Foto: Bigstockphoto.com

Katoliku ja ortodoksi kirikupead Süürias mõistsid ühisavalduses hukka USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa õhulöögid, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega, ning rõhutasid, et Süüria pole mingil viisil kahjustanud teda rünnanud riike.

"Tegu on brutaalse agressiooniakti ning ilmselge rahvusvahelise õiguse ja ÜRO põhikirja rikkumisega, sest see on põhjendamatu kallaletung ÜRO liikmeks olevale suveräänsele riigile," toonitatakse avalduses.

Kirikujuhtide sõnul "põhjustab see rünnak suurt valu, kuna toimepanijaiks on vägevad riigid, kellele Süüria ei ole teinud mitte mingil moel mitte mingisugust kahju."

"USA ja teiste riikide väide, et Süüria armee kasutab keemiarelvi ja et Süüria on riik, mis omab sedalaadi relva, on põhjendamatud ja selle toetuseks ei ole piisavaid ja selgeid tõendeid," nendivad kirikupead, kelle hinnangul hävitab "jõhker agressioon" võimaluse leida konfliktile rahumeelne poliitiline lahendus.

Samuti rõhutati pöördumises, et USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa agressioonist võidavad ennekõike Süüria seadusliku võimu kukutamise nimel tegutsevad terroristid.

Avalduses kutsutakse Süüriat rünnanud maade kirikuid üles täitma oma kristlikku kohust ja agressiooni hukka mõistma ning kutsuma oma valitsust üles kaitsma rahvusvahelist rahu. ÜRO julgeolekunõukogu aga kutsutakse kaasa aitama rahu saavutamisele ja mitte sõdade eskaleerimisele.

"Me kiidame Süüria armeed tema julguse, kangelaslikkuse ja toodud ohvrite pärast ning täname Süüriale ja tema inimestele osutatud kaitse eest. Me palvetame märtritena hukkunute hingede ning haavatute paranemise eest. Oleme kindlad, et Süüria armee sõdurid ei paindu ei väliste ega siseste terroristlike agressioonide all. Usume, et nad võitlevad julgelt terrorismi vastu, kuni iga viimane kui toll Süüriast on terroristidest vabastatud. Samuti tunnustame neid vapraid riike, kes on Süüria ja tema rahva suhtes sõbralikult meelestatud."

Avaldusele on alla kirjutanud kreeka-ortodoksi ja süüria-ortodoksi Antiookia ja kogu Ida patriarhid ning melkiidi (katoliku) Antiookia, Aleksandria ja Jeruusalemma patriarh.

Eelmisel aastal tegid katoliiklikud usujuhid pärast USA raketirünnakut samalaadse avalduse.

"See on häbiasi, et Ühendriikide administratsioon ei oodanud ära Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ausat ja põhjalikku uurimist väidetava keemilise õhulöögi asjaoludesse Khan Shaykunis," ütles toona agentuurile Catholic News Service Süüria katoliku patriarh Ignace Joseph Younan.

Aleppo piiskop Georges Khazen lisas, et teda hämmastas õhulöögi "otsustamise ja korraldamise kiirus – ilma igasuguse adekvaatse uurimiseta traagilise massimõrva asjaoludesse keemiarelvadega Idlibi provintsis."

Vaata lähemalt siit.

 

 

 

Süüria kirikujuhid kritiseerivad Trumpi õhulööki