Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) korraldab 15.–20. augustini ringreisi, mille käigus minnakse kuues Eesti linnas tänavatele inimestega kohtuma, et teadvustada vajadust taastada rahvaalgatuse õigus ning koguda selleks toetust.

Ringreis algab 15. augustil kell 12.00 Tallinnas Tammsaare pargis. Teisipäeval ollakse samal ajal Kuressaares, kolmapäeval Pärnus, neljapäeval Võrus, reedel Tartus ja laupäeval Rakveres.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul tuleb SAPTK tänavatele, et anda tunnistust sirgeselgsete kodanike soovist seista julgelt ja kindlalt oluliste moraalsete ja ühiskondlike põhimõtete eest.

"Kõigis linnades, kus peatume, seame üles telgi ja kogume toetust rahvaalgatuse õiguse taastamiseks, selleks, et kasvatada rahvaliikumist, millele tuginedes saaksime tagasi võimaluse langetada ühiskondlikult kõige olulisemaid otsuseid vajadusel otse rahva poolt, mitte parteide vahendusel," selgitab Vooglaid.

Vooglaiu hinnangul on poliitiline võim rahvast võõrandunud: "Paljud inimesed mõistavad, et demokraatia retoorika kattevarjus toimuvad poliitilised protsessid sageli üha ebademokraatlikumalt ning et meie ühiskonna suundumusi püütakse kujundada moel, mis ei oma rahva enamuse toetust."

"Nüüd, kui Eesti iseseisvuse taastamisest on möödunud veerand sajandit, on tagumine aeg anda rahvale iseotsustamise õigus tagasi ning taastada elementaarne demokraatlik võimalus algatada siduvaid rahvahääletusi seaduste muutmiseks ja kehtestamiseks," selgitas SAPTK juhatuse esimees, toonitades, et rahvaalgatuse õiguse taastamine aitaks oluliselt leevendada ühiskondlikke pingeid.

SAPTK juhatuse liige Markus Järvi sõnul on ringreis osaks suuremast rahvaalgatuse taastamise kampaaniast, millega tehti algust juba käesoleva aasta veebruaris toimunud konverentsiga "Kas Eesti on demokraatiaks valmis?".

"Eesti rahvas ei ole haige ega ka sedavõrd rumal ja vastutustundetu, et talle ei võiks oluliste otsuste langetamise õigust lubada. Seejuures on naeruväärne rääkida rahvast kui kõrgeima riigivõimu kandjast ja samal ajal mitte usaldada rahvast poliitiliste otsuste juurde. Kui tahame, et Eesti Vabariik oleks tõeliselt demokraatlik riik, siis peab rahvale tagastama õiguse algatada rahvahääletusi," põhjendas Järvi ettevõtmist.

Ringreisi käigus hakkab SAPTK koguma allkirju ka petitsioonile, millega nõutakse 1920. ja 1933. aasta põhiseadustega tagatud, ent 1934. aasta riigipöördega äravõetud rahvaalgatuse õiguse taastamist Eesti Vabariigis. Informatsiooni ringreisi ja selle raames toimuvate kohtumiste kohta leiab internetilehelt www.rahvahääletus.ee.

HF24-Ringreis-flaier2 10.42.07

HF24-Ringreis-flaier