Foto: Bigstockphoto

Käesoleva aasta juunis avaldatud teadustöös leitakse, et Covid-19 mRNA vaktsiinide riskide ja kasu võrdlemine osutab, et need teevad rahvatervisele rohkem kahju kui head.

Nelja teadlase koostatud teadustöös osutatakse, et mRNA vaktsiine pole mitte kunagi varem õnnestunud nakkushaiguste vastu kasutada ja viis, kuidas vaktsiinides mRNAd varjatakse, kahjustab inimeste immuunsüsteemi ning võib vaktsineeritutele kaasa tuua rasked haigused alates närvi- ja südamehaigustest kuni vähini. 

USA üks populaarsemaid saatejuhte Tucker Carlson räägib ametliku Covid-19 vaktsiinipropaganda valedest ja mRNA vaktsiinidega kaasnevatest ränkadest ohtudest.

Teadusajakirjas PubMed ilmunud uuringu pealkiri kõlab "SARS-CoV-2 vastu mRNA vaktsineerimine halvab sünnipärase immuunsuse: G-kvadruplekside, eksosoomide ja MikroRNAde roll" (Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs).

Teadustöö kokkuvõttes kirjutatakse:

SARS-CoV-2 mRNA vaktsiinid toodi turule vastusena Covid-19 poolt põhjustatud rahvatervise kriisidele. mRNA vaktsiinide kasutamisele nakkushaiguste kontekstis pole mitte ühtegi pretsedenti. Vaktsiinides teostatud suur hulk mRNA muudatusi peidab selle mRNA raku kaitsemehhanismide eest ära ja pikendab biologoolist poolestusaega ning ogavalgu suurt tootlikust.

Siiski, immuunsüsteemi vastus vaktsiinile on väga erinev selle vastusest SARS-CoV-2 nakkusele. Käesolevas uuringus esitame me tõestusmaterjali, et vaktsineerimine põhjustab I tüübi interferooni siganliseerimisele (type I interferon signaling)  tohutuid kahjustusi, millel on inimese tervisele erinevad kahjulikud mõjud.

Immuunrakud, mis on omastanud vaktsiini nanoosakesi, vabastavad ringlusesse suures koguses mikroosakesi ja kriitilisi mikroRNAsid sisaldavaid eksosoome, mis põhjustavad eemalasuvates vastuvõtvates rakkudes signaalvastuse.

Me oleme samuti tuvastanud võimalikud määratud häired proteiinide sünteesi reguleerivas kontrollmehhanismis ja vähi jälgimises. Nimetatud häired võivad olla seotud neurodegeneratiivse haiguse, müokardiidi, immuun-trombotsütopeenia, näolihaste halvatuse (Bell's palsy), neeruhaiguse, kahjustatud adaptiivse immuunsusega, kahjustatud vastusmehhanismidega DNA kahjustustele ja kantserogeensusega.

Me esitame VAERS andmebaasist kogutud tõestusmaterjali, mis meie hüpoteesi toetab. Me usume, et igakülgne mRNA vaktsiinide riskide ja kasude hindamine seab nende rolli positiivse rahvatervise parandajana küsimuse alla. 

Toimetas Karol Kallas