiga välja kirjutatud ivermektiini ja hüdroksüklorokviini (HCQ). Sedasi tehti vaatamata asjaolule, et miljonid inimesed on neid ravimeid turvaliselt tarbinud aastakümneid – hüdroksüklorokviini üle 60 aasta ja ivermektiini 20–30 aastat.33,36 Selline retseptiga välja kirjutatud ravimite müümisest keeldumine on ennekuulmatu ja selle taga on inimesed, kes soovivad vaktsiinide kõrval ära kaotada kõik alternatiivsed ravimeetodid ja kes tahavad ära vaktsineerida kogu maailma. Mitmed ettevõtted, mis valmistavad HCQd, nõustusid Riigi Strateegilistesse Varudesse andma ära kõik oma ladudes olevad tagavarad, mis piiras märkimisväärselt selle ravimi kättesaadavust.33 Miks valitsus seda tegi, kui üle kolmekümne Indias, Egiptuses, Argentiinas, Prantsusmaal, Nigeerias, Hispaanias, Peruus, Mehhikos ja paljudest teistes riikides kõrgel tasemel teostatud uuringu näitavad, et see ravim aitab Covid-19 haigestumise puhul vähendada surmade arvu 66 kuni 92 protsenti?23  

Ivermektiini ja HCQ kriitikuid rahastavad väga paljudel juhtudel Gates ja Fauci; inimesed, kes teenivad Covidi vaktsiinide pealt miljoneid dollareid.48,15

Selleks, et takistada nende ravimite kasutamist, rahastasid farmaatsiatööstus, Gates ja Fauci võltsuuringuid, mis üritasid näidata, et hüdroksüklorokviin on südant kahjustav ohtlik ravim.34 Vajalike tulemuste saavutamiseks manustasid viidatud uuringu läbi viinud petturteadlased raskel kujul Covidit põdevatele inimestele surmava doosi lähedase koguse hüdroksüklorokviini, mis oli kordades suurem kui oma patsientidele manustasid dr Pierre Kory, McCullough ja teised päris ning südametunnistusega arstid, kes tegelikult Covidi haigeid ravisid.[23

Kontrollitud ja sülekoera moodi meedia raius avalikkuse ees, et HCQ on hirmus kahjulik, lootes kütta üles paanikat. Samuti on osutunud valeks kõik jutud ivermektiini kahjulikkuse kohta ja mõned lood on isegi uskumatult absurdsed.37,43 

Covidi "pandeemia" on tahtlikult tekitatud kohutav, piibellikus mõõdus tragöödia, mille taga on mõned kõige julmematest ja südametumatest psühhopaatidest ajaloos.

Ivermektiini vastane rünnak oli märgatavalt õelam kui HCQ vastu. Kõigest sellest kirjutab üksikasjalikult Robert Kennedy raamatus "Tõeline Anthony Fauci. Bill Gates, suur ravimitööstus ja globaalne sõda demokraatia ning rahvatervise vastu" (The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health).32 Kennedy sõnul on Covidi "pandeemia" tahtlikult tekitatud kohutav, piibellikus mõõdus tragöödia, mille taga on mõned kõige julmematest ja südametumatest psühhopaatidest ajaloos. 

Miljonid inimesed on saadetud sihilikult surma ja tehtud invaliidiks mitte ainult laboris loodud viiruse kaudu, vaid ka vaktsiinide ja valitsuste poolt rakendatud hullumeelselt karmide meetmete tõttu, mis võeti kasutusele "pandeemia leviku kontrollimiseks". Covidi surmade arvestusest ei saa välja jätta hullumeelsete piirangute tõttu tekkinud meeleheite kätte surnud inimesi, kelle hulka võib mõõta sadades tuhandetes. Kolmandas maailmas on Covidi piirangute tõttu surnud nälga miljonid inimesed.  Ainuüksi Ameerika Ühendriikides neist 800 000 inimestest, mida meditsiinibürokraatiad väidavad olevat Covidi ohvrite arvuks [artikli kirjutamise ajal], suri üle 600 000 inimese selle tõttu, et neile keelati eesmärgipärane varajane ravi, tõkestati ligipääs äärmiselt tõhusatele ja turvalistele ravimitele (HCQ ja ivermektiin), neid sunniti kasutama surmavaid ravimeid ja ravivõtteid, nagu seda on Remdesivir ning hingamisaparaadid. Ametlike lahkunute hulka ei ole "meeleheite surmade" (deaths of despair) kõrval arvestatud surmasid, mida põhjustas muu vajaliku ravi ära jätmine sulgemiste, haiglareeglite ning muude tervishoiusüsteemide kehtestatud Covidi meetmete tõttu.      

Sellele kõigele lisaks sunniti Ameerika Ühendriikides vaktsineerimiskohustusele allumatuse tõttu töölt lahkuma kümneid tuhandeid õdesid ja teisi meditsiinitöötajaid, kes vallandati või lahkusid ise töölt.17, 30, 51 Selline massiline töötajate lahkumine põhjustas eesliini meditsiinitöötajate puuduse, mis omakorda vähendas paljudes haiglates intensiivravi osutamise võimekust. Näiteks New Yorki osariigi Lewise maakonna tervishoiusüsteem pidi sulgema oma sünnitusosakonna, kuna 30 haiglatöötajat otsustas kohutavate tagajärgedega vaktsiinisunni peale töölt lahkuda. Loo juures on irooniline see, et haigla juhid lubasid sellisel töötajate äraminekul juhtuda, kuigi nad ise samal ajal järjepidevalt kurtsid, et nende asutustes pole "kriisi" ajal piisavalt töötajaid. Eriti naeruväärseks teeb kogu loo hiljem avalikuks tulnud fakt, et vaktsiinid ei hoia ära viiruse edasikandumist ja täna kõige levinum tüvi põhjustab väga harva raskekujulist haigestumist.

Teadus toob avalikkuse ette üha rohkem vaktsiinidega seotud ohte

Ajal kui suur osa teadlastest, viroloogidest, nakkushaiguste uurijatest ja epidemioloogidest on hirmutatud vaikima, siis üha rohkem kõrge moraaliga ning asjatundlikke inimesi on astunud esile ja tunnistavad avalikult, et need vaktsiinid tapavad.

Enamus vaktsiinidest, enne kui need heaks kiidetakse, peavad läbima aastate pikkuse ohutuse kontrolli. Uued tehnoloogiad, nagu seda on mRNA ja DNA vaktsiinid, vajavad vähemalt 10-aastast hoolikat testimist ning tulemuste ülekontrollimist. Neid uusi "vaktsiine" "katsetati" ainult kaks kuud ja uuringute tulemusi hoitakse tänaseni saladuses. Ameerika Ühendriikide senaator Ron Johnsonile antud tunnistustes kinnitasid mitmed inimesed, kes osalesid nendes 2-kuulistes uuringutes, et peaaegu mitte ühelgi juhul ei kontrollitud üle, millist mõju need vaktsiinid pikema aja peale inimestele avaldavad.67 Kaasnähtude kaebusi eirati ja kuigi Pfizer lubas, et kõik nende "vaktsiinidega" seotud meditsiinilised kulud maksab ettevõte kinni, kinnitasid tunnistajad, et seda mitte kunagi ei tehtud.66 Mõne katsetustes osalenud inimese vaktsiinikahjustuste ravi maksis üle 100 000 dollari.    

Üheks parimaks Pfizeri ja teiste mRNA vaktsiinitootjate pettuse näiteks on 12-aastase Maddie de Garayga juhtunu, kes osales Pfizeri vaktsiini turustamise eelses ohutusuuringus. Maddie ema tunnistas senaator Johnsonile, et tema tütart tabavad regulaarselt krambid, ta on aheldatud ratastooli, teda saab toita ainult vooliku kaudu ja tema aju on saanud jäädavalt kahjustada. Pfizeri poolt FDAle esitatud ohutusuuringute dokumentatsioonis mainitakse ainsa kõrvalnähuna "kõhuvalu". Pfizeri vaktsiinikatsetuste tõttu tervisekahjustuse saanud inimeste perekonnad, keda Johnson küsitles, rääkisid sarnaseid hirmutavaid lugusid. 

