Õpetaja Kristie Higgs vallandati, kuna ta jagas Facebookis LGBT õppekava vastast petitsiooni. Foto: Christian Concern

Õpetaja Kristie Higgs vallandati kuna kooli distsiplinaarnõukogu otsustas, et tema poolt sotsiaalmeedias jagatud LGBT õppekava vastane petitsioon läks vastuollu kooli väärtuste ja sallivuspoliitikaga, vahendab LifeSiteNews.

43-aastane kahe lapse ema Kristie Higgs oli töötanud Gloucestershire krahvkonna Farmor'i koolis kuus aastat pastoraalse assistendina õpilasi nõustades, kui tema vastu algatati koolis distsiplinaarmenetlus pärast seda kui tema peale esitati e-kirja teel anonüümne kaebus, milles süüdistati teda "homofoobsete ja eelarvamuslike vaadete postitamises".

Tema peale kaevati, kuna ta väljendas oma Facebooki kontol vastuseisu LGBTQ õppekavale, mida sooviti juurutada ühes Inglismaa Kiriku algkoolis, kus õpib ka tema poeg.

Higgs väljendas oma postituses kartust, et lastele hakatakse tegema koolides ajupesu ning kutsus seetõttu oma järgijaid üles allkirjastama petitsiooni kohustusliku seksuaalõpetuse vastu, mida valitsus kavatseb järgmisel aastal kehtestada, et indoktrineerida põhi- ja keskkooliõpilasi võtma suhte- ja seksuaalõppe raames omaks LGBTQ uskumusi.

Seetõttu soovitakse selle petitsiooniga "säilitada vanemate õigust harida oma lapsi vastavalt oma usulistele veendumustele": 

"LGBT aktivistide jõuline katse muuta alternatiivsete elustiilide ja seksuaalsuste õpetamine kõigile lastele alates 4. eluaastast on sõja kuulutamine kristlusele. See surub alla piibellikku usuvabadust ning keelab sõnavabadust.

Mis veel hullem, see kujutab endast noorte mõistuse indoktrineerimise vormi, kellel puudub nii kogemus kui ka mõistmine erinevate käitumiste võimalikest tagajärgedest ning kellel sellest tulenevalt puudub emotsionaalne ja intellektuaalne küpsus selliste teemade iseseisvaks hindamiseks.

LGBT aktivistid väidavad, et kui me ei õpeta lastele "uut moraalsust", siis puudub neil ettevalmistus kaasaegseks eluks ning nendest kasvavad sallimatud inimesed.

Selle hukatusliku poliitika reaalne eesmärk on usuühenduste vaigistamine — nad ei tohi oma vaateid enam avalikult väljendada ning vanemad ei tohi neid uskumusi oma lastele edasi anda, kuna see kujutaks endast "usulist indoktrineerimist".

See pahaloomuline hariduse ümbermääratlemine on üks ideoloogilise totalitarismi liike, mis üritab sihikindlalt suruda maha kõik vaated, mis väljendavad kahtlust "uue moraali" suhtes."

Petitsiooni algatajate arvates on moraalselt ja seaduslikult vastuvõetamatu, et juba kõigest nelja-aastaseid lapsi indoktrineeritakse uskumustesse, mis on vastuolus meie usuga: "On vastuvõetamatu, et vanematele keelatakse õigust harida oma lapsi vastavalt oma usulistele või filosoofilistele uskumustele."

Kuigi algkoolidele jääks esialgu vabadus LGBTQ-sõbralikust seksuaalõppest loobuda, otsustas Higgsi poja kool siiski rakendada programmi "No Outsiders" (Keegi pole autsaider), mis on kristliku organisatsiooni Christian Concern hinnangul vastuolus kristlike arusaamadega perekonnast ja seksuaalsusest. Uue õppekava suhtes on väljendanud tugevat vastuseisu aga ka Suurbritannia moslemikogukond.

Praeguse seisuga on parlamendile adresseeritud petitsiooni allkirjastanud juba üle 115 000 inimese.

