Vabade kodanike deklaratsiooni logo

Täna avaldati veebilehel vabadkodanikud.ee „Vabade kodanike deklaratsioon", mis koostati kantuna murest inimeste tervise ja heaolu, üha süvenevate ühiskondlike pingete ning vaba ühiskonna taandumise pärast Covid-19 kriisi ajal. 

Deklaratsioon lähtub eesmärgist seista vaba ühiskonna ideaali ja selle aluseks olevate põhimõtete eest. Kõige vahetumalt taotletakse deklaratsiooniga seda, et Eesti Vabariigis arvestataks ühiskonnaelu korraldamisel deklaratsioonis esile toodud põhimõtetega. Laiemas plaanis soovitakse deklaratsiooniga panustada argumenteeritud avalikku arutellu nende põhimõtete üle. 

Ühtlasi on deklaratsioon mõeldud koondama inimesi, kes peavad oluliseks seista deklaratsiooni sisuks olevate põhimõtete eest Eesti ühiskonnas. Sellisena on deklaratsioon suunatud mitte ainult Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele, vaid kogu Eesti avalikkusele.

Deklaratsioon ei ole ei otseselt ega kaudselt seotud ühegi erakonna ega muu organisatsiooniga. Samuti ei ole see suunatud ühegi uue poliitilise liikumise moodustamisele. Tegu on kodanike algatusega kõige puhtamal kujul.

Vabade kodanike deklaratsiooni tekst on sündinud rohkem kui kuu aega väldanud paljude inimeste ühise töö tulemusel. Teksti valmimisse on andnud oma panuse ligikaudu 50 inimest, kelle seas on nii juriste, teadlasi, meditsiinitöötajaid, literaate, õppejõude, ettevõtjaid, ühiskonna- ja kultuuritegelasi kui ka mitmete muude eluvaldkondade esindajad.

Juba deklaratsiooni avalikkuse ette toomise ajaks on sellele alla kirjutanud 150 inimest, kelle seas on Alar Aab, Sirje Boudinot Rüütel, Tõnis Mägi, Ülo Vooglaid, Helen Lasn, Kaari Saarma, Lembit Peterson, Mathura, Alar Tamming, Kaarel Ots, Hannes Võrno, Hedvig Hanson, Sandra Nurmsalu ja paljud teised.

Deklaratsiooniga on oodatud liituma kõik täisealised Eesti inimesed, sõltumata rahvusest, kodakondsusest või erakondlikust kuuluvusest, kes peavad selles väljendatud põhimõtteid õigeks ja tahavad, et Eesti Vabariigis arvestataks nendega riigivõimu teostamisel. 

Deklaratsiooniga liitumine toimub veebilehel vabadkodanikud.ee oleva liitumisvormi kaudu. Deklaratsiooniga saab liituda ka jäädes anonüümseks.

Toimetas Varro Vooglaid