Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder koos koalitsioonikaaslasteks olevate parteide esimeestega. Foto: Scanpix

Erakonna Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul lähtus tema erakond Eesti parimatest huvidest, tingides valitsuse mõistliku ja tasakaaluka positsiooni mitte ÜRO rändeleppega ühineda.

"Eesti migratsioonipoliitika kujundamine peab jääma Eesti riigi otsustada ja see on oluline osa riigi suveräänsusest. Eesti migratsioonipoliitika nurgakiviks on olnud õigus ise otsustada, keda lubada Eestisse ja keda mitte," selgitas Seeder ja lisas, et juriidiliselt mitmetitõlgendatavate algatustega ühinemine ja oma otsustusõiguse ebamäärane delegeerimine ei aita kaasa rahvusvahelise migratsiooni üle kontrolli saavutamisele ning on vastuolus Eesti rahvuslike huvidega.

"Välisministri [Sven Mikser – toim] soov, et vaikides ja ilma laiema aruteluta pakt heaks kiita, kukkus läbi. Arutelu näitas, et valitsusel on veel piisavalt püssirohtu Eestile oluliste küsimuste otsustamisel ja Isamaa osalemine valitsuskoalitsioonis tagas seekord vastutustundliku otsuse langetamise. Teadaolevalt USA ja kuus Euroopa riiki, lisaks Eestile, on juba teatanud oma mitteühinemisest nimetatud paktiga ja tõenäoliselt pikeneb nende riikide loetelu lähiajal veelgi."

Isamaa juht toonitas, et inimeste hirmutamine, nagu tähendaks riikide otsustusõiguse kasutamine isolatsiooni, ja soovitused, et Eesti peaks valimiseelsel ajal lõpetama riigisisesed arutelud rahvusvahelistel ja välispoliitilistel teemadel, on ohtlikud ja võõrutavad inimesed aktiivsest poliitikast.

"Sise- ja välispoliitika vastandamine ei ole parim viis Eesti huvide kaitsmisel, peaksime sellest hoiduma."

Toimetas Varro Vooglaid

Suurepärane! ÜRO rändelepe jäi valitsuse toetuseta