Sotsiaalminister Tanel Kiik koos ministeeriumi kantsleri Marika Priske ning võrdsuspoliitika osakonna juhataja Liina Kanter. Foto: Objektiiv

SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid kohtus teisipäeval, 11. veebruaril sotsiaalminister Tanel Kiigega ning andis üle ligi 3500 inimese poolt allkirjastatud petitsiooni, millega nõutakse homoühingute riikliku rahastamise lõpetamist.

Sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel osalesid ka ministeeriumi kantsler Marika Priske ja ministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter.

Ligi tund aega väldanud kohtumisel tuli juttu nii SAPTK petitsioonist, Riigikontrolli hinnangust, mille kohaselt on Eesti LGBT Ühingu, Feministeeriumi ja Eesti Inimõiguste Keskuse rahastamine hasartmängumaksust laekunud rahast seadusevastane, kui ka ministeeriumi poolt hiljuti läbi viidud kampaaniast "Sama palju inimene".

Vooglaid toonitas ministeeriumi juhtidega kohtudes, et ideoloogiliste ühingute seadusevastane rahastamine tuleb kindlasti lõpetada ja kindlasti on vaja tegeleda ka küsimusega sellest, kes ministeeriumi ametnikest selle eest vastutab, et niisugune seaduserikkumine ja selle kaudu riigile varalise kahju tekitamine on võimalikuks osutunud.

Sotsiaalminister Kiik ütles ajalehele Pealinn antud kommentaaris, et kohtumine kulges rahulikult, kuid pooled jäid omadele seisukohtadele.

"Inimeste põhiõigused on võrdsed hoolimata seksuaalsest sättumusest. Ka kahel naisel võib olla laps. Samuti tuleb toetada üksikvanemaid," sõnas sotsiaalminister ning rõhutas, et ministeerium toetab väga laia spektrit huvirühmi alates puuetega inimestest kuni sõltlasteni.

Ühtlasi kinnitas Kiik Pealinnale, et tema ei anna korraldust ühelegi ühingule eraldada või mitte eraldada toetust ja SAPTK võib samuti toetust taotleda. Samuti kinnitas kiik, et SAPTKga jätkatakse kindlasti tulevikus suhtlemist ja debatti.

Kuigi ministeeriumi esindajad ei nõustunud Riigikontrolli seisukohaga, nagu oleks Eesti LGBT Ühingule, Feministeeriumile ja Eesti Inimõiguste Keskusele hasartmängumaksust laekunud rahast toetuste eraldamine olnud seadusevastane, lubas minister Kiik tõsiselt kaaluda Vooglaiu ettepanekut pöörduda täiendava hinnangu saamiseks õiguskantsleri poole.

Fotod: Objektiiv