Jaapanlased sundisid teabevabaduse seaduste (FOIA) alusel Pfizerit avalikustama oma salajase biojaotuvuse uuringu (biodistribution study). Põhjus, miks Pfizer soovis seda uuringut saladuses hoida, peitus selles, et see näitas, kuidas ettevõte valetas avalikkusele ja järelvalveametitele vaktsiini toimeaine kohta (nanolipiidsesse kesta pakitud mRNA; mRNA enclosed nano-lipid carrier). Vaktsiinitootja kinnitas, et see jääb ainult süstimiskohta (tavaliselt õlga), kuid tegelikult näitas nende uuring, et see levis vereringe kaudu 48 tunni jooksul üle kogu keha.

Samas uuringus leiti, et need surmavad nanolipiididest "ümbrikud" koondusid väga suurtes kogustes teatud elunditesse, näiteks meeste ja naiste suguorganitesse, südamesse, maksa, luuüdisse ja põrna (mis on immuunsüsteemi jaoks oluline elund). Kõige suuremas koguses tuvastati neid lipiide munarakkudes ja luuüdis. Samuti jõudsid need nanolipiididest kandurid ajju. 

USA Idaho osariigi patoloog dr Ryan Cole juhtis tähelepanu vaktsineeritud inimeste seas hüppeliselt kasvanud eriti agressiivsetele vähijuhtumitele – mida meedia eiras. Kõige suuremal hulgal luges Cole üles noorte inimeste invasiivseid melanoome ja naiste emakavähke.26 Samuti tuvastati, et varasemalt kontrolli alla saadud vähid ilmusid vaktsineeritud inimestel uuesti välja.47 Tänaseni pole tehtud ühtegi uuringut, mis sellised väiteid kas ümber lükkaks või tõestaks, kuid arvestades üldist olukorda, on ebatõenäoline, et neid üldse tegema hakatakse, vähemalt uuringute raames, mida rahastab NIH.

Biojaotuse uuringus tuvastatud ogavalkude kõrge kontsentratsioon munarakkudes võib suure tõenäosusega kahjustada noorte naiste viljakust, muuta menstruatsiooni ja põhjustada suurema emakavähi riski.

Biojaotuse uuringus tuvastatud ogavalkude kõrge kontsentratsioon munarakkudes võib suure tõenäosusega kahjustada noorte naiste viljakust, muuta menstruatsiooni ja põhjustada suurema emakavähi riski. Ogavalkude suur kontsentratsioon luuüdis suurendab vaktsineeritute tõenäosust jääda leukeemiasse ja lümfoomi. Leukeemia risk on väga murettekitav, sest lapsi vaktsineeritakse juba alates 5. eluaastast. Covid-19 vaktsiinitootjad pole läbi viinud ühtegi pikaajalist uuringut, sealhulgas pole huvi tuntud, milline on nende vaktsiinidega seotud vähki jäämise risk. Vähki jäämise, selle kasvu ja organismis levimisega on otseselt seotud kroonilised põletikud ja vaktsineerimine stimuleerib põletikke. 

Vähihaigetele öeldakse, et nad peavad ennast nende surmavate vaktsiinidega vaktsineerima. Minu hinnangul on see hullumeelne. Hiljuti avaldatud uuringud näitavad, et mRNA tüüpi vaktsiin sisestab ogavalgu immuunrakkude tuuma (suure tõenäosusega mitut tüüpi immuunrakkudesse) ja kui see on korra sinna jõudnud, pärsib see kahe väga olulise DNAd parandava ensüümi, BRCA1 ja 53BP1, talitlust. Viidatud ensüümide ülesandeks on rakkude kahjustada saanud DNA tervendamine.29 Kahjustada saanud ja parandamata jäänud DNAl on vähi tekkimise juures tähtis osa.  

Olemas on pärilik haigus, mida nimetatakse xeroderma pigmentosum (XP), mille põdejatel on DNAd parandavad ensüümid vigased. Seda põdevad õnnetu saatusega inimesed saavad XP tõttu omale erinevad nahavähid ja on suur tõenäosus, et ka mitme organi vähi. mRNA vaktsiin teeb täpselt seda sama, kuid mitte nii laialdasel määral.

BRCA1 ensüümi kahjustada saamisega seostatakse naistel suuremat rinna- ja meestel suuremat eesnäärme vähi tekkimise võimalust.

Samuti tuleb osutada tähelepanu, et mitte kunagi pole läbi viidud ühtegi uuringut, milles oleks vaadeldud mRNA vaktsiinide järgnevaid olulisi külgi:

 • Mitte kunagi ei ole uuritud nende pikaajalist mõju;
 • Mitte kunagi pole uuritud nende seotust autoimmuunsuse tekkimisega;
 • Mitte kunagi pole uuritud nende turvalisust raseduse iga astme ajal;
 • Vaktsineeritud naiste imikute järeluuringuid pole mitte kunagi läbi viidud; 
 • Mitte kunagi pole uuritud raseduse ajal vaktsineeritud naiste lapsi peale nende sündi, eriti kas ja kuidas mõjutab emade vaktsineerimine laste neuroarengut;
 • Mitte kunagi pole uuritud vaktsiinide mõju järgnevatele kroonilistele meditsiinilistele seisunditele:
  • diabeedid,
  • südamehaigused,
  • ateroskleroos (tuiksoone lubjastus),
  • neurodegeneratiivsed haigused,
  • neuropsühhiaatrilised mõjud,
  • autismispektri hälvete ja skisofreenia esile kutsumine,
  • pikaajaline mõju immuunfunktsioonile,
  • puuete ja väärtalitluste vertikaalne ülekandumine,
  • vähid,
  • autoimmuunhaigused,

Varasemad kogemused gripivaktsiinidega näitavad selgelt, et kui vaktsiinide ohutuse uuringuid viivad läbi ravimitootjatega seotud teadlased ja arstid, siis on need tihti teostatud kas hooletult või on need teadlikult üles ehitatud viisil, et näitaksid vaktsiine tegelikkusest ohutumana ning varjaksid kaasnähte ja tüsistusi. Selline võltsuuringute läbi viimise komme sai avalikuks käesolevas artiklis varem mainitud HCQ ja ivermektiini uuringute puhul, milles leiti, et neist ravimitest pole kasu ja nende tarvitamine kujutab inimeste tervisele ohtu.34,36,37 Nende võltsuuringute tõttu heitsid hinge miljonid inimesed ja need põhjustasid üle maailma raskeid tervisekatastroofe. Nagu varem öeldud, oleks need odavad ja turvalised ravimid, mille turvalisuse ajalugu ulatub aastakümnete taha, mida on ilma kaasnähtudeta turvaliselt kasutanud miljonid inimesed, seda isegi regulaarselt kogu oma elu, aidanud ära hoida kuni 80 protsenti surmadest.43, 44 

Inimesed, kes väidavad, et nad kaitsevad meie tervist, kiitsid heaks hooletult läbi viidud uuringutega vaktsiinikomplekti, mis põhjustasid vähem kui aastaga suurema arvu inimeste surma, kui kõik teised viimase kolmekümne aasta jooksul manustatud vaktsiinid kokku.

