Sotsiaalministeerium kulutas riigieelarvest ligi 100 000 eurot, et teavitada rahvast sellest, mis on niigi iseenesestmõistetav. Foto: sotsiaalministeerium

Vastusena Objektiivi pöördumisele kinnitas sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna juhataja Liina Kanter, et ministeerium kulutas võrdse kohtlemise edendamise kampaaniale "Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed" kokku 94 508 eurot maksumaksjate raha. Koos lisanduva käibemaksuga kerkib kampaania eelarve aga koguni 113 410 euroni. 

"Sotsiaalministeeriumi ülesannete seas on võrdse kohtlemise edendamine ning peame iga inimese võrdseid võimalusi, turvalisust ja heaolu oluliseks," seisab proua Kanteri vastuses. "Iga inimene väärib õigust elada diskrimineerimis- ja kiusamisvaba elu."

Sellel eesmärgil kulutas sotsiaalministeerium tema sõnul riigieelarvest kampaania rahastamiseks 94 508,88 eurot, millele lisanduv käibemaks tõstab selle kogumaksumuse koguni 113 4010,66 euroni.

Nende poolt korraldatud avaliku hanke võitis meediaagentuur Inspired Universal McCann, kes on varasemalt viinud läbi ka sotsiaalministeeriumi traditsioonilisi soorolle lõhkuva ja isaduspuhkust propageeriva kommunikatsioonikampaania "Kasvage koos". Inspired Universal McCann reklaamib end oma kodulehel Eesti number üks meediaagentuurina, kes väidetavalt teab, kuidas perekeskseid kliente kõnetada.

Foto: kuvatõmmis Inspired Universal McCann'i kodulehelt

Hanke võitnud meediaagentuuri koostööpartneriteks selle kampaania raames on veel agentuur La Ecwador, mis tegi nendega koostööd ka kampaanias "Kasvage koos" ning on läbi viinud ka varasemaid sotsiaalministeeriumi kampaaniaid nagu "Vanus on väärtus" ja "Vähi ennetamine töökeskkondades ja protsessides".

Ühtlasi on agentuur ka terviseameti vaktsineerimiskampaania taga, mille eesmärgiks on "kindlustada vaktsineerimise kui sotsiaalse normi positsioon" ning "murda [vaktsineerimise vastaseid] müüte ning libaveendumusi", mis on üha jõulisemalt ühiskonnas levimas, kuid millel puudub väidetavalt igasugune tõenduspõhine alus. Sarnaselt viis La Ecwador läbi ka terviseameti alternatiivmeditsiini vastase kampaania "Ravi või ebaravi?"

Inspired Universal McCann'i teiseks koostööpartneriks on aga avalike suhete agentuur PR Strategies, kelle varasemateks klientideks on olnud nii sotsiaalministeerium kui ka mitmed teised ministeeriumid ja riigiametid.

Sotsiaalministeeriumi kohaselt jaguneb üksikasjalik eelarve aga järgmiselt:

"agentuuri töö 7500 eurot (+km), meediafailide tootmine 32 270 eurot (+km), levitamine (TV/raadio/välimeedia/internet) 41 488,88 eurot (+km), meediasuhtlus 6750 eurot (+km) (sh tekstide tootmine, toimetamine, intervjuude vahendamine, ajakirjandusega suhtlemine jne) ning kampaaniaga seotud fookusgrupi uuringud ja järeluuring 6500 eurot (+km)."

Kanteri sõnul soovitakse selle kampaaniaga "hea eeskuju näitamise kaudu edendada ühiskondlikke hoiakuid, kus igal inimesel on õigus end võrdselt teistega ühiskonnaelus teostada ning tunda end turvaliselt", andes sellega mõista justkui hetkel poleks see Eesti ühiskonnas võimalik.

Sotsiaalministeerium kulutas võrdse kohtlemise kampaaniale ligi 100 000 eurot