Peaminister Robert Fico keeldus ratifitseerimast Istanbuli konventsiooni tulenevalt vastuolust Slovakkia põhiseadusega. Foto: Scanpix

Kommenteerides Slovakkia otsust mitte ratifitseerida Istanbuli konventsiooni ütles peaminister Robert Fico, et naiste õiguste kaitsmine on olulisem kui iial varem.

“Mistahes vägivald naiste vastu on vastuvõetamatu ning sellel pole kohta meie ühiskonnas,” ütles Fico.

Peaminister lisas, et naiste õiguste kaitsmine on “eriliselt oluline ajal, mil migrantide osakaal Euroopa rahvastikus kasvab,” kusjuures sisserändajad toovad endaga kaasa “arusaama naisest kui allaheitlikust inimolendist.”

Istanbuli konventsioon on Euroopa Nõukogu initsiatiiv, mis “käsitleb naistevastase- ja koduvägivalla ennetamist ja selle vastu võitlemist.” Riigiti hakkab konventsioon kehtima vaid siis, kui valitsused selle ratifitseerivad.

Nagu teatas Fico, ei kavatse Slovakkia Istanbuli konventsiooni ratifitseerida, kuna leiab, et see on vastuolus Slovakkia põhiseadusega, mis defineerib abielu kui mehe ja naise vahelise liidu.

Seetõttu eelistab Fico kodumaiste seaduste vastuvõtmist naiste kaitsmiseks koduvägivalla eest.

Kõne riigikogus Istanbuli konventsiooni ratifitseerimisel