Inimesed on kogunenud Turu toomkirikusse mälestama noarünnaku ohvreid. Foto: Scanpix

Euroopa on praegu kahekordse surve all, haamri ja alasi vahel. Ühelt poolt pressivad peale muslimite massid, kes juba avalikult kuulutavad, kuidas nad varsti "Euroopa üle võtavad". Nende jõupingutusi toetavad viienda kolonnina vasakliberalistlikud sallivusvihkajad, kes sallivad kõikvõimalikku kombelõtvust ja kuritegevust, kuid vihkavad elajalikult kõiki, kes tõelisi väärtusi austavad ja nendest kinni pidada püüavad.

Ka Soome evangeelne-luterlik kirik pole neist pingeväljadest kõrvale jäänud.

Aastakümneid on kestnud tuliste sõnade pildumine selle ümber, kas naisterahvas ikka tohib olla kirikuõpetaja või mitte.

Kas omasooiharaid ikka tohib laulatada? Alati, kui keegi kõrgem kiriku töötaja on sellel teemal konkreetselt arvamust avaldanud – pole tähtis, kas poolt või vastu –, on iga kord sellele järgnenud kogudustest väljaastumiste laine. Raske on kõigile meeltmööda olla. Kirikust lahkumise jaoks on asutatud koguni oma netisait – eroakirkosta.fi. Kui 1990. aastal kuulus kirikusse 88 protsenti Soome elanikkonnast, siis nüüd on see protsent 71.

Põlissoomlaste erakonna praegune esimees Jussi Halla-aho on ühes blogikirjutises juba 2007. aastal imeks pannud, kuidas kiriku (täpsemalt Helsingi luterlike koguduste – toim) häälekandja Kirkko ja kaupunki peatoimetaja Seppo Simola lehe juhtkirjas vaimustunult kirjeldab Soome jätkuvat multikultuuristumist ja seda, kuidas soomlased "leiavad oma tee mujalt tulnud religioonide, muuhulgas islami või budismi juurde".

Aga aeg läheb edasi. Kiriku töötajatele jagatakse igal aastal kalendreid, kus muuhulgas on sees usulised pühad ja mitmesugust muud kirikualast teavet. Vajaduse korral on hea mälu värskendada, pole tarvis internetti sorima minna.

Tänavu oli kalendritesse ilmunud üks oluline uuendus (vaata juuresolevat fotot). Kenasti on üles loetud judaistlik jom kippur, tooraga seotud pühad ja muud. Samuti leiab sealt islami prohveti taevareisu mälestuspäeva, ramadaani alguse ja lõpu kuupäeva jne.

Kas peaks kurtma oma liiga väikest peanumbrit või mis, igatahes selle uuenduse mõte tahab vägisi arusaamatuks jääda. Teiste uskude reklaam? Taotlus oma kiriku liikmeskonna vähenemist veelgi kiirendada? Näide sellest, kuidas kiriku töötajad sallivuse rõõmusõnumit oma kogudustes levitama peaksid? Soome ev.-lut. kirikus on 12 650 põhikohaga töötajat, kes selle kalendri kindlasti saavad, peale selle 7000 muud töötajat, kes võivad selle saada, nii et sõnumi üsna laialdane levik on tagatud.

Mõnikord tuleks mõelda nende peale, kes 732. aastal Poitiers' lahingus moslemite edasitungi peatasid; nende peale, kes 1552. aastal ka siis Egeri kindlusemüüridel seisid, kui edasine vastupanu juba täiesti mõttetu näis; nende peale, kes 1683. aastal Viini all moslemite sõjalise ülekaalu lõplikult murdsid… Need vaprad mehed ei suudaks iialgi mõista tänapäeva Euroopas toimuvat. Sest nemad ei teadnud, kuivõrd vasakpoolne sallivusideoloogia võib ühiskonda seestpoolt lagastada ja murendada.

Lõpetuseks veidi värskem uudis. Turu on saanud kurva kuulsuse linnana, kus 18. augustil 2017 pandi toime esimene moslemist varjupaigataotleja sooritatud terrorirünnak Soomes. Turu piiskop Kaarlo Kalliala teatab aga nüüd (Iltalehti 29.08.2018), et kõigil on õigus kirikust kaitset otsida. Ta peab silmas isikuid, enamasti moslemeid, kes on turvapaigataotlusele eitava vastuse saanud ja kodumaale tagasisaatmisest põranda alla minnes kõrvale hoiavad.

Nii et piiskop leiab, et temal on täielik õigus otsustada viimase autoriteedina, kas riigi ametlikud instantsid on ikka turvapaigataotlejat õiglaselt kohelnud. Riigi maksuameti poolt kõigilt ettevõtjatelt automaatselt kogutavat kirikumaksu kõlbab vastu võtta küll, aga seadusi täita – ei, seda võib teha oma valiku järgi. Piiskop võiks ometi tunda Piibli põhimõtet: "Jumalale, mis Jumala kohus, keisrile, mis keisri kohus".

Eurooplaste vaprad esivanemad tänapäeval toimuvat ei mõistaks.

Kaarel Kõllo, Paul Oja