Helir-Valdor Seeder. Foto: Riigikogu fotoarhiiv

Koalitsioonierakonnad plaanivad president Alar Karise poolt riigikogusse tagasi saadetud välismaalaste seaduse muutmata kujul vastu võtta. „Lisaks riigikogule plaanitakse nüüd teerulliga üle sõita ka presidendist," leiab Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, kelle sõnul näitab välismaalaste seaduse muutmata kujul läbi rammimise plaan koalitsiooni ülbust.

Seederi sõnul ei saa koalitsioon ignoreerida vastuolusid välismaalaste seadusega, millele viitas nii Isamaa fraktsioon kui ka presidendi selgitus ja otsus seadust mitte välja kuulutada.

„Meie selgitused ei põhinenud emotsioonidel, vaid argumenteeritud ja analüüsitud seisukohtadel. Vastuolud põhiseaduse ja riigikogu kodu- ja töökorraga tuleb ära lahendada, mitte teerullipoliitikaga riigikogust ja presidendist üle sõita," rääkis Seeder.

Kaja Kallase seisukoht, et koalitsioon võtab seaduse muutmata kujul vastu, näitab Seederi sõnul koalitsiooni ülbust.

„Valitsus ei taju oma vastutust riigijuhtimisel. Reformierakonna reitingu tõus on võtnud neilt reaalsustaju. Eestis ei ole tegemist üheparteivõimu, vaid parlamentaarse demokraatiaga. Sellise suhtumisega osutab koalitsioon endale karuteene, sest seadus jõuab suure tõenäosusega Riigikohtusse ja sõjapõgenikega seotud teemad jäävad teadmata ajaks venima," rääkis Isamaa esimees.

Seederi sõnul ei tohiks sõjaolukorda Ukrainas ei tohiks ära kasutada sisepoliitilise agenda läbi surumiseks.

„Välismaalaste seaduse muudatustega lammutatakse senised Eesti rändepoliitika põhimõtted. Eelnõusse on sisse kirjutatud ridamisi muudatusi, mis ei puuduta Ukraina sõjapõgenikke, vaid soodustavad sisserännet kolmandatest riikidest. Sisuliselt üritatakse sõja kattevarjus loobuda Eesti senisest rändepoliitikast. Selliste sammude asemel tuleks tegeleda ennekõike sõjapõgenikke puudutavate teemadega."

Välismaalaste seaduse muudatusettepanekud näevad lisaks sõjapõgenikke puudutavatele küsimustele ette seni kehtinud keskmise palga nõudest loobumist kolmandate riikide kodanikele ning eraldi „kasvuettevõtte" kategooria toomist seadusandlusesse, millele ei kehtiks keskmise palga nõue.

Ette nähtud on ka mitmeid teisi muudatusi, mis soodustavad sisserännet kolmandatest riikidest.

Toimetas Markus Järvi