See pole enam isegi irooniline, et inimesed, kes väidavad, et nad kaitsevad meie tervist, kiitsid heaks hooletult läbi viidud uuringutega vaktsiinikomplekti, mis põhjustasid vähem kui aastaga suurema arvu inimeste surma, kui kõik teised viimase kolmekümne aasta jooksul manustatud vaktsiinid kokku. Nende inimeste vabandus, kui nad seati mRNA vaktsiinisurmade faktiga silmitsi, oli: "Me pidime tegema ohutuse osas mööndusi, sest tegemist oli surmava pandeemiaga."28, 46

1986. aastal allkirjastas president Ronald Reagan riikliku lapsepõlve vaktsiinikahjustuste seaduse (National Childhood Vaccine Injury Act), mis vabastas vaktsiinitootjad vastutusest vaktsiinide tõttu invaliidistunud inimeste ja nende perede ees. Ülemkohus jäi oma 57-leheküljelises otsuses vaktsiinitootjate poolele, mis automaatselt andis farmaatsiatööstusele loa toota ja turustada ohtlikke, sageli kasutuid vaktsiine ning seda ilma igasuguse hirmuta õiguslike tagajärgede ees. Kohus määras, et luua tuleb vaktsiinikahjustuste kompenseerimise süsteem, kuid selle kaudu on kahjutasu makstud väga väikesele hulgale vaktsiinide tõttu raskelt kannatada saanud inimestele. Üldteada tõsiasi on see, et sellest süsteemist kahjutasu saamine on väga keeruline. Tervishoiuressursside ja -teenuste ameti (Health Resources and Services Administration) on alates 1988. aastast vaktsiinikahjustuste kompenseerimise programmist (Vaccine Injury Compensation Program; VICP) makstud kahjutasu välja 3597 juhul 19 098 vaktsiinide tõttu invaliidistunud inimesele ja seda kokku summas 3,8 miljardit dollarit (alla 200 000 USD inimese kohta). Need on arvud enne Covid-19 vaktsiinide turule toomist, peale mida ja mille tõttu on vaktsiinisurmade arv suurem kui varasema kolme aastakümne kõigi vaktsiinide põhjustatud surmad kokku. 

2018. aastal allkirjastas president Donald Trump "õigus katsetada" (right-to-try) seaduse, mis lubab äärmuslike meditsiiniliste olukordade puhul kasutada eksperimentaalseid ravimeid ja ebatavalisi raviviise. Nagu me oleme näinud paljude haiglate ja osariikide puhul, kus keelati ära igasugune HCQ ja ivermektiini kasutamine isegi kõige eluohtlikumate Covidi juhtumite puhul, siis need alatud inimesed, kes sedasi tegid, eirasid seda seadust.

Covid-19 "pandeemia" ajal sai selgeks, et grupp väga mõjukaid inimesi, kes tegid koostööd farmaatsiatööstuse konglomeraatidega, ei soovinud, et see pandeemia otsa lõpeks, mille tõttu ainsa "ravina" nähti ette vaktsiinid.

Nii HCQ kui ivermektiini puhul on viimase kahe aasta jooksul suures hulgas riikides läbi viidud üle kolmekümne põhjaliku uuringu, mis on näidanud nende suurepärast tõhusust Covidi vastu ja ohutust. Covid-19 "pandeemia" ajal sai selgeks, et grupp väga mõjukaid inimesi, kes tegid koostööd farmaatsiatööstuse konglomeraatidega, ei soovinud, et see pandeemia otsa lõpeks, mille tõttu ainsa "ravina" nähti ette vaktsiinid. Kennedy raamatus on sellest suure hulga põhjalike tõestusmaterjalide toel üksikasjalikult kirjutatud.14,32 

Tuntud emaduse- ja lootearst Dr James Thorpe'i sõnul on Covid-19 vaktsiinide emaduse ajal manustamine, võrreldes kõigi teiste vaktsiinide tarvitamise järgselt raporteeritud puhkudega, põhjustanud 50-kordse nurisünnituste arvu kasvu.28 Kui me vaatame Dr Thorpe'i esitatud loote väärarengute graafikut lähemalt, siis Covid-19 vaktsiinide puhul juhtus loote väärarenguid 144 korda rohkem kui kõigi teiste vaktsiinide tarvitamise järel. Kuid ometigi Ameerika Sünnitusabi ja Günekoloogia Akadeemia (American Academy of Obstetrics and Gynecology) ja  Ameerika Sünnitusabi ja Günekoloogia Kolledž (American College of Obstetrics and Gynecology) väidavad, et neid vaktsiine on turvaline kasutada kogu rasedusperioodi vältel ja samuti ei kujuta need ohtu lapsi rinnaga toitvatele naistele. 

Samuti tuleb ära märkida, et mõlemad organisatsioonid on saanud suuri toetusi Pfizerilt – ainuüksi 2010. aasta 4. kvartalis 11 000 dollarit.70 NIH poolne rahastus on märgatavalt suurem.20 Kõige parem viis, kuidas jääda oma teadustöö rahastusest ilma, on toetuste andjate, või nende toodete ja lemmikprogrammide kritiseerimine. Tuntud molekulaarbioloog Peter Duesberg, kuna ta kunagi julges seada kahtluse alla Faucile kalli teooria, et AIDSi põhjustab HIV viirus, ei saanud peale oma kahtluste avalikustamist, vaatamata 30 esitatud projektile, enam ühtegi toetust. Enne seda "eksitust" ei lükatud tagasi ühtegi Duesbergi, kes on üks maailma tunnustatumaid retroviiruste eksperte, NIHile esitatud projekti.39 Sedasi toimib korrumpeerunud meditsiiniuuringute riikliku rahastamise süsteem; olgugi, et suurem osa sellest rahast tuleb meie maksudest. 

"Kuumad" partiid – vaktsiinide surmavad tiraažid

Tänaseks on välja ilmunud üks väga hirmutavate tulemustega uuring.[25] Londoni Kingstoni Ülikoolis töötav teadlane analüüsis põhjalikult VAERSi (CDC allasutus, mis kogub vabatahtlikult esitatud vaktsiinikomplikatsioonide andmeid) andmeid. Oma uuringus grupeeris ta raporteeritud vaktsineerimise järgsed surmajuhtumid vaktsiinitootjate vaktsiinipartiide numbritega. Vaktsiine toodetakse suurtes tiraažides (batches), mida nimetatakse partiideks (lot). Ta tegi selgeks, et vaktsiine on rohkem kui 20 000 partiid ja üks partii kahesajast on tõestatavalt inimestele eriti surmav. Selliseid vaktsiinidoose on tuhandeid.  

Ta vaatles kõiki toodetavaid Covid-19 vaktsiine – Pfizeri, Moderna, Johnson&Johnsoni (Jansseni) jne toodangut. Selgus, et iga kahesaja partii seas on üks Pfizeri ja teiste tootjate partii vaktsiine, mille surmavus on viiskümmend korda suurem kui ülejäänud partiidel. Kõigi Covid-19 vaktsiinide partiide vaktsiinid põhjustavad surmasid ja invaliidistumist, kuid mitte ligilähedaseltki nii suures mahus.

Sellised surmavad "vaktsiini" doosid, juhul kui tegu oleks ettekavatsemata sündmusega, peaksid juhtuma juhuslikult kõigis partiides. Kuid kõnealuses uuringus leiti, et 5 protsenti vaktsiinidest põhjustasid 90 protsenti tõsiseid kõrvalnähte, sealhulgas surmasid. "Kuumadest partiidest" pärit vaktsiinide kõrvalnähtude ja surmade arv oli võrreldes "turvaliste" partiidega tuhat kuni mitu tuhat protsenti suurem. Selline kokkulangevus ei saa olla juhuslik. See pole minu arvates esimene kord, kui eesmärgipäraselt toodetakse selliseid "kuumasid partiisid" vaktsiine ja saadetakse inimeste peal kasutamiseks laiali. Tavaliselt on need lastele mõeldud vaktsiinid. Ühe sellise skandaali puhul sattus selline "kuum partii" tervenisti ainult ühte osariiki ja selle põhjustatud kahju ilmnes koheselt. Milline oli tootja reaktsioon? Surmava vaktsiini partiid ei korjatud turult ära, vaid vaktsiinitootja andis hoopis käsu jaotada see partii laiali üle kogu USA, mille eesmärgiks oli jälgede segamine.

