“Pealtnägija” eestvedaja ja saatejuht Mihkel Kärmas. Foto: Facebook

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) pöördus Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) poole, paludes selgitust, kuidas haakub ETV vahendusel kümnetele või koguni sadadele tuhandetele vaatajatele nö svingerite eluviisi tutvustamine ERRi seadusest tuleneva kohustusega väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnakorraldust.

Alljärgnevalt on pöördumine toodud ära terviklikul kujul.

Tere, hr Roose!

Mihkel Kärmase eestvedamisel pühendati 2. septembri saates "Pealtnägija" pikem saatelõik sellele, et tutvustada nö svingerite ehk erinevate partneritega seksuaalselt läbikäivate paaride liikumist Eestis, näidates kaameratega koha peal käies ka nendele Tallinnas loodud klubi ja seda, kuidas sealseid võimalusi kasutada.

Sama teema pidas Kärmas vajalikuks tuua vaatajate ette ka mõned päevad varem eetrisse lastud saates "Öö-TV". Kui viimasena mainitud käsitlus lasti eetrisse kell 3 öösel, siis "Pealtnägija" saateaeg on teatavasti n-ö prime time'il ehk kell 8 õhtul ning seda saadet vaatavad kindlasti ka paljud alaealised.

Lisaks svingerite klubis ekskursiooni läbiviimisele ja sealsete võimaluste kasutamise tutvustamisele tõi Kärmas esile ka eestlastest svingerite poolt loodud veebikeskkonna, mille kaudu on lihtne endale uusi seksuaalpartnereid hankida. Nii sellele klubile kui ka veebikeskkonnale oli ilmselgelt tegu suurepärase tasuta reklaamiga ning ei ole sugugi ebatõenäoline, et saatest juhindudes avastasid nii mõnedki inimesed – mh perekonnainimesed – enda jaoks svingerite maailma ja selle võimalused.

Põhjuste üle, miks pidas Kärmas vajalikuks ühe nädala jooksul lausa kaks korda svingerite eluviisi ja sellega liitumise võimalusi ETV vahendusel Eesti avalikkusele tutvustada, võib vaid spekuleerida. Ainuüksi see, et mingi fenomen (eluviis) ühiskonnas eksisteerib, ilmselgelt ei saa õigustada rahvusringhäälingu vahendusel selle ühiskonnale tutvustamist. Vastasel juhul võiks rahvusringhääling asuda sarnasel moel huvitavate eneseteostuse võimalustena tutvustama ka nt joomarlust, suitsetamist, massohismi, hasartmängurlust vms.

Kuigi Kärmas ütles "Pealtnägija" käsitluse lõpus muiates, et ERR ei propageeri svingerite eluviisi ega suru seda kellelegi peale, on samas ilmselge, et niisuguse eluviisi tutvustamine kümnete tuhandete või koguni sadade tuhandete vaatajatega saates toimib selle propageerimisena – seda enam, et saatest puudus kõnealust eluviisi moraalselt kritiseeriv või seda hukka mõistev element (svingerlusest lasti rääkida vaid n-ö svingeritel endil või siis inimestel, kes kiidavad selle eluviisi heaks ning puudus ka saatejuhi kriitiline suhtumine).

Eelnevat silmas pidades palun Teil kui ERRi juhatuse esimehel selgitada, kuidas on niisuguse materjali eetrisse laskmine kooskõlas Eesti Rahvusringhäälingu seaduse paragrahvis 4 sätestatuga, mille kohaselt on ERR kohustatud lähtuma eesmärgist aidata kaasa Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele, mh luues saateid, mis väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit.

Võimatu on mõista, kuidas svingerlus, mida Kärmas nimetab hellitavalt vabameelsete eluviisiks ja libertiinluseks, ent mida võiks mitte vähem adekvaatselt nimetada üheks hooramise ja ilmselt vähemalt märkimisväärses osas ka prostitutsiooni vormiks, väärtustab perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit, sest teatavasti on perekonnaelu ja perekonnakultuuri üheks oluliseks aluseks pühendumine ja truudus ning selle osana ka hoidumine seksuaalsest läbikäimisest kõrvaliste isikutega.

Kui ERRis tõepoolest leitakse, et svingerite eluviisi tutvustamine (mh selle lastega perede vanematele soovitamise teel) Eesti ühes kõige suurema auditooriumiga telesaates on kooskõlas ERRi kohustusega väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnakorraldust, siis on selge, et ERRi käsitluses ei tähenda seadusesse kirjutatud perekonna väärtustamise kohustus sisuliselt mitte midagi ja et seega ERR sisuliselt ignoreerib talle seadusandja poolt antud ülesandeid ja pandud kohustusi.

Lisaks eelnevale oleks tänuväärne, kui osutaksite, milliseid programme või saateid on ERR üldse viimase 10 aasta jooksul loonud spetsiifilise intentsiooniga väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnakorraldust (ja selle eeldusena abielulist eluviisi, kõlbelist puhtust, truudust, paljulapselisust jms).

Ühtlasi palun ERRi nõukogul võtta kriitilise arutelu objektiks põhimõttelise tähtsusega küsimus sellest, kuidas ERR üleüldse perekonna mõistet määratleb ja kuidas seda eristatakse ülejäänud leibkondadest (nt samasoolistest paaridest). On selge, et kui ERRis puudub ühtne arusaam perekonna mõistest, siis ei ole põhimõtteliselt võimalik täita seadusest tulenevat kohustust väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnakorraldust.

Lugupidamisega

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks