Valentine Python Foto: kuvatõmmis YouTube'st

Rohepöörde fanaatikust Šveitsi poliitik kutsub üles kliimakriisis avalikult kahtlevaid inimesi kriminaalkorras sanktsioneerima, kuna "kliimaskeptitsismi" levik ühiskonnas pidurdab vajalike drastiliste meetmete rakendamist. 

Roheliste ridadesse kuuluv Valentine Python kutsub üles Euroopa osalusdemokraatia kantsiks oleva Šveitsi elanikke karistama kriminaalkorras "kliima(kriisi) eitamise" paragrahvi alusel. Proua Pythoni hinnangul takistab inimtekkelise kliimamuutuse osas skeptiliste seisukohtade levitamine laste indoktrineerimist rohepöörde ideoloogiasse, vahendab Weltwoche

Radikaalsele rohepoliitikule põhjustab erilist meelehärmi noorema generatsiooni kasvav skeptitsism kliimakriisi akuutsuses. 

Hiljuti Prantsusmaal läbi viidud uurimus tuvastas, et lausa 28% noortest inimestest peavad kliimamuutusi inimkäitumisest sõltumatuks looduslikuks nähtuseks, mis ei vaja mingisuguste eriliste majandus- ja sotsiaalpoliitiliste meetmete rakendamist. 

Proua Pythoni hinnangul peegeldab nimetatud trend "teaduspõhise maailmapildi" kokkuvarisemist. Arusaamatu loogika alusel tõmbab proua Python paralleele inimtekkelises kliimasoojenemises kahtlemise ning antisemitismi vahele, kuna mõlemad meelehoiakud võivat esile kutsuda vägivalda ning inimõiguste rikkumist. Proua Pythoni arvates oleks vaja kiiremas korras luua seaduspügalad, mis karistaks kliimakriisis avalikku kahtlemist sarnaselt antisemiitlike seisukohtade levitamisega.

Toimetas Adrian Bachmann