Helir-Valdor Seeder. Foto: Riigikogu fotoarhiiv

Kriitika ja etteheited, et abielureferendumit pole vaja, sest abielu on juba seadusega kaitstud, on variserlik, kuna kooseluseaduse varasemad toetajad on teinud ettepaneku seadustada samasooliste abielu. Traditsioonilise abielu pooldajate ohutunne ning kartused osutusid põhjendatuks, toonitas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder abielureferendumi eelnõu esimesel lugemisel riigikogus.

Seederi sõnul loodi eeldused rahvahääletuse läbiviimiseks juba 2014. aastal. „Valedele toetudes ja vähemuse survel võeti vastu enamuse õiglustunnet riivanud kooseluseadus, mis lõhestas teravalt ühiskonda. Selline käitumine suurendas traditsioonilise abielu pooldajate ohutunnet."

Tema arvates oleks rahvahääletuse takistamine täna tekkinud olukorras silmakirjalik. „Riigikogu valimiste järgselt sõlmitud kompromissina leppis koalitsioon kokku abielu rahvahääletuse korraldamise. Kriitika ja etteheited, et seda pole vaja, sest abielu on ju seadusega kaitstud, oli variserlik, kuna kooseluseaduse varasemad toetajad on teinud ettepaneku seadustada samasooliste abielu," rääkis Isamaa esimees.

Seederi hinnangul poleks Eestis plaanitav rahvahääletus maailma mastaabis sugugi ainulaadne. „Viimase viie aasta jooksul on samasooliste abielude rahvahääletused toimunud Iirimaal, Austraalias, Sloveenias ja Šveitsis. Kas need näited on tagurlikud, ebademokraatlikud, vähemuste õigusi piiravad ja õigusriigile kohatud? Mida on Eestil selles reas karta ja häbeneda," küsis Seeder.

Seederi arvates tooks samasooliste abielu seadustamine kaasa samasooliste paaride lapsendamisõiguse ja sealt edasi lastega hangeldamise, surrogaatemaduse ning sündidega manipuleerimise.

"Abieluvõrdsus tähendab lapsendamise võrdsust ja ideaal, et perekond on isa, ema ja lapsed, saab olema juriidiliselt ja poliitiliselt ebakorrektne ning lakkab olemast," toonitas Seeder.

Seederi järgi tuleb meil küsida, kuhu sellised arengud välja viivad. "Kuidas see mõjutab ühiskonna orientatsiooni ja väärtusi? Vastate, et see on kaasaegne ja euroopalik tee. Jah, on tõesti, kahjuks. Fašism ja kommunism, koonduslaagrid ja mõlemad maailmasõjad on alguse saanud Euroopast. Lastetus, üksildus, mugavdumine ja ühiskonna vananemine on samuti kaasaegse Euroopa tegelikkus. Kas tõesti kõik, mis on kaasaegne ja euroopalik, väärib järgimist? Võiksime piirduda parima ja elutervete väärtuste ülevõtmisega või vähemalt püüda selle poole," kutsus Seeder üles riigikogu kolleege.  

"Arutelu abielu mõiste üle olevat väheoluline ja rahvahääletus saatanast ning lõhestav. Millegipärast võideldakse selle väheolulise teemaga ülima aktiivsusega ja viimse veretilgani ning see on juba pikemat aega poliitikute, ajakirjanduse ja meedia arutelude peateemaks," märkis Seeder.

Seeder lükkas ümber opositsioonierakondade väited justkui ei muudaks rahvahääletus midagi. „Õiguskantsler on üheselt väljendanud, et rahvahääletuse tulemus on siduv ja seda saab muuta vaid pärast uut rahvahääletust. Kui rahvahääletuse küsimusele vastab enamus „Jah", siis ei piisa samasooliste abielu seadustamiseks ja abielu ümber defineerimiseks üksnes parlamendi häälteenamusest. See oleks praegusest põhimõtteliselt erinev olukord."

Toimetas Markus Järvi