Kool süüdistab Higgsi diskrimineerimises ja kooli maine kahjustamises

Pärast kooli poolt läbi viidud uurimist vallandati Higgs "väga halva käitumise", "ebaseadusliku diskrimineerimise", "väga sobimatu sotsiaalmeedia kasutuse" ja "kooli mainet kahjustada võivate internetikommentaaride" tõttu.

Higgsile saadetud kirjas heidetakse talle ühtlasi ette kooli väärtuste mittemõistmist: "Me oleme mures, et te ei näidanud üles, et oleksite vajalikul määral mõistnud kooli nõuet teiste vaateid austada ja sallida ning olla sellise käitumisega teistele eeskujuks."

Samas oli kool sunnitud tunnistama, et "puudub otsene tõestus selle kohta, et kooli maine oleks saanud hetkesisuga kahjustada" ning samuti seda, et Higgs ei diskrimineerinud otseselt kedagi. Küll aga leiab kool, et tema poolt kasutatud sõnu "võidakse tunnetada diskrimineerimisena".

Valitsus ei anna lapsevanematele õigust keelduda

Konservatiivist (sic!) haridusminister Damian Hinds ütles eelmisel kuul, et kuigi lapsevanematega tuleks uue seksuaalhariduse õppekava osas konsulteerida, ei tuleks neile siiski anda veto-õigust. "Mida õpetatakse ja kuidas õpetatakse on viimselt kooli otsus," rõhutas Hinds.

Higgs jätkab võitlust samade väärtustega lastevanemate nimel

Higgs, kes on nüüdseks oma poja "No Outsiders" programmi tundidest ära võtnud, ütles et tema esmaseks mureks on olnud alati see, millist mõju võib see lastele avaldada, kui nad niivõrd varakult koolis seksi ja soo kohta õpivad.

"Ma olen kindlalt otsustanud selle vastu võidelda ning seista kõigi kristlaste ja lapsevanemate eest selles riigis, keda vaigistatakse nende vaadete jagamise ja omamise eest," ütles Higgs veendunult.

Higgs süüdistab Farmor'i kooli omakorda ebaõiglases vallandamises ja diskrimineerimises ning teda toetab selles võitluses kristlik õigusorganisatsioon Christian Legal Center. Ta on veendunud, et tema vallandamine tuleneb otseselt tema usulistest vaadetest:

"Mind on karistatud, kuna ma väljendasin muret seksuaalkasvatuse osas. Mul on sellised vaated oma kristliku usu tõttu, mida jagavad minuga sajad tuhanded vanemad üle Suurbritannia. Kohe kui minu postituse tõttu uurimine alustati, öeldi mulle korduvalt, et "see ei ole kuidagi sinu usuga seotud". See oli selgelt juriidiline taktika, sest kõik see on väga selgelt just minu usuga seotud."

Õiguskeskuse Christian Legal Centre tegevjuht Andrea Minichiello Williams lisas, et selle juhtumi keskmes on küsimus vabadusest omada kristlikke vaateid inimeseks olemise kohta:

"Ka varasemalt on paljud kristlased pidanud tundma survet nende vaadete väljendamise pärast oma töökohas, kuid käesoleval juhul Kristie vallandati, kuna jagas oma vaateid oma Facebooki sõprade ringis.

See, mida Kristie Facebookis jagas, peegeldab lihtsalt lapsevanema siirast ja õigustatud muret seksuaalse ideoloogia suhtes, mida hetkel tema enda lastele ja tuhandetele teistele lastele üle Suurbritannia peale surutakse.

Kristie pole kaotanud mitte ainult oma töökohta, vaid kogu tema karjäär on nüüd määritud süüdistuse poolt nagu oleks ta oma vaadete tõttu haavatavatele lastele ohtlik. Seda vaatamata eeskujulikule mainele koolis ning oma töös noortega kogukonnas laiemalt. Kui Kristie seda juhtumit ei võida, siis kõigest ühe kaebuse tõttu pole tal enam kunagi võimalik lastega töötada.

Kristie on hea, armastav ja julge naine ning me seisame tema kõrval tema võitluses õigluse eest."

Toimetas Martin Vaher