“Aito avioliitto” juhatuse esimees Arto Jääskeläinen. Foto: erakogu

Hea vennasravas! Hoidke kinni nendest headest asjadest, mis teile veel on jäänud! Välismaalt tuuakse tihti sisse aateid, mida teile üritatakse esitleda heasoovlike ja tänapäevastena, ent mis tegelikult on kahjulikud ja pahatahtlikud, kirjutas Soome organisatsiooni "Aito avioliitto" juhatuse esimees Arto Jääskeläinen läkituses meeleavaldusele abielu ja laste kaitseks.

Head Eesti kodanikud!

Mul on vaja rääkida teile üks tõsine jutt. 

Eesti on väke maa väikse rahvaga. Teie ajalugu on olnud väga raske, kuid olete saavutanud iseseisvuse ja teinud palju häid asju oma rahva heaks. Ükski ühiskond ei säili hüvelisena iseenesest. Maailmas on palju mõttesuundi ja ideoloogiaid, mis nõrgestavad meie maad, selle kultuuri ja ühiskonna hüvelisi põhitõdesid.

Hea vennasravas! Hoidke kinni nendest headest asjadest, mis teile veel on jäänud! Välismaalt tuuakse tihti sisse aateid, mida teile üritatakse esitleda heasoovlike ja tänapäevastena, ent mis tegelikult on kahjulikud ja pahatahtlikud. Ärge laske välismaalt imporditud võõrastel ideoloogiatel ähmastada teie mõtlemist ja hävitada tasahilju teie rahvast ja kogu ühiskonda.

Tasub panna tähele, et välismaalt sisse toodud kahjulikud ideoloogiaid esitletakse meile alati "hea ja kasuliku arenguna". Räägitakse, et kaalul on võrdus, kuigi võrdsusega pole sellel midagi pistmist.   

Kui tahetakse hakata rääkima väärtustest, siis rääkigem nendest! Mehe ja naise poolt moodustatud perekond on meie ühiskonna kõige olulisem kooslus, mis hoolitseb ühiskonna jätkusuutlikkuse eest. Mehe ja naise abielu on ühiskonnale oluline ja kasulik institutsioon. See on perekonna alus, mis kaitseb sinna sündinud lapsi. Rahvusele ja selle säilimisele on tegu tohutult tähtsa asjaga. Ükski liit peale mehe ja naise abielu ei küündi selleni. Vastupidi, teistsugused suhted kahjustavad tasakaalukat ühiskonda.

Tihti esitatatkse väide, nagu ei võtaks homosuhete ja abielu samastamine "kelleltki mitte midagi ära". Esialgu võib olla raske hoomata, et see on suur vale. Sellise väite esitamine on vastutustundetu, eriti olukorras, kus inimesed ei tea või ei saa aru, millised halvad tagajärjed nn homoabielu seadustamisele järgnevad. Oleme Soomeski kuulnud, et Eestis on saavutatud perede toetamisega häid tulemusi. Toetus perekondadele tugevdab rahvust ja seda tuleb soosida.  

Täiesti vastupidisesse suunda viib ühiskonda aga samasooliste suhte seaduslik võrdsustamine abieluga. Homosuhted pole üldse seesama asi, kui ühiskonnale kasulik mehe ja naise abielu. Nende kahe suhte sisu ja ühiskondlik tähendus on vastupidine. Mehe ja naise abielu tugevdab ühiskonda, homoliidud aga hävitavad seda. Seepärast on solvav ja pahatahtlik panna abieluga ühte patta midagi nii võõrast ja ebakohast nagu homosekualism.   

Soomes me teame, et abielu peab olema vaid mehe ja naise vaheline liit, mis ainsana edendab meie rahva säilimist. Oleme juba näinud, kui palju kurja toob endaga kaasa võõraste ideoloogiate omaksvõtt. Soome ühiskonna probleemid kuhjusid paljuski peale seda, kui võõra ideoloogia tulemusel hakati soosima homosuhteid ja samastama neid seadustes abieluga. Homosuhteid poleks olnud vaja solvavalt samastada abielu ilusa institutsiooniga vaid selle pärast, et pakkuda majanduslikke hüvesid. Erinevad asjad on erinevad asjad. Lapsed väärivad ema ja isa.

Soome parlament (Eduskunta) tegi aga väga kurva vea võrdustades abielu homosuhetega. Täna näeme, et Soomes on olukord tõsiselt halvemaks läinud.

Abielu tähenduse hävitamine on esimene samm sooieoloogia leviku suunas, mis kujutab endast väga kahjulikku propagandat.

Sooideoloogia ründab ühiskonna hüvelisi põhiväärtusi. Eesimese asjana hävitatakse mõistena abielu, seejärel aga inimese sugu, mida hakatakse esitlema enda poolt valitava asjana. Ka mõisted "ema", "isa", "emadus" ja "isadus" tahetakse seadustest välja rookida. See on süstemaatiline ideoloogiline ja poliitiline rünnak, mida rahastatakse välismaalt. See lammutab terve ühiskonna ja hävitab terve mõistuse.

Kõige kurvem on see, et antud ideoloogia keerab tõsiselt segamini paljude arenevate noorte inimeste mõttemaailma. Meil Soomes on praegu väga palju noori, kes on oma identiteediga täielikus segaduses. Neid on suudetud panna kahtlema selles, kas nad on tüdrukud või poisid. Noorte kannatused on on Soomes väga laialt levinud nähtus, sellest kirjutatakse lehtedes ja seda esineb nii palju, et isegi psühholoogide armee ei suudaks seda parandada. Probleem on tõeline ja tõsine. 

Head sõbrad Eestis, või peaksin ütlema vennad ja õed, ärge laske oma ühiskonnal minna halvale teele. Praegu võite te kahjulikud arengud peatada veel enne kui kõik läheb samm sammu haaval halvemaks nii teie kui teie laste jaoks.

Ärge võtke vastu ühiskonnale kahjulikke võõraid ideoloogiaid!

Tõlkis Markus Järvi

***

Arto Jääskeläinen on Soome organisatsiooni "Aito avioliitto" juhatuse esimees. Organisatsioon seisab Soomes abielu algse tähenduse ning laste õiguste eest.