Kõik vaktsiinipartiid on nummerdatud – näiteks Moderna sildistab neid koodidega nagu 013M20A. Tehti selgeks, et partiide numbrid lõppesid kas 20A või 21A-ga. 20A lõpuga partii vaktsiinid olid hulga toksilisemad kui 21A lõpuga. 20A lõpuga partii vaktsiinid põhjustasid ümmarguselt 1700 kõrvalnähtu 21A partii vaktsiinide äärmisel juhul mõnesaja, või kahe-kolmekümne kõrvalnähu juhtumi vastu. See selgitab, miks mõnele inimesele ei jäta vaktsiin mitte mingisugust jälge, samas kui teised saavad surma või jäädavaid tervisekahjustusi. Craig Paardecooperi, kes on kõnealuse uuringu teinud teadlane, selgitusi saab kuulata tema videopöördumisest. Minu hinnangul näitavad sellised leiud, et "vaktsiinide" tootmist on surmavate partiide loomise eesmärgil teadlikult mõjutatud.  

Ma olen kohtunud ja teinud koostööd mitmete inimestega, kes on mures vaktsiinide turvalisuse pärast ja ma kinnitan teile, et nad ei ole kurjad anti-vakserid. Tegemist on põhimõttekindlate, moraalsete, kaastundlike inimestega, kellest paljud on tippteadlased ja kes on teemat põhjalikult uurinud. Need inimesed on Robert Kennedy Jr, Barbara Lou Fisher, dr Meryl Nass, professor Christopher Shaw, Megan Redshaw, dr Sherri Tenpenny, dr Joseph Mercola, Neil Z Miller, dr Lucija Tomjinovic, dr Stephanie Seneff, dr Steve Kirsch ja dr Peter McCullough, kui lugeda üles vaid mõned nimed. Neil inimestel pole vaktsiinide kahjulikkusest rääkides midagi võita, kuid samas väga palju kaotada. Neid on julmalt rünnanud nii meedia, riigiametid kui miljardärid, kes leiavad, et neil on õigus maailma ja inimeste elu kontrollida. 

Miks Fauci ei taha vaktsineerimise tõttu surnud inimestele teha koolnuvaatlusi?

Covid-19 "pandeemiaga" käib kaasas suurel hulgal meditsiiniajaloos ennenägematuid asju. Üheks kõige jahmatavamaks on asjaolu, et "pandeemia" tipus viidi läbi nii vähe koolnuvaatlusi. Maailmas levib kiiresti müstiline viirus, grupp nõrgenenud immuunsusega inimesi jääb raskelt haigeks, paljud surevad ja ühte peamist viisi, kuidas selle viiruse kohta andmeid koguda – surnuvaatlust – ei soosita. Itaalia patoloog Massimiliano Guerriero juhib tähelepanu, et 2020. aasta aprilliks lahkus Covid-19 tõttu elust ümmarguselt 150 000 inimest, kuid neist ainult 16 juures viidi läbi surnuvaatlused, mille kohta leiab andmeid teaduskirjandusest.24 Nende 16 seast on ainult seitse täielikult läbi viidud surnuvaatlused. Ülejäänud üheksa on tehtud osaliselt, või on nõelaga ja sisselõikega sooritatud biopsiad. Alles peale 170 000. Covid-19 surma viidi läbi esimene korralik surnuvaatluste seeria, ehk seda tehti rohkem kui kümne lahkunu juures. Alles peale 280 000 surnud inimest ja kuu aega hiljem teostati suuremahuline koolnuvaatluste seeria, milles kokku vaadeldi 80 inimese ümber.22 Saksamaa kohtuarst Jan-Peter Sperhake, kes kutsub üles tegema surnuvaatlusi kõigi Covid-19 surmade puhul, juhib tähelepanu, et esimene täiemahulise lahkamise ülevaade, millega käisid kaasas mikrograafid, ilmus 2020. aasta veebruaris Hiina Rahvavabariigi meditsiinilise kriminalistika valdkonna teadusajakirjas.41, 68 Sperhake väljendas oma segadust asjaolu peale, et miks kriisi ajal ei soovita läbi viia koolnuvaatlusi, kuid ta teadis, et selline pelgus ei pärine patoloogide seast. Meditsiiniajakirjandus külvati patoloogide poolt üle soovidega, et viidaks läbi rohkem koolnuvaatlusi.58 Sperhake täheldas lisaks, et Robert Kochi Instituut (mis haldab Saksamaa rahvatervise jälgimise süsteemi), soovitas, vähemalt "pandeemia" alguses lahkamisi mitte läbi viia. Ta teadis ka seda, et toona oli Ameerika Ühendriikide 200 teadustegevuses osaleva autopsiainstituudi poolt viidud 14 osariigis läbi 225 lahkamist.

Mõned väidavad, et nii vähese lahkamiste tegemise taga oli patoloogide hirm haigestumise ees, kuid 225 Covid-19 juhtumi lahkamise uuring näitas, et ainult üks osalenud patoloog sai nakkuse ja seegi nakatumine toimus väljaspool tööd.19 Guerriero lõpetab oma artikli üleskutsega viia läbi rohkem lahkamisi ja teeb tähelepaneku: "Üksteist toetades ületasid kliinilised- ja kriminaalpatoloogid vastuseisu, mida avaldati Covid-19 ohvrite surnuvaatluste puhul ja suutsid nii luua väärtuslikku patofüsioloogia alast teavet SARS-CoV-2 ja inimkeha vastastikuse mõju kohta ning sedasi aitasid paremini haigust mõista."24

Kuivõrd selline pelgus sooritada Covid-19 ohvrite täiemahulisi surmajärgseid uuringuid oli valdav üle maailma, siis paratamatult järeldati, et selle taga on midagi enamat kui ainult juhus. Kaks võimalust torkavad eriti silma. Esiteks, et tegemist ei ole ohtliku pandeemiaga, mille kohta loodi maailmas mulje kui "surmavast pandeemiast" ja lahangute vältimisega üritati midagi varjata. Näiteks kui palju surmadest oli tegelikult viirusest põhjustatud? Teiseks oli hävitavate pandeemia kontrollimise meetmete kehtestamiseks ja nende õigustamiseks, nagu näiteks kohustuslik maskikandmine, sulgemised, ettevõtete hävitamine ja sunniviisiline vaipvaktsineerimine, vaja näidata suurt surmade arvu.  

Saksamaa kriminalistikateadlane Carolin Edler et al jagasid oma autopsiauuringu tulemused nelja gruppi.[22]

 1. Kindel Covid-19 surm
 2. Arvatavasti (probably) Covid-19 surm
 3. Võimalik (possible) Covid-19 surm
 4. Vaatamata positiivsele proovile pole Covid-19ga seotud

Mis ilmselt selle pandeemia inseneridele muret valmistas ja neid hirmutas, oli tõsiasi, et lahkamised võivad, mida need ka tegid, näidata, et suure hulga nõndanimetatud Covid-19 surmadest põhjustasid hoopis inimeste kaasnevad haigused. Valdava osa lahkamisuuringute puhul tuvastasid patoloogid mitu kaasnevat haigust, mis olid võimelised iseseisvalt inimeste elu lõpetama. Üldteada on tõsiasi, et näiteks hooldekodude surmadest põhjustavad kaheksa protsenti tavalised külmetushaigused. 

