Einar Laigna mõtiskleb vahetult peale paavst Franciscuse külaskäiku paavsti institutsiooni tähenduse, selle kujunemise ning olulisuse teemal katoliku kiriku 2000-aastases ajaloos.   

Matteuse evangeeliumist võime lugeda stseeni, kus peale Jeesuse kuulutamist Messiaks ehk Kristuseks kuulutab Kristus Siimona oma korda Peetruseks ehk Kaljuks, millele Kristus oma kiriku rajab.

"Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?" Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg." Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.""

Kiriku kandja ja vendade usus kinnitaja ameti kehastajaks ja edasikandjaks läbi ajaloo on paavst, kes on ühtlasi Rooma piiskop.

Objektiivi saatesarjas "Sõna" teeb preester, sõjaväelane ja religiooniloolane Einar Laigna  sissevaate paavsti institutsiooni ajaloolisesse kujunemisse ja tähendusse, kommenteerides lühidalt ka 25. septembril aset leidnud paavst Franciscuse külaskäiku Maarjamaale.

Vaadake Einar Laigna mõtisklust videost!