Tuneesiast saabuvad illegaalsed immigrandid. Foto: Scanpix

Saksamaa föderaalvalitsuse statistika kohaselt langes eelmisel aastal 47 923 sakslast vägivaldsete immigrantide ohvriks. Saksa politsei tippjuht nimetas seda avalikult "hirmutavaks statistikaks", teatab väljaanne The European Conservative

Šokeerivad andmed pärinevad Saksa föderaalse kriminaalpolitseiameti (BKA) aruandest, mis käsitleb pagulastena ja varjupaigataotlejatena riiki saabunud välismaalaste poolt toime pandud raskeid kuritegusid.

BKA andmed näitavad Saksamaal toime pandud kuritegude 18-protsendilist kasvu võrreldes eelmise aastaga. Kuigi välismaalased moodustavad kogu Saksamaa elanikkonnast umbes 13 protsenti, panevad nad toime ebaproportsionaalselt suure osa liitvabariigis sooritatud kuritegudest. 

Sealjuures on oluline märkida, et sugugi mitte kõik kuriteostatistikas "sakslasteks" märgitud kodanikud ei ole tegelikkuses etnilised sakslased. Kõik Saksa kodakondsusega inimesed, sealhulgas näiteks etnilised türklased või marokolased, loetakse ametlikus statistikas kodakondsuse alusel sakslasteks. 

Kogutud andmete põhjal on sakslastel puhul mitu korda suurem tõenäosus sattuda immigrandi rünnaku ohvriks kui vastupidi.

BKA liigitab kõik registreeritud vägivallakuriteod kas vägistamise, kallaletungi, mõrva või röövimise alla. Jaotades 47 923 ohvrit konkreetsetesse kategooriatesse, näitavad andmed, et 258 sakslast langes möödunud aastal sisserändajate poolt toime pandud mõrva, mõrvakatse või tapmise ohvriks, kusjuures 38 neist ohvritest suri. Teiselt poolt langes 89 sisserändajat ohvriks kuritegudes, mille puhul oli vähemalt üks sakslasest kurjategija, kusjuures viis neist kaotas elu.

Kõige rohkem on valmis sakslasi ründama isikud, kelle varjupaigataotlused on tagasi lükatud. Silmapaistvalt vägivaldsed on ka Põhja-Aafrika riikidest, nagu Alžeeria, Maroko ja Tuneesia pärit sisserändajad. Kuigi see rühm moodustab üksnes 0,8 protsenti kõigist sisserändajatest, moodustavad Põhja-Aafrika päritolu immigrandid 8,5 protsenti kõigist varjupaigataotlejatest, keda kahtlustatakse vägivallakuriteo toimepanemises.

Saksa Liidupolitsei ühenduse esimees Heiko Teggatz nentis, et kuritegevuse andmed, mis näitavad sisserändajate poolt toime pandud vägivallakuritegude määra, on hirmuäratavad.

"See, mida paljud on kahtlustanud, on tänaseks tõestust leidnud. Ei ole enam ruumi asjade ilustamiseks. Föderaal- ja liidumaade valitsused peavad nüüdsest tegutsema järjekindlalt ja kasutama kõiki võimalusi selliste kurjategijate väljasaatmiseks," ütles Teggatz.

Uue seaduse kohaselt, mis suurendaks järsult Saksamaa kodakondsuse saanud välismaalaste arvu, peaks Saksamaa kuritegevuse statistika muutuma veelgi manipuleeritumaks.

Paljud välismaalastest kurjategijaist liigitataks pärast uue seaduse vastuvõtmist kuritegevuse statistikas "sakslasteks", mis minimeeriks oluliselt immigrantide poolt teostatud kuritegude ametlikke näitajaid, kuigi mitte kuritegevust ennast.  

Toimetas Adrian Bachmann