Teiseks pandeemiainseneride murekohaks oli kartus, et lahkamised võivad anda väärtuslikku teavet, mille alusel saab parandada inimeste raviviise ja paljastada, millist surmavat mõju avaldavad CDC poolt haiglatele järgimiseks kehtestatud kohustuslikud raviprotokollid, nagu seda olid hingamisaparaatide ja neere hävitava ravimi Remdesiviri kasutamine. Lahkamised paljastasid samuti Covid-19 patsientide ravihoolduse vead ja hoolimatuse.53–55

Kui kirjeldatud lahkamiste pelgus on juba iseenesest halb, siis sama toimub ka Covid-19 vaktsiinisurmade puhul. Rahvusvaheliselt tunnustatud mikrobioloog dr Sucharit Bhakdi ja nakkushaiguste ekspert ning suurel hulgal teadustöid avaldanud patoloog dr Arne Burkhardt viisid hiljuti läbi 15 Covid-19 vaktsineerimise järel surnud inimese lahkamise. Nende uuringu tulemused selgitavad, miks nii palju inimesi sureb, miks inimeste organid saavad kahjustada ja miks tekivad surmavad veretombud.[5]   

Bhakdi ja Burkhardt järeldasid, et 15 lahatud inimesest surid ainult vaktsiinide tõttu. Burkhardt tuvastas laialdase immuunrünnaku lahatud inimeste organite ja kudede, tähelepanuväärselt just südame vastu. Samuti täheldati laiaulatuslikku tohutu hulga lümfotsüütide invasiooni väikestesse veresoontesse, mis põhjustas valla pääsedes laiaulatusliku rakkude hävimise.

Teiste organite puhul, nagu kopsud ja maks, täheldati samuti ulatuslikke kahjustusi. Sellised andmed osutavad, et vaktsiinid loovad olukorra, kus organism hakkab iseennast ründama, millel võivad olla surmavad tagajärjed. Seepärast on mõistetav, miks Fauci ja teised terviseametnikud, kes on lausvaktsineerimise sunni taga, ei soovi, et vaktsiinisurmade järel lahkamisi tehtaks.   

Kui viidatud lahkamiste kaudu on saadud teada palju olulisi asju, siis selle järel oleks vaja sooritada inimeste, kes surid vaktsineerimise järel, põhjalikke koeuuringuid, millega peaks jõudma selgusele, kas ogavalgud imbuvad organitesse ja kudedesse. See teave on kriitilise tähtsusega, sest kui nii juhtub, siis tähendab see, et vaktsiinid põhjustavad organitele ränka kahju ja seda eriti südamele, ajule ning immunsüsteemile. Loomkatsed osutavad, et selline asjade käik on tõenäoline. Vaktsineeritud inimeste puhul oleks nende ogavalkude allikaks nanolipiidide kesta pakitud ogavalke tootev mRNA. Kui see nii on, siis on ka arusaadav, mis nii terviseametid kui neid "vaktsiine" tootvad ravimitööstused ei soovi selliste põhjalike uuringute läbiviimist. Kui selguks, et osutatud kahtlused pole ainult kahtlused, vaid tegelikkus, siis puhkeks avalikkuses pahameelemaru, vaktsiiniprogrammidele tehakse lõpp ja sellist kurja varjanud inimesi tabaks kohtumõistmine.

Järeldused

Me elame ajal kui kultuur, majandus- ja poliitiline süsteem on drastiliselt muutumas nii Ameerika Ühendriikides kui terves maailmas. Meile räägitakse, et "normaalsus" ei tule enam kunagi tagasi ja Suure Lähtestamisega luuakse "uus maailmakord". Sellest kõigest räägib Maailma Majandusfoorumi juht Klaus Schwab oma raamatus "Suur lähtestamine".66 Viidatud raamatus on palju olulisi sissevaateid, nagu saab ka ülevaate utopistide mõtlemisest, kes uhkusega kuulutavad, et käesolev pandeemia tekitatud "kriis" annab neile võimaluse uue maailmakorra sissejuhatamiseks. Uue maailmakorra projekt on olnud riigijuhtide manipuleerijate töölaual juba üle sajandi.73, 74 

Toodetud" pandeemia muutis meie tervishoiusüsteemi üleöö.  

Oma ülevaates keskendusin ma hävitavale mõjule, mida selline kava avaldab nii Ameerika Ühendriikide kui terve läänemaailma tervishoiusüsteemile. Oma varasemates teadustöödes olen ma juhtinud tähelepanu, kuidas Ameerika Ühendriikides traditsiooniline meditsiin aegamisi hääbub ning seda asendab üha jõhkram bürokraatia ja süsteemi bürokraatide režiimile allutamine.7, 8 Sellise protsessi tempo kiireneb niigi, kuid, minu arvamuse kohaselt, see "toodetud" pandeemia muutis meie tervishoiusüsteemi üleöö.  

Nagu te võite näha, on tervishoius leidnud aset seninägematute sündmuste seeria. Näiteks haiglate haldusjuhid võtsid omale meditsiinidiktaatorite positsiooni. Nad käskisid arstidel järgida kindlaid raviprotokolle, mis ei lähtunud heade arstide Covid-19 viirusega seotud ulatuslikest kogemustest, vaid mis kehtestati meditsiinibürokraatide, kes pole ise mitte kunagi ühtegi inimest Covid-19st terveks ravinud, nõudmiste ajel. Näiteks sunniti kõiki meditsiinisüsteeme intensiivraviosakondades kasutama hingamisaparaate. Arstid, kes sellega nõus ei olnud, jäid oma tööst ilma või ei lastud neid enam Covid-19 haigete ligi. Seda tehti isegi vaatamata asjaoludele, et tõestatult on olemas ohutumad ja paremad raviviisid. 

Arstidele anti lisaks käsk kasutada toksilist ravimit Remdesivir, mis ei toimi ja millega kaasneb ohtralt tüsistusi. Arstidele anti käsk kasutada ravimeid, mis piirasid inimeste hingamisvõimekust, kõiki patsiente sunniti kandma maske isegi siis kui nad ei suutnud korralikult hingata. Kui arstid ei olnud nõus oma patsientide peal selliseid kuritahtlikke asju toime panema, jäid nad ilma oma tööst, paljudel juhtudel isegi litsentsist. 

Esimest korda meditsiiniajaloos eirati kogu riigis haigete varajase ravi võimalusi. Teadusuuringud näitavad, et varajane ravi säästis 80 protsenti Covid-19 nakatunud inimestest raskest haigusest.43, 44 Varajane ravi oleks tõenäoliselt päästnud kolm neljandikku selle pandeemia käigus surnud inimeste eludest. Vaatamata tõestatud varaste raviviiside tõhususele jätkasid meditsiinisüsteemi kontrollivad jõud inimeste elude hävitamist.

Perekondadel ei lubatud kohtuda oma lähedastega ja haiglates olevad raskelt haiged inimesed surid üksinduses. Samuti piirati matustel osalejate arv kõige lähedasemate pereliikmetega, kes pidid lisaks hoidma üksteisest eemale. Samal ajal suurte kaubanduskeskuste, nagu seda on Walmart ja Costco, tegevust peaaegu ei piiratud. Pereliikmeid ei lubatud hooldekodude elanike juurde, kes pidid surmaga üksinduses silmitsi seisma. Samal ajal paljudes osariikides, mille kõige jõhkramaks näiteks on New Yorki osariik, paigutati nakatunud vanad inimesed haiglatest eesmärgipäraselt ümber vanadekodudesse, mis omakorda põhjustas nende hooldekodude elanike seas väga suure surmade määra. Covid-19 "pandeemia" alguses juhtus 50 protsenti surmadest hooldekodudes. 

