Valijad Las Vegases. Foto: Scanpix

Objektiiv teeb ülevaate kahtlustest võimalike valimispettuste ning ebaregulaarsuste osas, mis on erinevates USA osariikides esile kerkinud.

Wisconsinis viisid kohalikud valimiste korraldajad sel aastal sisse kolm muudatust, mis väljaande Just The News sõnul paistavad olevat vastuolus kohalike seadustega. Nii lubati valimistöötajatel täita ise ära valimissedelitel kohustusliku tunnistaja aadressi välja, kuigi seadus nõuab, et aadressi puudumisel jäetakse sedel kõrvale.

Samuti lubati kuni 200 000 valijal hääletada posti teel ilma isikut tõendava dokumendi olemasoluta, mille ettekäändeks toodi koroonaviiruse pandeemia. Need valijad olid nimelt määratletud kui nö oma kodudesse vangistatud.

Viimaks ei eemaldatud valijate nimekirjadest 130 000 inimese nimesid, kes olid kohaliku konservatiivse grupi väitel enne valimispäeva kolinud. Küsimuse üle käis valimispäeval veel kohtuvaidlus. Osariigis võitis Joe Biden vaid 20 000 häälega ning Trumpi kampaania soovib häälte ülelugemist.

Georgias, kus Biden juhib vaid veidi üle 10 000 häälega, saatis osariigi riigisekretär, vabariiklane Brad Raffensperger meeskonna uurima valimissedelitega seotud probleemi Fultoni maakonnas, kus Biden hulga hääli sai.

Raffensperger ei täpsustanud probleemi olemust, aga sõnas, et tema poolt kokku pandud meeskond kavatseb "kõiki legaalseid hääli kaitsta". Fultoni maakond teatas aga, et osa sedelitest ei võetud arvesse. Kohaliku valimiste juhi sõnul olevat küsimus failide saatmises serverisse. Osariigis on Bideni väikese edu tõttu plaanis ühtlasi ka kõigi häälte ülelugemine.

Nevadas, kus Biden juhib veidi üle 31 000 häälega, on välja tulnud vilepuhuja, kelle sõnul lugesid valimistöötajad suurima rahvaarvuga Clarki maakonnas ka neid kirja teel saabunud sedeleid, millel oli probleeme allkirjadega. Vilepuhuja töötas ise valimiste korraldajana ja on oma tunnistuse justiitsministeeriumile saatnud.

"Nägin isiklikult pealt allkirjade verifikatsiooni ignoreerimist ja teisi probleeme. Nägin hulka allkirju kirja teel saabunud sedelitel, mis minu hinnangul ei vastanud sedelil olevale nimele," kirjutas vilepuhuja, kelle sõnul ülemused tema muret ignoreerisid. Valimisteenistus püüdis asja selgitada väitega, et allkirjade tuvastamise protsess toimub juba enne, kui sedelid jaoskondade töötajateni jõuavad.

Nevada vabariiklased on aga saatnud justiitsministeeriumile kaebuse, kus väidetakse, et osariigis oli hääletusõigus ligikaudu 3000 inimesel, kes olid enne valimisi tegelikult oma elukohta muutnud. Viimastel andmetel räägib Trumpi meeskond juba 9000 hääletajast, kes tegelikult osariigis ei elavat. Valimiste korraldajad väidavad vastu, et see nimekiri võib sisaldada ka sõdureid, kellel ongi õigus osariigist väljas elades hääli anda. Veel kahtlustatakse, et osariigis on hääletanud ridamisi surnud inimesi.

Michiganis Detroiti linnas on kaks valimisjälgijat andnud ametliku tunnistuse, et nägid jaoskonna töötajaid lisamas käsitsi arvutisüsteemi tuhandeid väidetavate valijate nimesid ja aadresse, kelle nimed polnud varasemalt registreeritud valijate hulgas ning keda arvutisüsteem sedeli skänneerimisel ära ei tundnud. Eriti kurioosne on see, et väidetavalt märgiti selliste valijate sünnikuupäevaks süstemaatiliselt 1900. aasta 1. jaanuar.

Samuti olevat jaoskonna töötajad toimuvat oma kehadega varjanud ja karjunud vaatlejatele, et nood distantsi hoiaks. Üks Detroidi vilepuhuja on aga väitnud, et valimiste korraldajad tegelesid pärast tähtaega saabunud sedelite vale kuupäevaga märgistamisega. Asja uurib FBI.

Osariigi Antrimi maakonnas näitasid esialgsed hääletustulemused, nagu oleks Biden 29 protsendiga Trumpist ees. Esialgse info kohaselt oli tegu tehnilise probleemiga, mille tõttu läksid vabariiklastele antud hääled arvesse demokraatidele. Nüüd selgitas kohalik võim seda väidetava inimliku vea, mitte tarkvaraprobleemiga.

Pennsylvania osariigis on välja tulnud postiteenistuse vilepuhuja, kes rääkis Project Veritasele, kuidas tema ülemused käskisid hiljem saabunud valimissedelid eraldada ja ülemustele üle anda. Eesmärgiks olevat olnud neile lisada 3. novembri postitempel, mis võimaldanuks hääli arvesse võtta.

Käesolev nimekiri ei hõlma kaugeltki kõiki esile kerkinud kahtlusi, millest suurt hulka pole esialgu võimalik veel avaldamiseks piisavalt kinnitada.