Foto: Bigstockphoto.com

Taani immigratsiooni- ja integratsiooniminister Inge Støjberg ning Austria siseminster Herbert Kickl kutsuvad teisi Euroopa Liidu riike üles rajama pagulaskeskust, mis asuks väljaspool ELi piire.

Taani ja Austria plaanivad reformida Euroopa Liidu senist pagulaspoliitikat, kirjutab The Local. Kahe riigi algatatud pilootprojekti eesmärk oleks pakkuda asüülitaotlejatele varjupaika nende päritolumaa läheduses, takistades sellega üha kasvavat inimkaubandust.

“Pagulased peaksid jääma paigale esimesse riiki, kuhu nad oma kodumaalt saabuvad. Aga mitte rändama läbi kogu Euroopa. Vastutasuks pakume omalt poolt nendele riikidele vajaminevat tuge tervisehoius ja hariduses, tõhusama piirivalve ja immigratsioonisüsteemi loomise juures,” lubas Støjberg.

Minister rõhutas, et ettepanek ei ole kuidagi vastuolus Euroopa Liidu inimõiguste konventsiooniga pagulasküsimustes. Ühtlasi kutsus Støjberg teisigi liikmeid üles projektiga liituma.

Kickl on enda sõnul ettepanekusse optimistlikult meelestatud, kuid üksikasjalikematest kommentaaridest ta hoidus. Samuti pole veel avalikustatud plaanitava keskuse täpset asukohta.