Kogu selle "pandeemia" aja jooksul on meid meedia, rahvatervise ametnike, meditsiinibürokraatia (CDC, FDA ja WHO) ja arstide ühenduste poolt üle külvatud valede, salgamiste ning väärteabega. Arste, teadlasi ja nakkushaiguste eksperte, kes üritasid luua tõhusaid ja ohutuid raviviise, regulaarselt demoniseeriti, ahistati, häbistati, alandati, neilt võeti ära tegevuslitsentsid, õigus teha haiglates teadustööd ning vähemalt ühel juhul saadeti psühhiaatri juurde vaimse tervise kontrolli.2, 65, 71

Faucile anti sisuliselt absoluutne võim Covid-19 kõigi ravivormide üle. Sealhulgas andis ta korralduse, et kõik Covid-19 patsiente ravivad arstid on kohustatud kasutama ravimeid, mille pealt ta ise kasu teenis. Kubernerid, linnapead ja suurettevõtted järgisid tema juhiseid ilma küsimusi esitamata.

Kuigi varasemad kogemused olid näidanud, et julmadest meetmetest nagu maskikandmine, sulgemised, haigusnähtudeta inimeste testimine, ebatäpsete PCR testide kasutamine, sotsiaalne eraldamine ja kontaktide jälgimine pole pandeemiate tõkestamiseks mingit kasu, siis igasugune arutelu sellel teemal suruti maha. Mõned osariigid eirasid selliseid kohutavaid nõudmisi ja nende surmade määr jäi kas samaks või oli väiksem kui osariikides, mis järgisid neid meetmeid piinliku täpsusega. Taas, kuigi kogunes järjest rohkem tõendeid, et neist sotsiaalset lõime hävitavatest piirangutest ja meetmetest pole mingisugust tolku, neid ometigi ei lõpetatud. Isegi Rootsi kogemus, kus kõiki karme piiranguid välditi, oli haigestumiste ja surmade määr võrreldav riikidega, kus rakendati kõige elajalikumaid piiranguid, kuid "pandeemiat" kontrollivaid asutused oma käitumist ei muutnud. 

Hävitavate sündmuste, nagu majanduse kokkukukkumine, suured loodusõnnetused ja eelnevad pandeemiad, psühholoogiaeksperdid osutasid, et julmade meetmetega kaasnevad tohutud kulud, sealhulgas suur hulk "meeleheitesurmasid" ja tõsiseid psühholoogilisi häireid. Laste neuroloogilisele arengule olid "pandeemia" piiramiseks kehtestatud meetmed hävitava mõjuga ja suuresti on nende tekitatud kahju jääv.

Kirjeldatud hävitustöö tulemusena võib aja jooksul surra veel kümneid tuhandeid inimesi. Isegi siis kui ilmusid välja esimesed tõendid, millist kahju need meetmed tekitavad, kihutasid "pandeemia" kontrollijad täiel aurul edasi. Drastiliselt suurenes enesetappude arv, kasvas rasvumine ja narkootikumide ning alkoholi tarvitamine. Samuti halvenes tervishoiu kvaliteet, kasvas vaimuhaiguste, eriti depressiooni ja ängi juhtumite hulk.

Me oleme saanud teada, et suure osa surmadest põhjustas meditsiinitöötajate ja süsteemi hoolimatus. Krooniliste haigustega – diabeetide, vähi, südame-veresoonkonna haiguste, neuroloogiliste vaegustega – patsiente enam arstide poolt korralikult ei ravitud. Paljud haiged otsustasid hääbuda kodus, kuna haiglaid saatis "surmamajade" kuulsus.

Surmajuhtumite statistika näitab, et märgatavalt kasvas surmade arv 75 aasta ja vanemaealiste inimeste seas, mida seletati Covid-19 nakkusega, kuid vanuserühmas 65–74 kasvas surmade määr juba pikka aega enne "pandeemia" teket.69 Samuti kasvas hüppeliselt 18–65 aastaste inimeste surmade arv. Paljud neist surmadest olid seotud narkootikumide tarvitamisega. 2020. aastal suri narkootikumide üledoosi kätte ümmarguselt 20 000 inimest rohkem kui 2019. aastal. Samuti kasvas märkimisväärselt alkoholiga seotud surmade arv. Mõrvade arv kasvas 18- kuni 65-aastaste vanusegrupis 30 protsenti.

Kindlustusettevõtte OneAmerica andmed näitavad, et võrreldes pandeemia eelse ajaga kasvas suremuse määr Ameerika Ühendriikides pandeemia käigus 40 protsenti.21 Ettevõtte tegevjuhi Scott Davidsoni sõnul on tegemist kindlustussektori poolt talletatud andmete, mida kogutakse iga aasta kohta väga põhjalikult, ajaloos kõige suurema hüppega. Davidsoni sõnul on varem katastroofiliste sündmuste puhul täheldatud küll suremuse määra 10-protsendist kasvu, kuid 40-protsendiline suurenemine on ennekuulmatu. Indiana osariigi tervishoiujuhi Dr Lindsay Weaveri sõnul on nende osariigi haiglate täituvus hetkel viimase viie aasta suurim. See on oluline teave, sest vaktsiinid pidid märkimisväärselt vähendama surmade ja raskete haigestumiste arvu, kuid juhtunud on täpselt vastupidine. Haiglad on üle ujutatud vaktsiinitüsistustega ja meditsiinilise hooletuse tõttu tekkinud komplikatsioonidega patsientide poolt.46, 56

Suur hulk neist inimestest on suremas ja suremus hüppas üles peale vaktsineerimise algust. Valede hulk, mida levitavad inimesed, kes on ennast ise määranud meditsiinidiktaatoriteks, on lõputu. Esimesena öeldi meile, et sulgemised kestavad ainult kaks nädalat. Need kestsid üle aasta. Siis öeldi, et maskidest pole kasu ja neid kandma ei pea. Selline lähenemine muutus kiiresti vastupidiseks. Siis öeldi, et tõhusalt aitab viiruse leviku vastu riidest mask. Täna see enam seda ei ole ja inimesed peavad kandma N95 klassi maski. Vahepeal kästi kanda korraga kahte maski. Räägiti, et on tohutu puudus hingamisaparaatidest. Siis sai meile selgeks, et neid on ladudes ülearugi. Meile räägiti, et haiglasse satuvad peamiselt vaktsineerimata inimesed, kuid hiljem sai selgeks, et üle maailma on tõde täpselt vastupidine. Meile lubati, et vaktsiin on tõhus 95 protsenti, kuid tegelikult juhtus hoopis, et vaktsiinid põhjustavad kaasasündinud immuunsuse progresseeruva hävinemise.

Kui inimesi vaktsineerima hakati, siis lubati naistele, et vaktsiine on ohutu kasutada raseduse igas staadiumis. Selgus, et selliseid ohutuse uuringuid pole vaktsiinide tootjad kunagi läbi viinud. Meile öeldi, et enne erakorralise kasutusloa saamist toime pandud uuringud näitasid vaktsiinide äärmuslikku ohutust. Selgus, et õnnetute katsealuste hilisemat terviseolukorda ei jälgitud, vaktsiinide põhjustatud komplikatsioonide ravi eest ei makstud ja meedia varjas seda kõike.67 Me saime samuti teada, et FDA ei nõudnud vaktsiinitootjatelt jätku-loomkatsete tegemist, mis tähendas, et merisigade rolli pidid täitma inimesed.

Uskumatu oli seegi pettus, kui meile öeldi, et FDA on kiitnud heaks Pfizeri uue vaktsiini (Comirnaty), kuid tegelikult kasutati inimeste "vaktsiineerimiseks" jätkuvalt BioNTechi eksperimentaalset toodet. FDA poolt heaks kiidetud Comirnaty vaktsiini USAs ei turustatud. Kui meedia kuulutas, et Pfizeri vaktsiin on heaks kiidetud ja tegemist ei ole enam eksperimentaalse klassi tootega, oli see jäme vale. Selliste tapvate valede levitamine jätkub. Hullumeelsusele on vaja teha lõpp ja asjasse puutuvad inimesed tuleb kohtu alla anda. 

