Illustratsioon: Bigstockphoto.com

Pärast seda kui Šoti valitsus kiitis heaks LGBT-aktivistide soovitused õppekava kaasavamaks muutmiseks, hakatakse lähitulevikus kõikide riiklike koolide õpilasi indoktrineerima LGBT-ideoloogiasse, sealhulgas ka katoliku koolide õpilasi kohalike piiskoppide heakskiidul, vahendab LifeSiteNews.

Šotimaa katoliku kiriku piiskopid tervitavad neid soovitusi ning loodavad, et „nende soovituste mõju on positiivne kõigi jaoks.“ Seda vaatamata tõsiasjale, et katoliku kiriku õpetuse kohaselt on homoseksuaalsus loomuvastane ning selle praktiseerimine kujutab endast väga ränka pattu.

Šotimaa katoliku piiskoppide kõneisik väljendas piiskoppide LGBT-õpet soosivat hoiakut väljaandele LifeSiteNews saadetud e-kirjas:

“Katoliku kirik tervitab kõiki soovitusi, mis aitavad tagada, et õpilased ja kooli töötajad oleksid hästi ettevalmistatud võitlemaks eelarvamustel põhineva kiusamisega ning sellele lõpu tegemiseks koolides ja ühiskonnas laiemalt vastavalt kehtivatele seadustele.

Katoliiklik haridusühendus on töötanud professionaalsete arenguvõimaluste leidmise nimel ning otsinud viise sobilike ressursside väljatöötamiseks koolides, mis on kooskõlas kiriku õpetusega.

Me loodame, et nende soovituste mõju saab olema kõigi jaoks positiivne ning selle protsessi käigus omandatavaid õppetunde on võimalik üle kanda sarnaste probleemidega võitlemiseks teistes võrdse ja kaasava hariduse valdkondades.”

Valdav enamus Šotimaa katoliku koolidest on riiklikult rahastatud ja seega riikliku kontrolli all, mis tähendab, et tulevikus hakkavad peaaegu kõik katoliiklikud lapsed koolides kokku puutuma LGBT-propagandaga, mis on tugevas vastuolus kiriku õpetuse ning nende sügavaimate usuliste tõekspidamistega.

Samuti on katoliku kiriku katekismuse punktis 2358 niigi selgelt väljendatud kiriku diskrimineerimisvastane hoiak homoseksuaalsete kalduvustega isikute suhtes:

“Küllalt paljudel meestel ja naistel on sügavalt juurdunud homoseksuaalsed kalduvused. Need objektiivselt korrastamata kalduvused on enamikule neist katsumuseks. Neid isikuid tuleb kohelda austuse, kaastunde ning taktitundega. Tuleb hoiduda nende mingil moel ebaõiglasest tagaplaanile surumisest. Ka need inimesed on kutsutud oma elus täitma Jumala tahet, ning juhul, kui nad on kristlased, ühendama oma kalduvustest tulenevad raskused Kristuse ristiohvriga.”

Kristlaste seast kostub ka hukkamõistu

Samal ajal on aga mõned protestantlikud kristlased LGBT-propaganda riiklikusse õppekavasse lisamise hukka mõistnud.

Evangeelse kristliku ühingu Christian Institute asedirektor Simon Calvert, ütles Briti meediale, et lapsevanemad ei taha, et koolides LGBT-propagandat tehakse:

“Lapsevanemad, õpilased ja õpetajad ootavad, et koolid teeksid kõik võimaliku, et lõpetada igasugune kiusamine, kuid nad ei taha, et vastuolulisi poliitilisi agendasid õppekavasse lisatakse. Matemaatikatundides tuleks õpetada matemaatikat, mitte edendada LGBT-poliitikat.”

Ühtlasi juhtis Calvert tähelepanu ka sellele, et Šotimaal eksisteerib erinevaid uskumusi homo- ja transseksuaalsuse kohta, kuid valitsus on seda tõsiasja eiranud:

“Šoti valitsuse lähenemine võtab eelduseks, et eksisteerib ainult üks vastuvõetav arusaam. See tähendab aga, et nende perekondade lapsed, kes ei ole nõus seda radikaalset LGBT-poliitikat toetama, tunnevad end oma koolides eraldatutena. LGBT-aktivistid on sageli traditsiooniliste usuliste vaadete ja nende kandjate suhtes väga sallimatud.”

LGBT-propaganda on juba praegu koolidesse imbunud

Mõningates Šotimaa koolides käsitletakse aga juba praegugi LGBT-temaatikat. Ühe Edinburghi sekulaarse keskkooli 2018. aasta vilistlane Bartosz S. ütles LifeSiteNewsile, et ta pidi koolis vaatama filmi transsooliusest:

“Me pidime vaatama filmi transsoolisest mehest, kes identifitseeris ennast naisena ning oli läbimas „naiseks“ saamise protsessi. Ma olin sel ajal kuusteist ning seda näidati inimese- ja ühiskonnaõpetuse tunnis.”

Lisaks õpetati Bartoszile koolis, kuidas kondoomi puidust peenise otsa asetada ning ühtlasi rääkis õpetaja ka sellest, milliseid spetsiaalseid kondoome homoseksuaalid turvaseksi harrastamiseks kasutavad. “Meile anti ka illustreeritud voldikuid turvaseksi kohta, kus oli lisaks paljule muule kujutatud ka seksiasendeid,” lisas ta.

Toimetas Martin Vaher

Šotimaast saab esimene maa, mis hakkab riikliku õppekava tasandil LGBTI-propagandat levitama