Peaminister Jüri Ratas 5. juulil 2017 Euroopa Parlamendis, Strasbourg'is. Foto: Frederick Florin, AFP/Scanpix

OLULINE: SAPTK pöördus peaminister Jüri Ratase poole palvega, et Vabariigi Valitsus ootaks ära vähemalt Riigikontrolli sisulise seisukohavõtu ja ei võimaldaks sotsiaalministeeriumil enne kõnealuse rahaeralduse seaduslikkuse küsimuses selguse saamist Eesti LGBT Ühingule, portaali Feministeerium haldavale MTÜ-le Oma Tuba ja Eesti Inimõiguste Keskusele uusi rahalisi toetusi välja maksta.

SAPTK nimel peaministri poole pöördunud vandeadvokaat Ilmar-Eerik Aavakivi sõnul on Riigikontroll kinnitanud, et SAPTK poolt saadetud pöördumisega tegeletakse sisuliselt, kuid põhjalikule käsitlusele sisuliselt vastamiseks vajatakse mõned nädalad lisaaega. Menetluse läbiviimiseks on sotsiaalministeeriumilt asjakohased dokumendid välja nõutud.

"Selles olukorras on meil SAPTK esindajatena palve, et Vabariigi Valitsus ootaks ära vähemalt Riigikontrolli sisulise seisukohavõtu ja ei võimaldaks sotsiaalministeeriumil järelevalve taotluses nimetatud ühingutele taaskord rahalisi toetusi välja maksta," toonitas SAPTK esindaja.

Pöördumises lisatakse, et veelgi enam õiguspärane lahendus oleks see, kui Vabariigi Valitsus võtaks ka ise taotluse osas sisulise seisukoha (sealhulgas õiguspoliitilistes küsimustes) ja alles seejärel otsustataks uued toetused hasartmängumaksu seaduse alusel.

Juba 2. jaanuaril pöördus SAPTK Vabariigi Valitsuse poole advokaadibüroo LEADELL Pilv poolt koostatud põhjaliku õigusliku analüüsiga, juhtides tähelepanu, et sotsiaalministeeriumi poolt 2019. aastal ligi veerandi miljoni euro ulatuses toetuse eraldamine MTÜ-le Eesti LGBT Ühing, SA-le Eesti Inimõiguste Keskus ja portaali Feministeerium haldavale MTÜ-le Oma Tuba on ühemõtteliselt vastuolus raha eraldamise aluseks oleva hasartmängumaksu seadusega.

Pöördumise aluseks on Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahv 94, mille kohaselt "Vabariigi Valitsus valvab ministeeriumi ja Riigikantselei tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle", samuti "tunnistab kehtetuks ministri määrusi ja käskkirju ning riigisekretäri käskkirju, mis ei ole vastavuses põhiseaduse ja muude seaduste ning Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega."

Lõppenud aasta 7. detsembril saatis SAPTK samasisulise pöördumise ka õiguskantslerile ning 11. detsembril riigikontrollile. Mõlemad asjakohased pressiteated ei leidnud kajastust mitte üheski peavoolumeedia väljaandes, olgugi et jutt käib avaliku võimu teostamisest viisil, millega rikutakse selgelt kehtivat õigust.

Õiguskantsleri büroost vastati vahetult enne jõule pöördumisele, et õiguskantsleril puudub pädevus niisuguse küsimuse menetlemiseks. Riigikontroll alustas aga sisulist menetlust, mis peaks tulemuseni jõudma lähiajal.

Toimetas Varro Vooglaid

SAPTK pöördus seoses vasakpoolsete ühingute ebaseadusliku riikliku rahastamisega valitsuse poole

SAPTK pöördus hasartmängumaksu seaduse rikkumisega seonduvalt Riigikontrolli poole