Viited

1. Abelson R. Buoyed by federal Covid aid, big hospital chains buy up competitors. The New York Times Mat 21, 2021 (updated Oct 22, 2022) https://www.nytimes.com/2021/05/21/health/covid-bailout-hospital-merger.html .

2. Albright L. Medical nonconformity and its persecution. Brownstone Institute. https://brownstone.org/articles/medical-nonconformaity-and-its-persecution [Last accessed on 2022 Feb 06]

3. Ausman JI, Blaylock RL. What is the truth? United States: James I. and Carolyn R. Ausman Education Foundation (AEF); 2021. The China Virus. [Google Scholar]

4. Beder A, Buyukkocak U, Sabuncuoglu H, Keskil ZA, Keskil S. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia. 2008;19 [Google Scholar]

5. Bhakdi S. Presentation of autopsy findings. https://www.brighteon.com/4b6cc929-f559-4577-b4f8-3b40f0cd2f77 Pathology presentation on findings https://pathologie-konferenz.de/en [Last accessed on 2022 Feb 06]

6. Blaylock RL. Covid-19 pandemic: What is the truth? Surg Neurol Inter. 2021;12(151) [Google Scholar]

7. Blaylock RL. National Health Insurance (Part 1): the socialist nightmare. Aug 19, 2009 https://haciendapublishing.com/national-health-insurance-part-i-the-socialist-nightmare-by-russell-l-blaylock-md [Last accessed on 2022 Feb 06]

8. Blaylock RL. Regimentation in medicine and its human price (part 1 & 2) Hacienda publishing. March 20, 2015 https://haciendapublishing.com/regimentation-in-medicine-and-its-human-price-part-2-by-russell-l-blaylock-md [Last accessed on 2022 Feb 06] [Google Scholar]

9. Blaylock RL. Haciendia Publishing; When rejecting orthodoxy becomes a mental illness. Aug 15, 2013 https://haciendapublishing.com/when-rejecting-orthodoxy-becomes-a-mental-illness-by-russell-l-blaylock-m-d [Last accessed on 2022 Feb 06] [Google Scholar]

10. Bloche MG. Corporate takeover of Teaching Hospitals. Georgetown Univ Law Center. 1992. https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1731&context=facpub [Last accessed on 2022 Feb 06]

11. Bosh X, Ross JS. Ghostwriting: Research misconduct, plagiarism, or Fool's gold. Amer J Med. 2012;125(4):324–6. [PubMed] [Google Scholar]

12. Breggin PR, Breggin GR. Breggin PR, Breggin GR. Covid-19 and the Global Predators: We are the Prey. Ithaca, NY: Lake Edge Press; 2021. Top Medical Journals Sell their Souls; pp. 285–292. [Google Scholar]

13. Breggin, p133 [Last accessed on 2022 Feb 06]

14. Bulik BS. The top 10 ad spenders in Big Pharma for 2020. Fierce Pharma Apr 19, 2021 https://www.fiercepharma.com/special-report/top-10-ad-spenders-big-pharma-for-2020 [Last accessed on 2022 Feb 06]

15. Children's Health Defense Team Harvard experts critique cozy FDA-Pharma relationship. The Defender. Jan 28, 29020.

16. Chughtai AA, Stelzer-Braid S, Rawlinson W, Pontivivi G, Wang Q, Pan Y, et al. Contamination by respiratory viruses on outer surface of medical mask used by hospital healthcare workers. BMC Infect Dis. 2019. Article number 491.

17. Coleman-Lochner L. U.S. Hospitals pushed to financial ruin as nurses quit during pandemic. Bloomberg. Dec 21, 2021 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-21/u-s-hospitals-pushed-to-financial-ruin-as-nurses-quit-en-masse [Last accessed on 2022 Feb 06]

18. D'Souza K. Pandemic effects may have lowered baby's IQs, study says EdSource. https://edsource.org/2021/pandemic-may-have-lowered-baby-iq-study-says/661285. [Last accessed on 2022 Feb 06]

19. Davis GG, Williamson AK. Risk of covid-19 transmission during autopsy. Arch Path Lab Med. 2020;144(12):1445a–1445. [Google Scholar]

20. Department of Health and Human Services: Part 1. Overview Information. https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-HD-20-013.html [Last accessed on 2022 Feb 06]

21. Durden T. Life Insurance CEO says deaths up 40% among those aged 18 to 64. Tyler Durden Report. 2022. Jan 3,

22. Elder C, Schroder AS, Aepfelbacher M, Fitzek A, Heinemann A, Heinrich F, et al. Dying with SARS-CoV-2 infection an autopsy study of the first consecutive 80 cases in Hamberg, Germany. Inter J Legal Med. 2020;134:1275–84. [Google Scholar]

23. Front Line Covid Critical Care Alliance. https://covid19criticalcare.com [Last accessed on 2022 Feb 06]

24. Gueriero M. Restriction of autopsies during the Covid-19 epidemic in Italy. Prudence or fear? Pathologica. 2020;112:172–3. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

25. Hope JR. Sudden death by "hot lot"—Dr. Michael Yeadon sounds the alarm. The Desert review. 2022. Jan 24,

26. Huff E. Idaho doctor reports "20 times increase" in cancer among those "vaccinated" for covid. Natural News. 2021. Sept 14, https://www.naturalnews.com/2021-09-14-idaho-doctor-20times-increase-cancer-vaccinated-covid.html [Last accessed on 2022 Feb 06]

27. Ioannou P, Karakonstantis S, Astrinaki E, Saplamidou S, Vitsaxaki E, Hamilos G, et al. Transmission of SARS-C0V-2 variant B1.1.7 among vaccinated health care workers. Infect Dis. 2021:1–4. [Google Scholar]

28. James Thorpe interview by Dr. Steve Kirsch. Rumble https://rumble.com/vru732-dr.-james-thorp-on-medical-censorship.html [Last accessed on 2022 Feb 06]

29. Jiang H, Mei Y-F. SARS-CoV-2 spike protein impairs DNA damage repair and inhibits V(D)J recombination in vitro. Viruses. 2021;13:2056. doi: 10.3390/10.3390/v13102056. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] Retracted

30. Jimenez J, Vigdor N. Covid-19 news: Over 150 Texas hospital workers are fired or resign over vaccine mandates. The New York Times. 2021. Jun 22, https://www.nytimes.com/live/2021/06/22/world/covid-vaccine-coronavirus-mask [Last accessed on 2022 Feb 06]

31. Katz E. Postal service seeks temporary exemption from Biden's vaccine-or-test mandate. Government Executive. 2022. Jan 22, https://www.govexec.com/workforce/2022/01/postal-service-seeks-temporary-exemption-bidens-vaccine-or-test-mandate/360376 [Last accessed on 2022 Feb 06]

32. Kennedy R., Jr . Skyhorse Publishing; 2021. The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health; pp. 24–29. [Google Scholar]

33. Kennedy RF., Jr pp. 24–25.

34. Kennedy RF., Jr pp. 26–30.

35. Kennedy RF., Jr p. 32.

36. Kennedy RF., Jr pp. 35–56.

37. Kennedy RF., Jr pp. 47–56.

38. Kennedy RF., Jr p. 135.

39. Kennedy RF., Jr p. 217.

40. Lee M. University of Florida finds dangerous pathogens on children's face mask. NTD https://www.ntd.com/university-of-florida-lab-finds-dangerous-pathogens-on-childrens-face-masks_630275.html [Last accessed on 2022 Feb 06]

41. Liu Q, Wang RS, Qu GQ, Wang YY, Liu P, Zhu YZ, et al. Gross examination report of a Covid-19 death autopsy. Fa Yi Xue Za Zhi. 2020;36:21–23. [PubMed] [Google Scholar]

