Igal advendipühapäeval on oma tähendus: on neli evangeeliumit, neli elementi, neli põhilist ilmakaart ning kirik valmistub nelja nädala jooksul ette Kristuse sündimise tähistamiseks. Einar Laigna jätkab advendimõtiskluste sarja, mis juhatab meid jõulupühade müsteeriumisse, mille keskmeks on lihaks saanud Sõna, kes sünnib ja elab meie keskel. 

Advendimõtisklustes kulmineerub Einar Laigna sari "Sõna", mis ühe saate jooksul vaatleb ühte olulist mõstet, ühte sõna, mis meile kultuuriliselt ja ajalooliselt on oluline ning mille tähenduse juurde tuleb meil ikka ja jälle tagasi pöörduda.

Inimeste sõna viitab tagasi Logosele, Jumala poolt igavikus lausutud Sõnale ehk Kristusele. Nii räägib iga saate "Sõna" eposood tegelikult vaid ühestainsast Sõnast – sellest, kes alguses oli Jumala juures ja kes oli Jumal.

Head kuulamist ja kaasamõtlemist!