Saksa tervishoiuminister Karl Lauterbach Foto: Scanpix

Saksa tervishoiuministri Karl Lauterbachi kava kohaselt peaksid edaspidi patsiendi tervieandmed olema ravimifirmade kasutada, kusjuures osadel juhtudel ei saaks patsient oma andmete edastamist takistada. Peamiseks põhjenduseks tuuakse, et sellega välditakse Saksamaal tegutsevate ravimifirmade kolimist mõnda teise riiki.  

Aastaks 2024 peaksid kõikide tervisekindlustusega sakslaste terviseandmed olema elektroonilised, samuti muutuvad kõik retseptid digitaalseks, sellekohased seaduseelnõud on juba menetluses, kirjutab Die Welt. Ühtlasi tahetakse koguda rohkem inimeste terviseandmeid, neid omavahel seostada ja anda need edasi nii teadusasutustele kui ka ravimifirmadele uuringuteks. 

Plaani vastu on tõusnud kriitika, eelkõige selles osas, mis puudutab patsiendi õigust andmete väljastamist takistada. 

Praeguse plaani kohaselt peetakse patsiendi vaikimist nõusolekuks, et tema andmeid võib koguda ja kolmandatele isikutele väljastada. „Patsienti ei tohi eemaldada kontrollist oma terviseandmete üle," sõnas Eugen Brysch Saksa patsiendikaitse ühendusest, „sest vaikimine ei tohi tähendada automaatselt nõusolekut."

„See, et tundlikku terviseinfot antakse ilma patsiendi nõusolekuta üle ka ravimitööstusele, ohustab massiivselt nii elektroonilise patsiendiinfo kui ka tervishoiusüsteemi usaldusväärsust," ütles meediaportaalile parlamendisaadik Kathrin Vogler.

Pikantseks teeb kogu tervishoiuministeeriumi plaani see, et lisaks patsiendiandmetele tahetakse ravimitööstusele edastada ka inimese haigekassa andmed ilma, et inimene ise nende andmete edastamist keelata saaks. Mõeldud on siin andmeid, mida kogutakse tsentraalsesse andmebaasi alates eelmise aasta oktoobrist haigekassade poolt 73 miljoni kindlustatu kohta. Andmed puudutavad nii diagnoose, operatsioone kui ka väljastatud ravimeid. 

„On täiesti arusaamatu, miks patsiendiandmete edastamist on inimesel võimalik mingil määral takistada, kuid oma haigekassa andmete edastamist mitte," lausus kodanikuõiguste ühenduse jurist Bijan Moini. „30 aastat kogutavad tervisekindlustuse andmed annavad inimese kohta väga sensitiivset infot."

Toimetas René Allik