42. Loffredo J. Fully vaccinated are Covid 'Superspreaders' Says inventor of mRNA technology. https://childrenshealthdefernce.org/defender/justin-Williams-Robert-Malone-fully-vaccinated-covid-super-spreaders [Last accessed on 2022 Feb 06]

43. Marik PE, Kory P, Varon J, Iglesias J, Meduri GU. MATH+ protocol for the treatment oof SARS-CoV-2 infection: the scientific rationale. Exp rev Ant-infective Ther. 2020 doi: 10.1080/14787210.2020.1808462. [CrossRef] [Google Scholar]

44. McCullough P, Kelly R, Ruocco G, Lerma E, Tumlin J, Wheeland KR, et al. Pathophysiological basis and rationale for early outpatient treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection. Amer J Med. 2021;134:16–22. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

45. McCullough P. Study: Fully vaccinated healthcare workers carry 251 times viral load, pose threat to unvaccinated patients, Co-workers. The Defender 08/23/21. [Google Scholar]

46. McCullough P. "We're in the middle of a major biological catastrophe": Covid expert Dr. Peter McCullough. 2021. Oct 6, https://www.lifesitenews.com/news/were-in-the-middle-of-a-major-biological-catastrophe-top-covid-doc-mccullough/?_kx=9EtupqemhhFXJ1kgCo9W3xUNfwrkqB5nT7V2H15fUnA%3D.WXNMR7 [Last accessed on 2022 Feb 06]

47. McGovern C. Thousands report developing abnormal tumors following Covid shots. LifeSite News. Nov 1, 2021 https://www.lifesitenews.com/news/thousands-report-developing-abnormal-tumors-following-covid-shots [Last accessed on 2022 Feb 06]

48. Mercola J. Bill Gates and Anthony Fauci: a 'formidable, nefarious' partnership. Mercola.com. https://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-the-real-anthony-fauci-bill-gates [Last accessed on 2022 Feb 06]

49. Moffatt B, Elliott C. Ghost Marketing: Pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. Persp Biol Med. 2007;50(1):18–31. [Google Scholar]

50. Mulvany C. Covid-19 exacerbates bankruptcy for at-risk hospitals. Health Care Financial Management Association. 2020. Nov 9,

51. Muoio D. How many employees have hospitals lost to vaccine mandates? Here are the numbers so far. Fierce Healthcare. 2022. Jan 13, https://www.fiercehealthcare.com/hospitals/how-many-employees-have-hospitals-lost-to-vaccine-mandates-numbers-so-far [Last accessed on 2022 Feb 06]

52. Nalivaeva NN, Turner AJ, Zhuravin IA. Role of prenatal hypoxia in brain development, cognitive functions, and neurodegeneration. Front Neurosci. 2018 doi: 10.3389/fnins.2018.00825. [CrossRef] [Google Scholar]

53. Nicole Sirotek shares what she saw on the front lines in NYC. # Murder. https://rumble.com/vt7tnf-registered-nurse-nicole-sirotek-shares-what-she-saw-on-the-front-lines-in-n.html [Last accessed on 2022 Feb 06]

54. Noether M, Mat S. Hospital merger benefits: Views from hospital leaders and econometric analysis. Amer Hospital Assoc. Charles Rivers Associates. Jan, 2017 https://www.aha.org/guidesreports/2017-01-24-hospital-merger-benefits-views-hospital-leaders-and-econometric-analysis [Last accessed on 2022 Feb 06]

55. Nurse Colette Martin testimony to Louisiana House of Representatives. https://www.youtube.com/watch?v=cBwnIRUav5I [Last accessed on 2022 Feb 06]

56. Nurse Dani: It's the Covid-19 hospital protocols are killing people. https://rumble.com/vqs1v6-nurse-dani-its-the-covid-19-hospital-protocols-are-killing-people.html [Last accessed on 2022 Feb 06]

57. Parpia R. Mayo Clinic fires 700 employees for refusing to get Covid-19 vaccinations. The Vaccine Reaction. https://thevaccinereaction.org/2022/01/mayo-clinic-fires-700-employees-for-refusing-to-get-covid-19-vaccinations [Last accessed on 2022 Feb 06]

58. Pomara C, Li Volti G, Cappello F. Covid-19 deaths: are we sure it is pneumonia? Please, autopsy, autopsy, autopsy! J Clin Med. 2020 doi: 10.3390/jcm9051259. [CrossRef] [Google Scholar]

59. New York Post. Post Editorial Board Facebook admits the truth: "Fact checks" are just (lefty) opinion. Dec 14,2021. https://nypost.com/2021/12/14/facebook-admits-the-truth-fact-checks-are-really-just-lefty-opinion [Last accessed on 2022 Feb 06] [Google Scholar]

60. Rancourt DG. Mask don't work. A review of science relevant to the covid-19 social policy. https://archive.org/details/covid-censorship-at-research-gate-2 [Last accessed on 2022 Feb 06]

61. Redshaw M. As reports of injuries after Covid vaccines near 1 million mark. CDC, FDA clear Pfizer, Moderna boosters for all adults. The Defender 11/19/21.

62. Roche D. Boston Herald. 2021. Sept 14, Members of Congress and their staff are exempt from Biden's vaccine mandate, Newsweek 9/10/21 Boston Herald Editorial Staff. Editorial: Political elites exempt from vax mandates. [Google Scholar]

63. Ross E. How drug companies' PR tactics skew the presentation of medical research. The Guardian. https://www.theguardian.com/science/2011/may/20/drug-companies-ghost-writing-journalism [Last accessed on 2022 Feb 06]

64. Saul S. Ghostwriters used in Vioxx studies, article says. New York Times. April 15, 2008 https://www.fpparchive.org/media/documents/public_policy/Ghostwriters%20Used%20in%20Vioxx%20studies_Stephanie%20Saul_Apr%2015,%202008_The%20New%20Times.pdf [Last accessed on 2022 Feb 06]

65. Saxena V. Doctors loses medical license. Ordered to have Psych Eval for Ivermectin Scrits, Sharing Covid "misinformation" BRP News. Available from: https://bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-orderedto-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharining-covid-falsehoods-1189313. [Last accessed on 2022 Feb 06]

66. Schwab K, Malleret T. Cologny/Geneva: The Covid-19 Pandemic and the Great Reset. Forum Publishing 2020 World Economic Forum. [Google Scholar]

67. Sen. Ron Johnson on Covid-19 vaccine injuries to test subjects. https://www.youtube.com/watch?v=6mxqC9SiRh8 [Last accessed on 2022 Feb 06]

68. Sperhake J-P. Autopsies of Covid-19 deceased? Absolutely! Legal Med. 2020 doi: 10.1016/j.legalmed.2020.101769. [CrossRef] [Google Scholar]

69. Svab P. Non-Covid death spike in Americans aged 18-49. The Epoch Times. Jan 26-Feb 1 2022.

70. US Medical, Scientific, Patient and Civic Organization Funding Report: Pfizer: Fourth Quarter 2010. https://cdn.pfizer.com/pfizercom/responsibility/grants_contributions/pfizer_us_grants_cc_q4_2010.pdf [Last accessed on 2022 Feb 06]

71. Vivek Saxena. Doctors loses license, ordered to have psych eval for Ivermectin scrits, sharing Covid 'misinformation' BPR News. https://www.bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-ordered-to-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharing-covid-falsehoods-1189313 .

72. Westendorf AM, et al. Hypoxia enhances immunosuppression by inhibiting CD4+ effector T cell function and promoting Treg activity. Cell Physiol Biochem. 2017;41:1271–84. [PubMed] [Google Scholar]

73. Wood PM. Coherent Publishing; 2018. Technocracy: The Hard Road to World Order. [Google Scholar]

74. Wood PM. Coherent Publishing; 2015. Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation. [Google Scholar]