Värviline joonistus linnakesest Saksamaal. Foto: Terriana/Bigstockphoto.com

Saksa valitsus on käivitanud 10-punktilise kava näitamaks teed migrantidele, kaitsmaks patriotismi ning toonitamaks, et Saksamaad kujundab kristlus ja mitte burka või islamikombed.

"Jah, meil oli meie patriotismiga probleeme," kirjutas siseminister Thomas de Maizière viitega natsi-minevikule. Aga "see kõik on möödas, eriti nooremas põlvkonnas," vahendab Breitbart.

Ilmselt islamit silmas pidades selgitas ta, et "me surume kätt, kui me üksteist tervitame. Igapäevases elus on meie jaoks oluline, kas meile vastu vaatav nägu on sõbralik või kurb."

"Meie aastarütmi kujundavad kirikupühad. Meie maastikku ilmestavad kirikutornid. Meie maa on kristlik," kirjutas minister.

Ta rõhutas samuti, et sakslased on "kultuurirahvas. On raske leida teist sellist maad, mis kultuuri ja kirjandust nõnda oleks kujundanud nagu Saksamaa.

Saksamaal on olnud suur mõju kogu maailma kultuurilisele arengule. [Johann Sebastian] Bach ja [Johann Wolfgang von] Goethe "kuuluvad" kogu maailmale ja nad olid sakslased. Meil on omaenda arusaam kultuuri olulisusest meie ühiskonnas."

Erilist tähtust omavad sakslaste jaoks piirkondlikud sidemed ja keelemurded, tähtsad on "karnevalid, folgifestivalid. Juured on omaenda kodukandis, meie linnaturgudel ja platsidel. Meid seovad kodused paigad, lõhnad ja traditsioonid."

Saksakeelne lugu koos kümne konkreetse punktiga on siin.