Illustratsioon: Bigstockphoto.com

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) taunib Martin Helme suunal meedias algatatud rünnakuid ja toonitab, et võimude lahususe põhimõtet on rünnanud mitte riigikogu EKRE fraktsiooni esimees, vaid Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikud, kelle tegevust Helme kritiseeris.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul ei ole kohus mingi püha lehm, mida ei tohi kritiseerida.

“Vastupidi, kui kohus ületab jämedalt oma volituste piire, et suruda ühiskonnale peale vastuvõetamatut ja inimloomusega vastuolus olevat homoideoloogilist programmi, õõnestades seeläbi ühiskonna alusväärtusi, siis on kodanikel mitte ainult täielik õigus, vaid ka moraalne kohustus selline käitumine resoluutselt hukka mõista ja sellele vastu seista,” toonitas Vooglaid.

“Tõsi, Martin Helme väljendus temale omaselt reljeefses vormis, aga probleem, millele ta tähelepanu juhtis, on mitte üksi reaalne, vaid ka äärmiselt tõsine,” lausus ja lisas, et tegelikult peaks kohtunikkond ise hoolitsema selle eest, et kohtu institutsiooni mainet ei kahjustaks.

SAPTK juhatuse liige Markus Järvi juhib tähelepanu, et ei presidendil ega riigikohtu esimehel pole Tallinna Ringkonnakohtu omavolitsemise osas leidunud senini mitte ühtegi kriitilist märkust. “President ega ka riigikohtu esimees pole vähemalt avalikult öelnud midagi kriitilist selle kohta, et Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikud võtsid vastu kehtiva õigusega ühemõtteliselt vastuolus oleva ja samas äärmiselt tõsiseid ühiskondlik-kultuurilisi järelmeid omava otsuse, mille tulemusel kanti esimest korda abieluna rahvastikuregistrisse Rootsis sõlmitud homoseksuaalide liit. Küll aga hurjutatakse ebaõiglaselt neid poliitikuid, kes kasutavad elementaarset demokraatlikku õigust kohtuvõimu omavolile tähelepanu juhtida,” tõdeb Järvi.

“Sisuliselt on siin tegu otsese kohtuliku omavolitsemisega, kohtu poolt seadusandliku võimu usurpeerimise ning seeläbi esimeste sammude astumisega nn homoabielu seadustamiseks Eestis. Seejuures sõidavad kohtunikud teadlikult üle seadusandja selgelt väljendatud tahtest, mille kohaselt samast soost isikute liite ei loeta Eestis abieluks sõltumata sellest, kas need on sõlmitud siin või välismaal,” toonitab omakorda Varro Vooglaid ja lisab, et kohtute rakendamine ideoloogilise võitluse teenistusse ei tohiks olla ühelegi õigusriikluse ja võimude lahususe põhimõttest lugupidavale inimesele vastuvõetav.

Vooglaiu hinnangul peavad kohtunikud arvestama, et kui nad hakkavad oma volituste piire ületades tegelema mitte õigusemõistmise, vaid ühiskonna ideoloogilise manipuleerimisega, siis peavad nad poliitiliste ja ideoloogiliste tuulte pöördudes oma tegude eest vastutust kandma.

“Just nagu oma tegude eest peaks vastutama poliitikud, peaks nende eest vastutama ka kohtunikud – seda enam, kui kohtunikud hakkavad aktiivselt ja jämedalt sekkuma poliitikasse,” võtavad Varro Vooglaid ja Markus Järvi SAPTK seisukoha kokku.